[Cửu Trọng Tử] Chương 261

Chương 261: Nghi vấn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

show_mop (2)

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 260

Chương 260 Ngày thứ chín

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

2hyutu1

Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 102

Quyển thứ hai: Mưu kế thấp hèn

Chương 102: Kiên định

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

1375078_458395720942216_1750576627_n

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 259

Chương 259: Hù dọa

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130802105801_CzJrZ.thumb.600_0 Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 258

Chương 258 Phòng tối

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

1069149_1379662858922085_1265962109_n Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 101

Chương 101: Thùng vàng

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

anhso-213316_llpaper

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 257

Chương 257: Hỏi thăm

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

4bf4f1d5ec185 Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 100

Chương 100: Thu lợi gấp mười

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20130724205743_2T8dv.thumb.600_0 Đọc tiếp