[Cửu Trọng Tử] Chương 279

Chương 279 Chặn đường

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

11540833_1003440183009383_1310969350482375963_n Tiếp tục đọc

[Cửu Trọng Tử] Chương 278

Chương 278 Lệnh bài

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

384660_468306179856122_956673307_n Tiếp tục đọc

[Cửu Trọng Tử] Chương 277

Chương 277 Che trời

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

394391_468307309856009_757468146_n Tiếp tục đọc

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 112

Chương 112: Ai giết chết nàng?

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

11 Tiếp tục đọc

[Cửu Trọng Tử] Chương 276

Chương 276: Gan lớn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

138 Tiếp tục đọc

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 111

Chương 111: Công tử Xuất được cầu hôn

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

1374808_648690931830666_729060586_n Tiếp tục đọc

[Cửu Trọng Tử] Chương 275

Chương 275 Hỏa hoạn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

946156_590004324352973_1006506641_n Tiếp tục đọc

[Cửu Trọng Tử] Chương 274

Chương 274 Đừng nghĩ

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

386455_339244106095664_1460698279_n

Tiếp tục đọc