[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 100

Chương 100: Thu lợi gấp mười

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20130724205743_2T8dv.thumb.600_0 Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 256

Chương 256 Kiểm kê

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

e20523a21b0310fdcaefd09e

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 255

Chương 255: Danh phận

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130629143329_L4iFc.thumb.600_0

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 254

Chương 254: Buồn bực

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130827153559_ERFH3.thumb.600_0
Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 253

Chương 253: Không cam lòng

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130620144425_a8zgw-thumb-600_0

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, vạn sự như ý <3 <3 <3 Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 99

Chương 99: Giải đáp

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con20120720175529_aeefk.thumb.600_0 Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 252

Chương 252: Luận bàn thứ tự

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20121104145511_mwl2a Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 251

Chương 251: Lại mặt

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

PTHS-32_副本

Đọc tiếp