[Cửu Trọng Tử] Chương 273

Chương 273 Ra ngoài

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

426606_361724847180923_485655036_n Tiếp tục đọc

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 110

Chương 110: Lời tán thưởng của thái tử Tề

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

422817_359126310774110_1710263981_n

Tiếp tục đọc

[Cửu Trọng Tử] Chương 272

Chương 272 Cầm sắt

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

542499_423645147655559_1179124284_n

Tiếp tục đọc

[Cửu Trọng Tử] Chương 271

Chương 271 Giận chó đánh mèo

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

408081_362614673758607_1020705650_n Tiếp tục đọc

[Cửu Trọng Tử] Chương 270

Chương 270 Mở tiệc chiêu đãi.

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

404563_357938354226239_424125209_n
Tiếp tục đọc

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 109

Chương 109: Tề cung mở tiệc

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

11091213_950708608282541_4652128857572517721_n Tiếp tục đọc

[Cửu Trọng Tử] Chương 269

Chương 269: Tên cửa hiệu

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo 

Nghèo ở phố xá sầm uất không ai hỏi, giàu có ở chốn núi rừng cũng có họ hàng xa.

Nghèo ở phố xá sầm uất không ai hỏi, giàu có ở chốn núi rừng cũng có họ hàng xa.

Tiếp tục đọc

[Cửu Trọng Tử] Chương 268

Chương 268 Hiểu lầm

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

Nhưng mà có Đậu Chiêu, có một đám bằng hữu cũ, đây cũng là chuyện tốt mà. Chưa biết chừng còn được trông thấy con Đậu Chiêu sinh ra nữa...

Nhưng mà có Đậu Chiêu, có một đám bằng hữu cũ, đây cũng là chuyện tốt mà. Chưa biết chừng còn được trông thấy con Đậu Chiêu sinh ra nữa…

Tiếp tục đọc