Thiên Kim Trở Về

W020131029529081700548

Tác giả: Shisanchun

Convert: Huykie35

Edit: Heo con

Giới thiệu: Sống lại, cả đời này, tôi không muốn lại làm công chúa để người ta sắp đặt, tôi muốn làm nữ hoàng nắm giữ vận mệnh của mình trong tay! Những kẻ hại tôi, những người nợ tôi, tôi không chờ mong ông trời báo ứng, tôi sẽ tự tay đòi lại.

Kiếp trước, mẹ cô chết trong oan khuất, cô rơi vào bẫy của cha và mẹ kế, vị hôn phu thanh mai trúc mã bị chị kế quyến rũ. Cô không còn là thiên kim nhu nhược dễ bị bắt nạt nữa. Tất cả những ai lợi dụng cô, thiếu nợ cô sẽ đòi lại cho bằng hết. Lúc này, cô là một nữ hoàng. Chỉ là, người đàn ông kiếp trước cô đã bỏ qua, kiếp này sao lại…

Thể loại: Trùng sinh, báo thù, hào môn thế gia

Số chương: ~ 355 chương + 3 phiên ngoại

Nhân vật chính: Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường, Khổng Ngọc Phân, Khưu Uyển Di

Truyện set pass và không share pass nữa suy nghĩ trước khi đọc

––––•(-❤ Mục Lục ❤-)•––––

Nhạc phim – Yêu, bùng cháy

Giới thiệu (Nên đọc)

Cuốn 1 – Giấu Tài

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

 Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24 Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51 ❤ Chương 52 ❤ Chương 53 ❤ Chương 54 ❤ Chương 55

Chương 56 ❤ Chương 57 ❤ Chương 58 ❤ Chương 59 ❤ Chương 60

Chương 61 ❤ Chương 62 ❤ Chương 63 ❤ Chương 64 ❤ Chương 65

Chương 66 ❤ Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71 ❤ Chương 72 ❤ Chương 73 ❤ Chương 74 ❤ Chương 75

 Chương 76 ❤ Chương 77 ❤ Chương 78 ❤ Chương 79 ❤ Chương 80

Chương 81 ❤ Chương 82 ❤ Chương 83 ❤ Chương 84 ❤ Chương 85

 Chương 86 ❤ Chương 87 ❤ Chương 88 ❤ Chương 89 ❤ Chương 90

Chương 91 ❤ Chương 92 ❤ Chương 93 ❤ Chương 94 ❤ Chương 95

 Chương 96 ❤ Chương 97 ❤ Chương 98 ❤ Chương 99

Cuốn 2 – Sóng gió ở nước ngoài

Chương 100 ❤ Chương 101 ❤ Chương 102 ❤ Chương 103 ❤ Chương 104

 Chương 105 ❤ Chương 106 ❤ Chương 107 ❤ Chương 108 ❤ Chương 109

Chương 110 ❤ Chương 111 ❤ Chương 112 ❤ Chương 113 ❤ Chương 114

 Chương 115 ❤ Chương 116 ❤ Chương 117 ❤ Chương 118 ❤ Chương 119

Chương 120 ❤ Chương 121 ❤ Chương 122 ❤ Chương 123 ❤ Chương 124

 Chương 125 ❤ Chương 126 ❤ Chương 127 ❤ Chương 128 ❤ Chương 129

Chương 130 ❤ Chương 131 ❤ Chương 132 ❤ Chương 133 ❤ Chương 134

 Chương 135 ❤ Chương 136 ❤ Chương 137 ❤ Chương 138 ❤ Chương 139

Chương 140 ❤ Chương 141 ❤ Chương 142 ❤ Chương 143 ❤ Chương 144

❤  Chương 145 ❤ Chương 146 ❤ Chương 147 ❤ Chương 148

Cuốn 3 Tranh dấu gay gắt

Chương 149 ❤ Chương 150 ❤ Chương 151 ❤ Chương 152 ❤ Chương 153

 Chương 154 ❤ Chương 155 ❤ Chương 156 ❤ Chương 157 ❤ Chương 158

Chương 159 ❤ Chương 160 ❤ Chương 161 ❤ Chương 162 ❤ Chương 163

 Chương 164 ❤ Chương 165 ❤ Chương 166 ❤ Chương 167 ❤ Chương 168

Chương 169 ❤ Chương 170 ❤ Chương 171 ❤ Chương 172 ❤ Chương 173

 Chương 174 ❤ Chương 175 ❤ Chương 176 ❤ Chương 177 ❤ Chương 178

Chương 179 ❤ Chương 180 ❤ Chương 181 ❤ Chương 182 ❤ Chương 183

 Chương 184 ❤ Chương 185 ❤ Chương 186 ❤ Chương 187 ❤ Chương 188

Chương 189 ❤ Chương 190 ❤ Chương 191 ❤ Chương 192 ❤ Chương 193

 Chương 194 ❤ Chương 195 ❤ Chương 196 ❤ Chương 197 ❤ Chương 198

Chương 199 ❤ Chương 200 ❤ Chương 201 ❤ Chương 202 ❤ Chương  203

 Chương 204 ❤ Chương 205 ❤ Chương 206 ❤ Chương 207 ❤ Chương 208

Chương 209 ❤ Chương 210 ❤ Chương 211 ❤ Chương 212 ❤ Chương 213

 Chương 214 ❤ Chương 215 ❤ Chương 216 ❤ Chương 217 ❤ Chương 218

Chương 219 ❤ Chương 220 ❤ Chương 221 ❤ Chương 222 ❤ Chương 223

 Chương 224 ❤ Chương 225 ❤ Chương 226 ❤ Chương 227 ❤ Chương 228

Chương 229 ❤ Chương 230 ❤ Chương 231 ❤ Chương 232 ❤ Chương 233

 Chương 234 ❤ Chương 235 Chương 236 ❤ Chương 237 ❤ Chương 238

Chương 239 ❤ Chương 240 ❤ Chương 241 ❤ Chương 242 ❤ Chương 243

 Chương 244 ❤ Chương 245 ❤ Chương 246 ❤ Chương 247 ❤ Chương 248

Chương 249 ❤ Chương 250 ❤ Chương 251 ❤ Chương 252 ❤ Chương 253

 Chương 254 ❤ Chương 255 ❤ Chương 256 ❤ Chương 257 ❤ Chương 258

Chương 259 ❤ Chương 260 ❤ Chương 261

Set pass từ đây

Thông báo cụ thể về việc set pass, đồng thời đã chốt danh sách pass, không mở thêm!

 Chương 262  Chương 263❤ Chương 264 ❤ Chương 265  ❤ Chương 266

 Chương 267 ❤ Chương 268❤ Chương 269 ❤ Chương 270  ❤ Chương 271

 Chương 272 ❤ Chương 273❤ Chương 274 ❤ Chương 275  ❤ Chương 276

 Chương 277 ❤ Chương 278❤ Chương 279 ❤ Chương 280  ❤ Chương 281

 Chương 282 ❤ Chương 283❤ Chương 284 ❤ Chương 285  ❤ Chương 286

 Chương 287 ❤ Chương 288❤ Chương 289 ❤ Chương 290  ❤ Chương 291

 Chương 292 ❤ Chương 293❤ Chương 294 ❤ Chương 295

Quyển 4 Con đường của nữ hoàng

Chương 296 ❤ Chương 297 ❤ Chương 298 ❤ Chương 299 ❤ Chương 300

  Chương 301 ❤ Chương 302 ❤ Chương 303 ❤ Chương 304 ❤ Chương 305

Chương 306 ❤ Chương 307 ❤ Chương 308 ❤ Chương 309 ❤ Chương 310

 Chương 311 ❤ Chương 312 ❤ Chương 313 ❤ Chương 314 ❤ Chương 315

Chương 316 ❤ Chương 317 ❤ Chương 318 ❤ Chương 319 ❤ Chương 320

 Chương 321 ❤ Chương 322 ❤ Chương 323 ❤ Chương 324 ❤ Chương 325

Chương 326 ❤ Chương 327 ❤ Chương 328 ❤ Chương 329 ❤ Chương 330

 Chương 331 ❤ Chương 332 ❤ Chương 333 ❤ Chương 334 ❤ Chương 335

Chương 336 ❤ Chương 337 ❤ Chương 338 ❤ Chương 339 ❤ Chương 340

 Chương 341 ❤ Chương 342 ❤ Chương 343 ❤ Chương 344 ❤ Chương 345

Chương 346 ❤ Chương 347 ❤ Chương 348 ❤ Chương 349 ❤ Chương 350

❤  Chương 351 ❤ Chương 352 ❤ Chương 353 ❤ Chương 354

❤❤❤ Phiên ngoại ❤❤❤

Chương 1 Chương 2 ❤ Chương 3

771 responses »

Comment navigation

 1. kp_bookluvr nói:

  Ban oi! Cho minh xin pass nha. Email of minh: Kpham5@wgu.edu. Thanks. Minh rat yeu thich.canh blog of ban.

 2. phonganh1607 nói:

  Đây là truyện hiện đại đầu tiên về đáu trí mk thích đọc. Mk toàn đọc kiểu HĐ Hắc Bạch thôi, với cả truyện CĐ huyền huyễn. Thks Heo nha

 3. bạn ơi cho mình xin pass được ko đang đọc hay thank.đây là mail của mình: thuytrangt59@gmail.com

 4. Bạn ơi cho mình xin pass voi , truyen nay hay qua , thank ban . Email minh la tuyetbang12345@gmail.com nói:

  Truyen hay qua di

 5. Nhu nói:

  Bạn Heo ơi bạn dịch truyện Thiên Kim trở về này hay quá, ngày nào cũng đọc đi đọc lại tát cả các chương có nhân vật chính Trường Khanh để học tập tăng tinh thần đối phó với Boss, và nhìn thấy anh Hoàng Thao và tình cảm của anh này dành cho Trường Khanh thấy đời nó đẹp gì đâu. Truyện này có xuất bản thành sách không bạn, bạn dịch hay vậy sao không xuất bản, mình muốn mua truyện này lắm lắm, đang thèm

 6. Angela nói:

  Gian thi gian ma Thuong thi thuong. Lam on cho Minh xin pass

 7. soi230190 nói:

  Nàng Heo ui. lâu mở pass wa hichic

 8. Linh nói:

  Bạn cho mình pass được k? Mình đang đọc dở, cảm ơn bạn nhé. Xalinh96@gmail.com

 9. nga tran nói:

  Truyen cua ban edit hay we = _ == _ =
  Cho mih xin pass dc ko????
  Email cua mih: ngatran3913@gmail.com

 10. Thanh nói:

  bộ này bạn edit rất hay, bạn có thể cho mình xin pass được ko bạn!!!
  mail mình là : vio.nhat191@gmail.com (mình thề là mình chỉ đọc thui)

 11. bjg3bol nói:

  truyện rất hay.thanks bạn. bạn cho mình xin pass với.mail của mình là big3bolcandy@gmail.com

 12. Ban oi. Cho minh xin pass duoc khong? Email: thuytrannt58@yahoo.com. cam on ban nhieu

 13. Namisu96 nói:

  Chào bạn Heo.Thực sự là gần đây mình mới mê gia đầu và tác giả Thập Tam Xuân và biết đến bộ này nhf

  • Namisu96 nói:

   Nhà bạn.Cảm ơn ơn bạn đã edit bộ truyện đồ sộ này, bạn edit rất mượt và tâm huyết.Mình biết bạn có điều khó xử mới set pass nhưng mình rất thích truyện này nên liệu bạn có thể cho mình xin pass không?Email của mình là lanhoangphuong96gmail.com.Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều!

 14. Dẻ hạt nói:

  Chào mọi người!
  Em vừa đọc bộ này trong 2 ngày! Đang nghiền hay vậy mà bên trang ấy chỉ có tới c261! Tìm mãi thì chỉ thấy bên chị là hoàn. Đang sung sướng thì gặp dòng chữ: set pass+ chốt danh sáchT-T
  Em chỉ là đến sau thôi mà!!!!!!
  Thế là em nhảy sang xem phim. Nhưng xem xong lại muốn khóc!
  Không phải chứ! Biên kịch cắt xén chắp vá thật đáng sợ! Không chỉ đổi hết tình tiết, nhân vật mà quan trọng cái kết( xem phim để xem kết) thật là….
  Cái gì mà…. Hoàng Thao đang thả bóng cầu hôn: anh yêu em. Lấy anh nhé!
  Trường khanh cười: em….
  Phùng Tước bảnh bao bước nhanh tới cầm theo bó hoa hướng dương( để cầu hôn nốt)
  Trường khanh và Hoàng thao quay lại.
  The end!!!! Phim ảnh gì vậy? Kết mở? Muốn khóc quá!!!!
  Ai đó thương tình kể cho em nghe cái kết hoàn chỉnh đi!!!!

 15. Nơ Heo Đeo nói:

  Bạn dịch truyện rất hay ! Bạn có thể cho mình xin pass để đọc tiếp đc không? Cám ơn bạn nhiều. Vì mình biết truyện này trễ ko có theo dõi từ đến cuối. Mong bạn share pass ^^. email là pjpoo213@yahoo.com.vn

 16. Bạn ơi truyện hay quá dịch rất mượt mong bạn cho mình xin pass email là Bhien_7a1@yahoo.com.vn

 17. Khổng Khánh nói:

  bạn cho mình xin.pass đk kô? truyện bạn edit hay quá ^^

 18. Truc Giang nói:

  Bạn ơi , truyện rất hay, cảm ơn bạn, cho mình xin pass với nha. E mail: trucgiang060490@gmail.com

 19. Ngọc nói:

  Mình đọc truyện này, cảm giác các nhân vật như kiểu sốg đời thực, đag diễn ra trước mắt mìh. Bạn dịch thật sự xuất sắc. T đọc tới chươg 261, thì set pass quay sag xem phim, nhưg t thấy hụt hẫg qua, nhân vật đẹp, diễn hay nhưg các tìh tiết khác truyện qua, t xem kết tâp 50 mà hụt hẫg qua, hóg bạn mở pass hầu như ghé trag thườg xuyên, bạn có thể cho mình pass được ko, cảm ơn bạn
  Gmail của minh Phamthingock33h@gmail.com

 20. Minh Hằng nói:

  Bạn ơi mình chỉ mới đọc truyện của bạn dịch hôm nay nhưng đã thấy rất hay. Rất mong bạn có thể cho mình xin pass để xem nốt nhé. Email của mình là hangnm1996@gmail.com
  Cảm ơn bạn rất nhiều!

 21. Thanh nói:

  chị ơi em muốn đọc truyện quá. Em biết là chị rất bực vì thành quả lao động của mình lại không được một số người trân trọng nhưng thực sự là em ms biết đến congchuakhangiay qua bộ con dâu nhà giàu và em rất thích phong cách của chị 13 cũng như là cách edit của chị rất mượt mà. Chị có thể cho em pass được không ạ. Em đọc thấy có phim chuyển thể nhưng thực sự thì em vẫn luôn thích đọc hơn.Chị cũng đừng vì mấy người kia mà phải buồn lòng cứ xem như là không khí vậy. Email của em là hoangthithanhhuyen1709@gmail.com. Em không biết dẫn link thế nào cả chị thông cảm giúp ạ. Em cảm ơn vì chị đã bỏ thời gian công sức ra để edit truyện cho mọi người cùng đọc.

 22. Vien Huong nói:

  Bạn ơi cho mình xin pass nha. Thanks bạn nhiều nhiều.

 23. Thuy nói:

  Bạn ơi mình rất thích truyện này, bạn cho mình xin pass với nha. tks bạn nhìu nhìu!!

 24. Oanh nói:

  bạn ơi mình thích truyện này quá, gây cấn hồi hộp quá. bạn cho mình pass đọc tiếp được không? cám ơn bạn nhiều. email mình là: angelut0907@yahoo.com

 25. Vien Huong nói:

  Bạn ơi cho mình xin pass nha. Email của mình là huongvien.lt@gmail.com Thanks bạn nhiều.

 26. ninh nói:

  bạn ơi,bạn có thể cho tmk xin pass đk k ạ.t đọc xong đến chương 261 lâu lắm r mà chưa dám hỏi pass.hỳ.email mk là ninhtran280397@gmail.com cảm ơn bạn đã dịch truyện nhé.truyện nài cũng hay hết.đọc mãi k chán ^^.bạn nhớ gửi pass cho t nhé.t hóng sắp thành huơu cao cổ r ^^,cảm ơn bạn trước nhé 😃

 27. ninh nói:

  bạn ơi.bạn đừng bơ t nhé.đừng quên cho pass t nhé.t sẽ ngoan ngoãn chấp hành nhưng quy định bạn đặt ra.bạn nhớ gửi pass t nhé.t sẽ yêu bạn nhất luôn 😄

 28. Nga nói:

  Mình đến phat cuồng với truyện này mat thui huhu. Hay qua. Cam on ban da chiu kho edit nhu vay. Ban co the goi pass cho mình dc ko? Bapro02@gmail.com. mình biết la bạn đã chốt danh sách, nhung ma mình mới vừa đọc xong Thịnh thế trà hương, vi thay hay qua nen mới tìm thêm truyện của tg này. Lỡ xa chân rồi ko dức ra dc. Bạn Heo oi, phai làm sao mình mới có pass dc đây?. Hic dic, cho di mà….😢

 29. hoangdung nói:

  Bạn có thể cho mình pass được k?mail của mình là ngohoangdung8@gmail.com

 30. Le nói:

  Mình mới bắt đầu đọc truyện của Thập Tam Xuân. Nghe bảo bộ này hay nên muốn xin pass để đọc. Mail của mình la niceshiri@yahoo.co.uk Cám ơn bạn đã dịch truyện

 31. Trảm Phong nói:

  bạn ơi cho mình xin pass nhé, truyện hay quá!
  Thanks bạn nhiều!

 32. Trảm Phong nói:

  bạn ơi cho mình xin pass nhé, truyện hay quá!
  Thanks bạn nhiều!
  Email: hanhnhungle@gmail.com

 33. Tram nói:

  Cho mình xin pass . Cám ơn bạn.
  Mail : lekien212@me.com

 34. kiều anh nói:

  Bạn ơi, minh trước đây đã đọc hết 2 bộ CDNG va TTTH của bạn. Phải nói rằng mình rất khâm phục bạn vì bạn edit rất hay và truyện của Thập Tam Xuân rất dài. Mình mong bạn có thể cho mình xin pass của truyện Thiên Kim Trở về nhé được ko. Email của mình là: Kieuanh27491@yahoo.com.vn

 35. aotrangst nói:

  Mỏi mắt chờ mong Heo gỡ pass.

 36. maikaspring nói:

  Trước tiên thật sự là phải nói cảm ơn em, nhờ em dịch truyện Thế gia danh môn mà chị mới biết Thập Tam Xuân và trở thành fan của truyện bà ấy. Cũng có theo dõi trang của em nhiều, nhưng ít comment, toàn đọc chay, nghĩ lại thấy có lỗi vì dịch giả rất cực, và những lời động viên thì luôn cần thiết.
  Gần đây chị không có thời gian đọc truyện, thế nhưng sau khi nghe lời giới thiệu nhiệt tình của người bạn, cũng mạo hiểm nhảy xuống hố Thiên kim trở về. Quả thật rất hay, nên một lần nữa cám ơn em đã edit truyện này cho mọi người cũng đọc. Ban đầu chị cũng ngẫm nghĩ muốn xin pass, but lại thôi vì truyện em set pass cũng một phần công sức của em, mà chị lại không theo truyện từ đầu nên khó mà có 60 commetn ^^. Nên chị quyết định đọc connvert từ đầu luôn, cho quen văn phong, để khỏi ham muốn :).
  Thế nhưng vẫn cảm thấy thật nên cảm ơn em một lần, vì sự yêu thích và siêng năng của em, chị đã được giới thiệu và đọc những truyện hay vậy. Chúc em luôn vui khỏe, hăng say dịch tiếp truyện khác :)

 37. Thu hà nói:

  Cuối cùng cũng tìm được quyển truyện trọng sinh để nhảy hố rồi. Cám ơn nàng đã bỏ công sức ra edit cái hố sâu ntn nhé!

 38. Đặng Thu Hiền nói:

  Bạn heo ơi bạn dịch hay quá mình đang đọc dở truyện này đến chương 261 mà ko đọc đc nữa :( bạn cho mình xin pass với làm ơn mà giúp mình với :(( gmail mình là thuhiendang1705@gmail.com

 39. nguyễn thị ngọc huyền nói:

  Bạn ơi cho mình xin pass set đi bạn nghiền lắm rùi . Email của mình nè nguyenhuyen_nhatrang@yahoo.com . Thank bạn nhìu nhìu

 40. Bạn ơi cho mình xin pass set đi pạn nghiền lắm rùi . Email cua mình nè nguyenhuyen_nhatrang@yahoo.comcom. yhank pạn nhìu nhìu

 41. vy vy nói:

  TRuyện hay quá…
  Mình từng xem film rồi, mà vẫn không nghĩ là truyện dịch ra hay đến vậy :D
  Đọc nguyên 2 đêm liền ko ngủ @@
  Cảm ơn ng dịch ^^
  Mình dag đọc hấp dẫn quá, biết là bạn bân rộn lắm, nhưng cho mình xin pass nhen :D

 42. nguyentha0 nói:

  ban oi cho minh xin pass dc ko?? truyen nay hay qua… c.nguyentha0@gmail.com

 43. Leeuyen nói:

  Bạn ơi cho mình xjn pass mail of mik nek uyenkute207@gmail.com thank pạn nha

 44. aiizje nói:

  Thk nag đã dịch bộ truyện này…nàng cho mik xin pass để sập hố tiếp nhé..leephuonguyen@gmail.com

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s