[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 111

Chương 111: Công tử Xuất được cầu hôn

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

1374808_648690931830666_729060586_n Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 275

Chương 275 Hỏa hoạn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

946156_590004324352973_1006506641_n Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 274

Chương 274 Đừng nghĩ

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

386455_339244106095664_1460698279_n

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 273

Chương 273 Ra ngoài

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

426606_361724847180923_485655036_n Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 110

Chương 110: Lời tán thưởng của thái tử Tề

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

422817_359126310774110_1710263981_n

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 272

Chương 272 Cầm sắt

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

542499_423645147655559_1179124284_n

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 271

Chương 271 Giận chó đánh mèo

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

408081_362614673758607_1020705650_n Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 270

Chương 270 Mở tiệc chiêu đãi.

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

404563_357938354226239_424125209_n
Đọc tiếp