[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 109

Chương 109: Tề cung mở tiệc

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

11091213_950708608282541_4652128857572517721_n Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 269

Chương 269: Tên cửa hiệu

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo 

Nghèo ở phố xá sầm uất không ai hỏi, giàu có ở chốn núi rừng cũng có họ hàng xa.

Nghèo ở phố xá sầm uất không ai hỏi, giàu có ở chốn núi rừng cũng có họ hàng xa.

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 268

Chương 268 Hiểu lầm

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

Nhưng mà có Đậu Chiêu, có một đám bằng hữu cũ, đây cũng là chuyện tốt mà. Chưa biết chừng còn được trông thấy con Đậu Chiêu sinh ra nữa...

Nhưng mà có Đậu Chiêu, có một đám bằng hữu cũ, đây cũng là chuyện tốt mà. Chưa biết chừng còn được trông thấy con Đậu Chiêu sinh ra nữa…

Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 108

Chương 108: Cò kè mặc cả

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

11159535_969001949786540_567355575946456882_n

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 267

Chương 267 Bái phỏng

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

430657_359125484107526_484884980_n

Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 107

Chương 107: Làm ấm giường cho ta đi

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

10671494_846929381993798_3671875845342273547_n

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 266

Chương 266: Nhìn nhau

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

551460_558106434209429_1652419448_n

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 265

Chương 265: Phong cáo

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

simply_pink_1

Đọc tiếp