Thiên Kim Trở Về

W020131029529081700548

Tác giả: Shisanchun

Convert: Huykie35

Edit: Heo con

Giới thiệu: Sống lại, cả đời này, tôi không muốn lại làm công chúa để người ta sắp đặt, tôi muốn làm nữ hoàng nắm giữ vận mệnh của mình trong tay! Những kẻ hại tôi, những người nợ tôi, tôi không chờ mong ông trời báo ứng, tôi sẽ tự tay đòi lại.

Kiếp trước, mẹ cô chết trong oan khuất, cô rơi vào bẫy của cha và mẹ kế, vị hôn phu thanh mai trúc mã bị chị kế quyến rũ. Cô không còn là thiên kim nhu nhược dễ bị bắt nạt nữa. Tất cả những ai lợi dụng cô, thiếu nợ cô sẽ đòi lại cho bằng hết. Lúc này, cô là một nữ hoàng. Chỉ là, người đàn ông kiếp trước cô đã bỏ qua, kiếp này sao lại…

Thể loại: Trùng sinh, báo thù, hào môn thế gia

Số chương: ~ 355 chương + 3 phiên ngoại

Nhân vật chính: Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường, Khổng Ngọc Phân, Khưu Uyển Di

Truyện set pass và không share pass nữa suy nghĩ trước khi đọc

––––•(-❤ Mục Lục ❤-)•––––

Nhạc phim – Yêu, bùng cháy

Giới thiệu (Nên đọc)

Cuốn 1 – Giấu Tài

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

 Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24 Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51 ❤ Chương 52 ❤ Chương 53 ❤ Chương 54 ❤ Chương 55

Chương 56 ❤ Chương 57 ❤ Chương 58 ❤ Chương 59 ❤ Chương 60

Chương 61 ❤ Chương 62 ❤ Chương 63 ❤ Chương 64 ❤ Chương 65

Chương 66 ❤ Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71 ❤ Chương 72 ❤ Chương 73 ❤ Chương 74 ❤ Chương 75

 Chương 76 ❤ Chương 77 ❤ Chương 78 ❤ Chương 79 ❤ Chương 80

Chương 81 ❤ Chương 82 ❤ Chương 83 ❤ Chương 84 ❤ Chương 85

 Chương 86 ❤ Chương 87 ❤ Chương 88 ❤ Chương 89 ❤ Chương 90

Chương 91 ❤ Chương 92 ❤ Chương 93 ❤ Chương 94 ❤ Chương 95

 Chương 96 ❤ Chương 97 ❤ Chương 98 ❤ Chương 99

Cuốn 2 – Sóng gió ở nước ngoài

Chương 100 ❤ Chương 101 ❤ Chương 102 ❤ Chương 103 ❤ Chương 104

 Chương 105 ❤ Chương 106 ❤ Chương 107 ❤ Chương 108 ❤ Chương 109

Chương 110 ❤ Chương 111 ❤ Chương 112 ❤ Chương 113 ❤ Chương 114

 Chương 115 ❤ Chương 116 ❤ Chương 117 ❤ Chương 118 ❤ Chương 119

Chương 120 ❤ Chương 121 ❤ Chương 122 ❤ Chương 123 ❤ Chương 124

 Chương 125 ❤ Chương 126 ❤ Chương 127 ❤ Chương 128 ❤ Chương 129

Chương 130 ❤ Chương 131 ❤ Chương 132 ❤ Chương 133 ❤ Chương 134

 Chương 135 ❤ Chương 136 ❤ Chương 137 ❤ Chương 138 ❤ Chương 139

Chương 140 ❤ Chương 141 ❤ Chương 142 ❤ Chương 143 ❤ Chương 144

❤  Chương 145 ❤ Chương 146 ❤ Chương 147 ❤ Chương 148

Cuốn 3 Tranh dấu gay gắt

Chương 149 ❤ Chương 150 ❤ Chương 151 ❤ Chương 152 ❤ Chương 153

 Chương 154 ❤ Chương 155 ❤ Chương 156 ❤ Chương 157 ❤ Chương 158

Chương 159 ❤ Chương 160 ❤ Chương 161 ❤ Chương 162 ❤ Chương 163

 Chương 164 ❤ Chương 165 ❤ Chương 166 ❤ Chương 167 ❤ Chương 168

Chương 169 ❤ Chương 170 ❤ Chương 171 ❤ Chương 172 ❤ Chương 173

 Chương 174 ❤ Chương 175 ❤ Chương 176 ❤ Chương 177 ❤ Chương 178

Chương 179 ❤ Chương 180 ❤ Chương 181 ❤ Chương 182 ❤ Chương 183

 Chương 184 ❤ Chương 185 ❤ Chương 186 ❤ Chương 187 ❤ Chương 188

Chương 189 ❤ Chương 190 ❤ Chương 191 ❤ Chương 192 ❤ Chương 193

 Chương 194 ❤ Chương 195 ❤ Chương 196 ❤ Chương 197 ❤ Chương 198

Chương 199 ❤ Chương 200 ❤ Chương 201 ❤ Chương 202 ❤ Chương  203

 Chương 204 ❤ Chương 205 ❤ Chương 206 ❤ Chương 207 ❤ Chương 208

Chương 209 ❤ Chương 210 ❤ Chương 211 ❤ Chương 212 ❤ Chương 213

 Chương 214 ❤ Chương 215 ❤ Chương 216 ❤ Chương 217 ❤ Chương 218

Chương 219 ❤ Chương 220 ❤ Chương 221 ❤ Chương 222 ❤ Chương 223

 Chương 224 ❤ Chương 225 ❤ Chương 226 ❤ Chương 227 ❤ Chương 228

Chương 229 ❤ Chương 230 ❤ Chương 231 ❤ Chương 232 ❤ Chương 233

 Chương 234 ❤ Chương 235 Chương 236 ❤ Chương 237 ❤ Chương 238

Chương 239 ❤ Chương 240 ❤ Chương 241 ❤ Chương 242 ❤ Chương 243

 Chương 244 ❤ Chương 245 ❤ Chương 246 ❤ Chương 247 ❤ Chương 248

Chương 249 ❤ Chương 250 ❤ Chương 251 ❤ Chương 252 ❤ Chương 253

 Chương 254 ❤ Chương 255 ❤ Chương 256 ❤ Chương 257 ❤ Chương 258

Chương 259 ❤ Chương 260 ❤ Chương 261

Set pass từ đây

Thông báo cụ thể về việc set pass, đồng thời đã chốt danh sách pass, không mở thêm!

 Chương 262  Chương 263❤ Chương 264 ❤ Chương 265  ❤ Chương 266

 Chương 267 ❤ Chương 268❤ Chương 269 ❤ Chương 270  ❤ Chương 271

 Chương 272 ❤ Chương 273❤ Chương 274 ❤ Chương 275  ❤ Chương 276

 Chương 277 ❤ Chương 278❤ Chương 279 ❤ Chương 280  ❤ Chương 281

 Chương 282 ❤ Chương 283❤ Chương 284 ❤ Chương 285  ❤ Chương 286

 Chương 287 ❤ Chương 288❤ Chương 289 ❤ Chương 290  ❤ Chương 291

 Chương 292 ❤ Chương 293❤ Chương 294 ❤ Chương 295

Quyển 4 Con đường của nữ hoàng

Chương 296 ❤ Chương 297 ❤ Chương 298 ❤ Chương 299 ❤ Chương 300

  Chương 301 ❤ Chương 302 ❤ Chương 303 ❤ Chương 304 ❤ Chương 305

Chương 306 ❤ Chương 307 ❤ Chương 308 ❤ Chương 309 ❤ Chương 310

 Chương 311 ❤ Chương 312 ❤ Chương 313 ❤ Chương 314 ❤ Chương 315

Chương 316 ❤ Chương 317 ❤ Chương 318 ❤ Chương 319 ❤ Chương 320

 Chương 321 ❤ Chương 322 ❤ Chương 323 ❤ Chương 324 ❤ Chương 325

Chương 326 ❤ Chương 327 ❤ Chương 328 ❤ Chương 329 ❤ Chương 330

 Chương 331 ❤ Chương 332 ❤ Chương 333 ❤ Chương 334 ❤ Chương 335

Chương 336 ❤ Chương 337 ❤ Chương 338 ❤ Chương 339 ❤ Chương 340

 Chương 341 ❤ Chương 342 ❤ Chương 343 ❤ Chương 344 ❤ Chương 345

Chương 346 ❤ Chương 347 ❤ Chương 348 ❤ Chương 349 ❤ Chương 350

❤  Chương 351 ❤ Chương 352 ❤ Chương 353 ❤ Chương 354

❤❤❤ Phiên ngoại ❤❤❤

Chương 1 Chương 2 ❤ Chương 3

978 responses »

Comment navigation

 1. Mslonely nói:

  Chào bạn, cảm ơn bạn đã edit một bộ truyện hay đến vậy, mình đọc một mạch đến giữa thì mới phát hiện bạn set pass. Bạn có thể cho mình xin pass được không ạ. Mình xin cảm ơn bạn.
  Mail mình là khuenhi123@gmail.com

 2. Bạn edit truyện này rất hay, bạn có thể cho mình xin pass được không.
  Đây là mail mình linhtu247@gmail.com

 3. sally nói:

  Cảm ơn bạn. Truyện rất hay. Bạn có thể cho mình xin pass được không
  Thank

 4. Viên nói:

  Bạn ơi truyện hay quá cho minh xin pas đc ko…đây là Mail cua minh kimvien0510@gmail.com

 5. Thi Tran nói:

  Lâu ngày mới nhắc lại, truyện này đã rất lâu rồi, chắc cũng đã hoàn rồi bạn nhỉ. Mình đoiwj ngày mở pass cũng hơn hai năm rồi. Không biết thì khi nào mới được mở nữa, chỉ sợ bạn lại quên mất đứa con của mình đang có bao nhiêu người ngóng trông thôi, để lại một cái comt cho bạn nhớ là có người đang đợi bạn tháo pass thôi. Có muốn xin pass cũng ko được vì mình đọc là khi bạn đã set lâu lắm rồi, và còn để thêm ko mở thêm nên đành ngậm ngùi đợi ngay go pass thôi. mong là khong còn phải đợi lâu nữa. Chân thành cảm ơn vì đã edit bộ này.

 6. khả vy nói:

  Mình cảm ơn bạn đã dành thời gian dịch bộ truyện này cho chúng mình. Hi vọng bạn có thể cho mình xin pass để có thể đọc hết thành quả của cậu email dongkhavy8991@gmail.com

 7. Vân Khánh nói:

  Bạn có thể cho mình xin pass đc k bạn edit hay quá mail của mình : huyen01022@gmai.com

 8. kelly nói:

  Cho mình xin pass được không ạ? Caem ơn bạn đã edit (*^﹏^*)

 9. Vy anh nói:

  Chào bạn, truyện của bạn edit rất hay. Có thể cho mình xin pass với ạ !!!! Cảm ơn bạn.
  Gmail của minh : nguyenphucvyanh.123@gmail.com

  • Hoài nói:

   Cảm ơn bạn đã edit truyện rất hay .mình đã đọc thâu đêm mà không cần ngủ :) bạn có thể cho mình xin pass dc không .truyện đag rất hay :(
   Mail của mình là keongot1306@ gmail.com

 10. Võ Thị Ngọc Diễm nói:

  Chào bạn!
  Rất cảm ơn bạn đã edit truyện, truyện này hay lắm luôn!
  Bạn vui lòng cho mình xin pas nhé, vì khi mình đọc thì bạn đã set pass rất lâu rồi, mình không đủ điều kiện nhận pass vào thời điểm đó!
  Email của mình là: vodiem2910@gmail.com
  Rất cảm ơn bạn!
  Mong chờ những dự án tiếp theo nhé!
  :)))

 11. Tien Nguyen nói:

  Chào bạn!
  Lâu lắm mình mới đọc truyện hay như thế, đọc tới 1/2 truyện mới bít bạn set pass
  Mong bạn sớm mở pass lại
  Ko bạn có thể cho mình xin pass đc ko, email : nguyenthihatien@gmail.com
  Cảm ơn bạn nhiu!

 12. A tử nói:

  Bạn ơi phải nói là mình rất mê bộ này… cũg rất mang ơn vì bạn đã edit bộ truyện hay thế này.. bạn cho mình xin cái pass đi nha
  Đây là mail của mình tuongoanh3302001@gmail.com

 13. naonguyen2000@gmailcom nói:

  Cảm ơn nàng đã edit bộ này nhaa ^^ Tiện bạn có thể cho mình xin pass được không ạ ? Đang hay đứt dây đàn bứt rứt quá :< đây là mail của mình : naonguyen2000@gmail.com

 14. mai nói:

  Bạn ơi mình mới biết đến bộ truyện này. Đang đọc thì mới biết bạn set pas. Bạn có thể cho mình xin mật khẩu đc ko? Mail mình là mainguyen3112@gmail.com. Cảm ơn bạn

 15. Thuỷ nói:

  Cám ơn chị Heo đã edit chuyện này, tuy chưa được đọc hết nhưng cũng đã theo được 262 chương. Truyện hay, những chú thích chị thêm vào rất hợp ý em =))) tuy buồn vì truyện để pass nhưng dù làm gì cũng là quyền của chị. Cám ơn chị Heo nhiều!!!

 16. baolam nói:

  Cho mình xin pass bạn ơi.truyện này đọc rất hay

 17. Tiểu Bàng Giải nói:

  chị heo ơi, em mới biết tới truyện này, đọc đc một lèo tới chương 261 mà chị set pass làm em buồn thối ruột. Em biết chị bảo là ko share pass nữa nhưng mà như thế ko công bằng với những đứa “sinh sau đẻ muộn’ như em =(( , cái gì cũng có ngoại lệ mà chị, chị cso thể bỏ qua 1 lần cho em được ko ạ? T_T . Em cảm ơn chị, mail của em nếu chị có đổi ý : khanhhuyenleo@gmail.com.

 18. Ngọc nói:

  truyện bạn rất hay, nhưng mà đọc giữa chừng mới phát hiện phải có pass, cho e xin cái pass với, thanks nhiều ..

 19. Ngọc nói:

  cho e xin cái pass email : ngocnguyen01688442195@gmail.com thanks nhieu

 20. Lynn nói:

  Bạn edit rất hay. Cảm ơn bạn đã edit bộ truyện này. Bạn có thể cho mình xin pass được không bạn? Cám ơn bạn rất nhìu
  Mail của mình là ngocphung0395@gmail.com

 21. Truyện hay quá, rất mong, rất rất mong được đọc tiếp, cho mình xin cái pass, đây là email của mình ngocnguyen01688442195@gmail.com xin cám ơn rất nhiều

 22. thanhhuyen nói:

  Cho mình xin pass được không?

  Email: inmytu@yahoo.com.vn

  Nếu không được thì cũng cám ơn bạn đã edit truyện.

 23. ngoc.trinh nói:

  cảm ơn bạn đã edit 1 bộ truyện hay như vậy, mình đọc rất mê.
  Bạn có thể cho mình xin pass đc k, mình trót mê quá rồi ^^_^^
  email của mình: lynguatualua@gmail.com
  Cảm ơn bạn rất nhiều ^^_^^

 24. Như phúc nói:

  Bạn edit rất hay, mình đọc một mạch liền, như sau lại bị khóa pass. Bạn cho mình xin pass được không, cảm ơn bạn rất nhiều

 25. kim thu nói:

  chào bạn. mình rất thích truyện này. cảm ơn bạn đã edit nó. bạn có thể cho mình xin pass để mình tiếp tục đọc đ k? cảm ơn bạn. mail của mình là thuseobie.exol@gmail.com

 26. Bn oi, truyện rất hay va hấp dan .Bn co the cho minh xin tiep pass duoc hay không? ??
  Minh cảm on ban .mail cua minh :lien.tg.1706@gmail.com

 27. Gia Mặc nói:

  cho mình xin pass ạ gmail mình là giamac1234@gmail.com . cám ơn ạ !!!!

 28. Gia Mặc nói:

  cho mình xin pass ạ gmail mình là giamac1234@gmail.com . Xin cám ơn ạ !!!

 29. gaucho992 nói:

  Chào bạn. Bạn có thể cho mình xin pass đc k. Mail của mình là: hocvientm30@gmail.com

 30. ly ly nói:

  Ban co the cho mình xin sét pass đươc k

 31. KIỀU OANH nói:

  Truyện hay lắm … Cảm ơn bạn … Bạn có thể cho mình xin pass để theo dõi tiếp được không … Mail mình chioanhpt@gmail.com …Mình cảm ơn

 32. châu nói:

  Bạn ơi truyện hay lắm.Cho minh xin pass với .email mình là nbchau999@gmail.com

 33. Xinh nói:

  Cảm ơn bạn đã edit bộ truyện này. Mình rất thích truyện này. Bạn vui lòng cung cấp cho mình pass dc k ah. Mail của mình nguyenthingocxinh@gmail.com

 34. hiền nói:

  Muốn có pass cần làm gì ạ?

 35. Võ Duyên nói:

  Truyện rất hay và lôi cuốn. Bạn cho mình xin pass được không. Mail của mình là thduyen97@gmail.com
  Tks bạn đã edit truyện!

 36. tuyết nhi nói:

  Truyện rất hay bạn có thể choi mình xin pass đc không . Mình rất cám ơn

 37. Linh nói:

  Chị ơi, em biết là chị bảo sẽ không share pass nữa nhưng thế thật không công bằng với những đứa em đến sau này. Huhu. Em rất muốn đọc truyện này. Chị có thể cho em ngoại lệ không ạ? Chị ơi chị cho e xin pass được không? Nếu không được thì thôi ạ😭 Email của em là sweetchocolate2021999@yahoo.com

 38. Trang nói:

  Mình cũng như mọi người đọc truyện trên mạng đến chương 261 thì ngưng rồi lục tìm mới biết hóa ra họ chôm của bạn Heo. Truyện hay với dịch cũng xuất sắc quá chừng, mình muốn đọc full lắm. Bạn cho mình xin pass với.
  Mail mình là tranglovely42@gmail.com.

 39. trang nói:

  bạn ơi cho mình xin pass được không, mail của mình là hjhjhaha712@gmail.com

 40. Bman oi lam on Cho minh pass voi ban

 41. thu hiền nói:

  Chào bạn, mình rất thích khi đọc truyện này, và cũng mong bạn cho minh pass truyện được không. Mail của mình là hoamocmien89@gmail.com , thank bạn nhiều!!!

 42. chào chủ nhà, bạn có thể cho tớ biết làm cái gì để đc cho pass k ah, huhu, thich truyện chờ hơn 1 năm rồi mà cũng k đc gỡ pas. tớ chỉ là fan cuồng ngon tình thôi, k chia sẻ đăng bài đâu ạ. cảm ơn bạn khanhchi821992@gmai.com

 43. Linda Hale nói:

  Mình rất thích thể loại quay lại trả thù như thế này nên khi được người bạn giới thiệu truyện, mình đã đọc liền 1 mạch hơn 12 tiếng. Đang đọc rất say thì đến chương đặt pass. Mong bạn chủ thớt cho mình xin cái pass với, mình bị nghiện mất rồi. =))))
  Thanks bạn rất nhiều ^^
  p/s: email của mình là: hwangjijin@gmail.com hoặc bạn có thể inbox cho mình qua facebook đc ko? Mình đăng nhập bằng facebook đấy. thanhks bạn lần nữa, mong được bạn hồi âm sớm ;)

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s