Thiên Kim Trở Về

W020131029529081700548

Tác giả: Shisanchun

Convert: Huykie35

Edit: Heo con

Giới thiệu: Sống lại, cả đời này, tôi không muốn lại làm công chúa để người ta sắp đặt, tôi muốn làm nữ hoàng nắm giữ vận mệnh của mình trong tay! Những kẻ hại tôi, những người nợ tôi, tôi không chờ mong ông trời báo ứng, tôi sẽ tự tay đòi lại.

Kiếp trước, mẹ cô chết trong oan khuất, cô rơi vào bẫy của cha và mẹ kế, vị hôn phu thanh mai trúc mã bị chị kế quyến rũ. Cô không còn là thiên kim nhu nhược dễ bị bắt nạt nữa. Tất cả những ai lợi dụng cô, thiếu nợ cô sẽ đòi lại cho bằng hết. Lúc này, cô là một nữ hoàng. Chỉ là, người đàn ông kiếp trước cô đã bỏ qua, kiếp này sao lại…

Thể loại: Trùng sinh, báo thù, hào môn thế gia

Số chương: ~ 355 chương + 3 phiên ngoại

Nhân vật chính: Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường, Khổng Ngọc Phân, Khưu Uyển Di

Truyện set pass và không share pass nữa suy nghĩ trước khi đọc

––––•(-❤ Mục Lục ❤-)•––––

Nhạc phim – Yêu, bùng cháy

Giới thiệu (Nên đọc)

Cuốn 1 – Giấu Tài

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

 Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24 Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51 ❤ Chương 52 ❤ Chương 53 ❤ Chương 54 ❤ Chương 55

Chương 56 ❤ Chương 57 ❤ Chương 58 ❤ Chương 59 ❤ Chương 60

Chương 61 ❤ Chương 62 ❤ Chương 63 ❤ Chương 64 ❤ Chương 65

Chương 66 ❤ Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71 ❤ Chương 72 ❤ Chương 73 ❤ Chương 74 ❤ Chương 75

 Chương 76 ❤ Chương 77 ❤ Chương 78 ❤ Chương 79 ❤ Chương 80

Chương 81 ❤ Chương 82 ❤ Chương 83 ❤ Chương 84 ❤ Chương 85

 Chương 86 ❤ Chương 87 ❤ Chương 88 ❤ Chương 89 ❤ Chương 90

Chương 91 ❤ Chương 92 ❤ Chương 93 ❤ Chương 94 ❤ Chương 95

 Chương 96 ❤ Chương 97 ❤ Chương 98 ❤ Chương 99

Cuốn 2 – Sóng gió ở nước ngoài

Chương 100 ❤ Chương 101 ❤ Chương 102 ❤ Chương 103 ❤ Chương 104

 Chương 105 ❤ Chương 106 ❤ Chương 107 ❤ Chương 108 ❤ Chương 109

Chương 110 ❤ Chương 111 ❤ Chương 112 ❤ Chương 113 ❤ Chương 114

 Chương 115 ❤ Chương 116 ❤ Chương 117 ❤ Chương 118 ❤ Chương 119

Chương 120 ❤ Chương 121 ❤ Chương 122 ❤ Chương 123 ❤ Chương 124

 Chương 125 ❤ Chương 126 ❤ Chương 127 ❤ Chương 128 ❤ Chương 129

Chương 130 ❤ Chương 131 ❤ Chương 132 ❤ Chương 133 ❤ Chương 134

 Chương 135 ❤ Chương 136 ❤ Chương 137 ❤ Chương 138 ❤ Chương 139

Chương 140 ❤ Chương 141 ❤ Chương 142 ❤ Chương 143 ❤ Chương 144

❤  Chương 145 ❤ Chương 146 ❤ Chương 147 ❤ Chương 148

Cuốn 3 Tranh dấu gay gắt

Chương 149 ❤ Chương 150 ❤ Chương 151 ❤ Chương 152 ❤ Chương 153

 Chương 154 ❤ Chương 155 ❤ Chương 156 ❤ Chương 157 ❤ Chương 158

Chương 159 ❤ Chương 160 ❤ Chương 161 ❤ Chương 162 ❤ Chương 163

 Chương 164 ❤ Chương 165 ❤ Chương 166 ❤ Chương 167 ❤ Chương 168

Chương 169 ❤ Chương 170 ❤ Chương 171 ❤ Chương 172 ❤ Chương 173

 Chương 174 ❤ Chương 175 ❤ Chương 176 ❤ Chương 177 ❤ Chương 178

Chương 179 ❤ Chương 180 ❤ Chương 181 ❤ Chương 182 ❤ Chương 183

 Chương 184 ❤ Chương 185 ❤ Chương 186 ❤ Chương 187 ❤ Chương 188

Chương 189 ❤ Chương 190 ❤ Chương 191 ❤ Chương 192 ❤ Chương 193

 Chương 194 ❤ Chương 195 ❤ Chương 196 ❤ Chương 197 ❤ Chương 198

Chương 199 ❤ Chương 200 ❤ Chương 201 ❤ Chương 202 ❤ Chương  203

 Chương 204 ❤ Chương 205 ❤ Chương 206 ❤ Chương 207 ❤ Chương 208

Chương 209 ❤ Chương 210 ❤ Chương 211 ❤ Chương 212 ❤ Chương 213

 Chương 214 ❤ Chương 215 ❤ Chương 216 ❤ Chương 217 ❤ Chương 218

Chương 219 ❤ Chương 220 ❤ Chương 221 ❤ Chương 222 ❤ Chương 223

 Chương 224 ❤ Chương 225 ❤ Chương 226 ❤ Chương 227 ❤ Chương 228

Chương 229 ❤ Chương 230 ❤ Chương 231 ❤ Chương 232 ❤ Chương 233

 Chương 234 ❤ Chương 235 Chương 236 ❤ Chương 237 ❤ Chương 238

Chương 239 ❤ Chương 240 ❤ Chương 241 ❤ Chương 242 ❤ Chương 243

 Chương 244 ❤ Chương 245 ❤ Chương 246 ❤ Chương 247 ❤ Chương 248

Chương 249 ❤ Chương 250 ❤ Chương 251 ❤ Chương 252 ❤ Chương 253

 Chương 254 ❤ Chương 255 ❤ Chương 256 ❤ Chương 257 ❤ Chương 258

Chương 259 ❤ Chương 260 ❤ Chương 261

Set pass từ đây

Thông báo cụ thể về việc set pass, đồng thời đã chốt danh sách pass, không mở thêm!

 Chương 262  Chương 263❤ Chương 264 ❤ Chương 265  ❤ Chương 266

 Chương 267 ❤ Chương 268❤ Chương 269 ❤ Chương 270  ❤ Chương 271

 Chương 272 ❤ Chương 273❤ Chương 274 ❤ Chương 275  ❤ Chương 276

 Chương 277 ❤ Chương 278❤ Chương 279 ❤ Chương 280  ❤ Chương 281

 Chương 282 ❤ Chương 283❤ Chương 284 ❤ Chương 285  ❤ Chương 286

 Chương 287 ❤ Chương 288❤ Chương 289 ❤ Chương 290  ❤ Chương 291

 Chương 292 ❤ Chương 293❤ Chương 294 ❤ Chương 295

Quyển 4 Con đường của nữ hoàng

Chương 296 ❤ Chương 297 ❤ Chương 298 ❤ Chương 299 ❤ Chương 300

  Chương 301 ❤ Chương 302 ❤ Chương 303 ❤ Chương 304 ❤ Chương 305

Chương 306 ❤ Chương 307 ❤ Chương 308 ❤ Chương 309 ❤ Chương 310

 Chương 311 ❤ Chương 312 ❤ Chương 313 ❤ Chương 314 ❤ Chương 315

Chương 316 ❤ Chương 317 ❤ Chương 318 ❤ Chương 319 ❤ Chương 320

 Chương 321 ❤ Chương 322 ❤ Chương 323 ❤ Chương 324 ❤ Chương 325

Chương 326 ❤ Chương 327 ❤ Chương 328 ❤ Chương 329 ❤ Chương 330

 Chương 331 ❤ Chương 332 ❤ Chương 333 ❤ Chương 334 ❤ Chương 335

Chương 336 ❤ Chương 337 ❤ Chương 338 ❤ Chương 339 ❤ Chương 340

 Chương 341 ❤ Chương 342 ❤ Chương 343 ❤ Chương 344 ❤ Chương 345

Chương 346 ❤ Chương 347 ❤ Chương 348 ❤ Chương 349 ❤ Chương 350

❤  Chương 351 ❤ Chương 352 ❤ Chương 353 ❤ Chương 354

❤❤❤ Phiên ngoại ❤❤❤

Chương 1 Chương 2 ❤ Chương 3

922 responses »

Comment navigation

 1. Thu nói:

  truyện này hấp dẫn lắm!:)

 2. Dauvet nói:

  Chị heo ơi xắp năm mới rồi, chị mừng tuổi cho em biết cái mật khẩu đi!

 3. Làm sao để đc pass đây hở bạn

 4. Mindy Nguyễn nói:

  Chào bạn. Mình thích truyện của bạn lắm nhưng giữa chừng lại bi pass. Bạn cho mình xi mật khẩu nha, mail của mình là : tamnguyenthnthuu@gmail.com. Cám ơn bạn nhiều!

 5. Khánh An nói:

  truyện bạn hay quá trời nè, cho mình xin pass đc ko? gửi cho mình theo email đc k bạn?

 6. puonl nói:

  Minh rat thich truyen cua ban . Lam on cho minh xin set pass dc ko ban. Ban co the giup gui qua emai puonl.thaica88@gmail.com .cam on nhieu nha ban

 7. Nga nói:

  Hong truyen nay lam lun chi heo ui chi dung set pass nua

 8. Quỳnh Xù nói:

  Ad à.Bạn có thể cho mình pass dc k….

 9. Di Di nói:

  Chị heo cho e xin cái pass truyện nha! Đọc giả fan truyện ạ!

 10. Helen Chung nói:

  Cho mình xin pass nha thớt, mình fan cuồng của Trường Khanh. K xem đc mình đau khổ lắm.
  Mail: chungainhan@gmail.com

 11. Bạn ơi cho mình xin pass với. Mình đang đọc dở huhu Hóng truyện này dữ lắm luôn. Bạn gửi pass cho mình qua mail Troniedang@gmail.com nhé. Cám ơn bạn nhiều nha *chụt chụt*

 12. tuong van nói:

  ôi đang bấn loạn truyện này , đọc k dứt ra đc luôn í. Mấy trang đọc truyện kia toàn bị dừng nữa chừng, tưởng drop rồi cơ thế là cố nhồi nhét bản cv những chương cuối cơ mà k ngấm vô đầu đc. hnay tìm được page này mừng quá mà lại bị set pass, bạn ơi bạn có thể co mình xin pass k, nếu được bạn gửi qua email mình nhau, mình sẽ cảm ơn nhiều lắm. Nguyentuongvan.195@gmail.com

 13. Chào bạn, mình dạo này tình cờ xem được bộ phim thiên kim trở về và biết tới truyện nhưng mình không biết nên tìm kiếm google đã vào trang đầu tiên để đọc, nhưng chỉ có đến giữa chừng và giờ thì mình mới biết tới “nhà” cậu. Mình rất thích bộ truyện này nên nếu bạn có thể chia sẻ pass thì mình rất vui. Mình đã tìm hiểu nội quy nhà cậu, mình sẽ cmt cảm nhận của mình về những chương ấn tượng. Mail của mình là hjennguyen3011@gmail.com cám ơn cậu vì đã đọc

 14. thuhien nói:

  Truyen hay lam.ban cho minh xin pass voi nhe.minh mat an mat ngu vi ko duoc doc tiep truyen cua ban.cam on ban nhieu

 15. nguyen thi thoan nói:

  minh doc van an da thay hop khai vi oy!!!! hay qua

 16. Ngoc nói:

  Truyện hay quá! Bạn ơi cho mình xin cái pass đi, thank bạn nhìu

 17. Ngoc nói:

  Mail của mình ngocxinhdep.nm@gmail.com
  Bạn cho mình pass với, mình tuân thủ đúng nội quy của bạn! Cam on ban nhiu

 18. Uyen nói:

  Bạn ơi, cho mình xin pass được ko ? Mình cam đoan sẽ khoing share cho bất kì ai. Thân!
  Mail mình là msanhuyen88@gmail.com
  Cám ơn bạn .

 19. eira trần nói:

  xin chào b, mk rất thích nữ chính kiên cường, thông minh,vì z mk mong truyện của b quá, b có thể cho mk xin pass được ko? cảm ơn b. email của mk là mayy188217@gmail.com

 20. ss nói:

  Chị có thể cho e pass được k ạ: coffee_lovemilk@yahoo.com.vn.

 21. Ph.Trinh nói:

  chào bạn, bạn có thể cho mình mật khẩu pass đk k gmail của mình là xuyenkhong98@gmail.com thank bạn nhìu nhìu

 22. Ngoc anh nói:

  Anh/chi oi em rat rat rat thich truyen nay , nhung k biet mat khau de doc tiep. Achi co the cho e biet la phai lam sao thi moi co dc mat khau a ?

 23. Ph.Trinh nói:

  hic hic có thể cho mình mật khẩu đk k đang đọc hay thì bị cắt ngang

 24. Xin chào.
  Bạn edit truyện rất hay, mình rất thích bộ Thiên kim trở về ở nhà bạn. Có thể cho mình xin pass của truyện được không? Nếu được thì cám ơn bạn rất nhiều. Mail của mình là chimgokien_tt@yahoo.com
  Mong hồi âm của bạn

 25. Ngọc thủy nói:

  Chị ơi! Truyện chị edit thật sự rất hay! Em mới đọc ngôn tình gần đây nên giờ mới biết web chị!Em biết xin pass bây giờ là không được nữa rồi nhưng mà vẫn mặt dày xin! Nếu không đọc tiếp chắc em ăn không ngon ngủ không yên mất! Chị làm ơn cứu em với 😢
  Mail của em là: Matngau157@gmail.com
  Em cảm ơn chị nhiều ạ! Em sẽ thường xuyên comtmen truyện để tạo động lực cho các chị edit ạ!😀

 26. tieu da mieu nói:

  Truyện hay và edit rất mượt.. thank bạn😄

 27. Bảo Ngọc nói:

  Bạn Heo ơi bạn edit truyện Thiên Kim Trở Về cũng hơn 1 năm rồi, bạn có thể gỡ pass của truyện được ko vậy, mình đợi cũng hơn 1 năm rồi. Khi mình bắt đầu đọc thì bạn đã chót danh sách nhận pass rồi nên mình ko xin đc pass đc nên mình hi vọng bạn có thể gỡ pass để mọi người cùng đọc được ko. Cũng cảm ơn bạn đã edit truyện cho tụi mình đọc và chúc Heo ngày càng mạnh khỏe và thành công hơn trong công việc và cuôc sống.

 28. cái chị xinh đẹp đang dịch truyện này á , có thể nào cho em đây xin cái pass bộ này dk ko ạ , em hóng hóng lắm rồi ạ

 29. kuroyukibel nói:

  chào bạn (anh/chị)? hiện mình đang đọc đến chương 70 truyện thiên kim trở về tua xuống thì bàng hoàng phát hiện bạn set pass?! gmail của mình là blacksnow.jane@gmail.com, bạn có yêu cầu gì để đồng ý cho mình pass? mình sẽ cố gắng. Cảm ơn bạn đã dịch truyện, văn phong rất hay!
  Mong sớm nhận được phản hồi của bạn. O(∩_∩)O

 30. Ngoc Anh nói:

  Truyện này hay lắm. Nh mà muốn đọc phần có pass thì mình phải làm sao ạ

 31. Ethena nói:

  Chào bạn,

  Truyện bạn dịch rất hay và hấp dẫn, mình mê xem đến nỗi quên cả ăn luôn.
  Mình gửi mail đến bạn thế này không được hay lắm, nhưng thật lòng rất muốn bạn có thể share pass, gmail của mình là: huyen306@gmail.com. Mình biết trong lòng bạn có những bức xúc và nếu mình trong trường hợp này cũng sẽ làm thế. Cảm ơn bạn rất nhiều, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ luôn song hành cùng bạn.

 32. Linh nói:

  Truyện nay hay lam ban co the cho minh lade đươc hay ko? Cam on ban nhiêu. Linhdau098@gmail.com

 33. ntbnib nói:

  Ad ơi mình mới theo dõi bộ truyện này
  Bạn có thể cho mình pass đc k ạ?
  Mail mình là: gemini.ib99@gmail.com
  Cảm ơn bạn nhiều lắm

 34. ntbnib nói:

  Editor ơi mình mới theo dõi bộ truyện này thấy rất hay và rất thích
  Bạn có thể cho mình pass được k ạ?
  Mail mình là: gemini.ib99@gmail.com
  Cảm ơn bạn nhiều

 35. Truyện rất là hay luôn, bạn dịch truyện rất thích, mình thích lời dịch của bạn đọc rất mướt câu….bạn cho mình xin pass nha, mình đang theo dõi truyện mấy hôm nay. Hôm nao ko đọc là ngủ ko được…hjhj Mail của minh là camchi1302@gmail.com mong bạn đọc và rả lời mình…chúc bạn một ngày vui vẻ!

 36. Nguyenthoan nói:

  Truyện này mình đọc ở đây lâu rồi và mình chờ bạn cho mình mật khẩu nhưng mình đợi mãi không thấy hjx mong bạn cho mình lại mật khẩu cảm ơn bạn nhiều nguyenthoan598@gmail.com

 37. Tiên Phong Mộng nói:

  Chào bạn, MÌnh đến với trang này và vì tìm mãi tìm mãi bộ truyện thiên kim trở về trên, cảm xúc của mình như vỡ ào, mà giừ nè hực hực ad ơi cho mình pass đc ko mình đau lòng ko ăn uống đc mất. Bạn hãy suy nghĩ về vụ này nhé, nhanh nhé! Thơi gian mẹ mình cho mình ting hoành ko đc nhiều nữa -_- nhé nhé.
  gmail của mình là lehuyendieu99@gmail.com :3
  Cảm ơn bạn trc nhé!

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s