Thiên Kim Trở Về

W020131029529081700548

Tác giả: Shisanchun

Convert: Huykie35

Edit: Heo con

Giới thiệu: Sống lại, cả đời này, tôi không muốn lại làm công chúa để người ta sắp đặt, tôi muốn làm nữ hoàng nắm giữ vận mệnh của mình trong tay! Những kẻ hại tôi, những người nợ tôi, tôi không chờ mong ông trời báo ứng, tôi sẽ tự tay đòi lại.

Kiếp trước, mẹ cô chết trong oan khuất, cô rơi vào bẫy của cha và mẹ kế, vị hôn phu thanh mai trúc mã bị chị kế quyến rũ. Cô không còn là thiên kim nhu nhược dễ bị bắt nạt nữa. Tất cả những ai lợi dụng cô, thiếu nợ cô sẽ đòi lại cho bằng hết. Lúc này, cô là một nữ hoàng. Chỉ là, người đàn ông kiếp trước cô đã bỏ qua, kiếp này sao lại…

Thể loại: Trùng sinh, báo thù, hào môn thế gia

Số chương: ~ 355 chương + 3 phiên ngoại

Nhân vật chính: Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường, Khổng Ngọc Phân, Khưu Uyển Di

Truyện set pass và không share pass nữa suy nghĩ trước khi đọc

––––•(-❤ Mục Lục ❤-)•––––

Nhạc phim – Yêu, bùng cháy

Giới thiệu (Nên đọc)

Cuốn 1 – Giấu Tài

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

 Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24 Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51 ❤ Chương 52 ❤ Chương 53 ❤ Chương 54 ❤ Chương 55

Chương 56 ❤ Chương 57 ❤ Chương 58 ❤ Chương 59 ❤ Chương 60

Chương 61 ❤ Chương 62 ❤ Chương 63 ❤ Chương 64 ❤ Chương 65

Chương 66 ❤ Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71 ❤ Chương 72 ❤ Chương 73 ❤ Chương 74 ❤ Chương 75

 Chương 76 ❤ Chương 77 ❤ Chương 78 ❤ Chương 79 ❤ Chương 80

Chương 81 ❤ Chương 82 ❤ Chương 83 ❤ Chương 84 ❤ Chương 85

 Chương 86 ❤ Chương 87 ❤ Chương 88 ❤ Chương 89 ❤ Chương 90

Chương 91 ❤ Chương 92 ❤ Chương 93 ❤ Chương 94 ❤ Chương 95

 Chương 96 ❤ Chương 97 ❤ Chương 98 ❤ Chương 99

Cuốn 2 – Sóng gió ở nước ngoài

Chương 100 ❤ Chương 101 ❤ Chương 102 ❤ Chương 103 ❤ Chương 104

 Chương 105 ❤ Chương 106 ❤ Chương 107 ❤ Chương 108 ❤ Chương 109

Chương 110 ❤ Chương 111 ❤ Chương 112 ❤ Chương 113 ❤ Chương 114

 Chương 115 ❤ Chương 116 ❤ Chương 117 ❤ Chương 118 ❤ Chương 119

Chương 120 ❤ Chương 121 ❤ Chương 122 ❤ Chương 123 ❤ Chương 124

 Chương 125 ❤ Chương 126 ❤ Chương 127 ❤ Chương 128 ❤ Chương 129

Chương 130 ❤ Chương 131 ❤ Chương 132 ❤ Chương 133 ❤ Chương 134

 Chương 135 ❤ Chương 136 ❤ Chương 137 ❤ Chương 138 ❤ Chương 139

Chương 140 ❤ Chương 141 ❤ Chương 142 ❤ Chương 143 ❤ Chương 144

❤  Chương 145 ❤ Chương 146 ❤ Chương 147 ❤ Chương 148

Cuốn 3 Tranh dấu gay gắt

Chương 149 ❤ Chương 150 ❤ Chương 151 ❤ Chương 152 ❤ Chương 153

 Chương 154 ❤ Chương 155 ❤ Chương 156 ❤ Chương 157 ❤ Chương 158

Chương 159 ❤ Chương 160 ❤ Chương 161 ❤ Chương 162 ❤ Chương 163

 Chương 164 ❤ Chương 165 ❤ Chương 166 ❤ Chương 167 ❤ Chương 168

Chương 169 ❤ Chương 170 ❤ Chương 171 ❤ Chương 172 ❤ Chương 173

 Chương 174 ❤ Chương 175 ❤ Chương 176 ❤ Chương 177 ❤ Chương 178

Chương 179 ❤ Chương 180 ❤ Chương 181 ❤ Chương 182 ❤ Chương 183

 Chương 184 ❤ Chương 185 ❤ Chương 186 ❤ Chương 187 ❤ Chương 188

Chương 189 ❤ Chương 190 ❤ Chương 191 ❤ Chương 192 ❤ Chương 193

 Chương 194 ❤ Chương 195 ❤ Chương 196 ❤ Chương 197 ❤ Chương 198

Chương 199 ❤ Chương 200 ❤ Chương 201 ❤ Chương 202 ❤ Chương  203

 Chương 204 ❤ Chương 205 ❤ Chương 206 ❤ Chương 207 ❤ Chương 208

Chương 209 ❤ Chương 210 ❤ Chương 211 ❤ Chương 212 ❤ Chương 213

 Chương 214 ❤ Chương 215 ❤ Chương 216 ❤ Chương 217 ❤ Chương 218

Chương 219 ❤ Chương 220 ❤ Chương 221 ❤ Chương 222 ❤ Chương 223

 Chương 224 ❤ Chương 225 ❤ Chương 226 ❤ Chương 227 ❤ Chương 228

Chương 229 ❤ Chương 230 ❤ Chương 231 ❤ Chương 232 ❤ Chương 233

 Chương 234 ❤ Chương 235 Chương 236 ❤ Chương 237 ❤ Chương 238

Chương 239 ❤ Chương 240 ❤ Chương 241 ❤ Chương 242 ❤ Chương 243

 Chương 244 ❤ Chương 245 ❤ Chương 246 ❤ Chương 247 ❤ Chương 248

Chương 249 ❤ Chương 250 ❤ Chương 251 ❤ Chương 252 ❤ Chương 253

 Chương 254 ❤ Chương 255 ❤ Chương 256 ❤ Chương 257 ❤ Chương 258

Chương 259 ❤ Chương 260 ❤ Chương 261

Set pass từ đây

Thông báo cụ thể về việc set pass, đồng thời đã chốt danh sách pass, không mở thêm!

 Chương 262  Chương 263❤ Chương 264 ❤ Chương 265  ❤ Chương 266

 Chương 267 ❤ Chương 268❤ Chương 269 ❤ Chương 270  ❤ Chương 271

 Chương 272 ❤ Chương 273❤ Chương 274 ❤ Chương 275  ❤ Chương 276

 Chương 277 ❤ Chương 278❤ Chương 279 ❤ Chương 280  ❤ Chương 281

 Chương 282 ❤ Chương 283❤ Chương 284 ❤ Chương 285  ❤ Chương 286

 Chương 287 ❤ Chương 288❤ Chương 289 ❤ Chương 290  ❤ Chương 291

 Chương 292 ❤ Chương 293❤ Chương 294 ❤ Chương 295

Quyển 4 Con đường của nữ hoàng

Chương 296 ❤ Chương 297 ❤ Chương 298 ❤ Chương 299 ❤ Chương 300

  Chương 301 ❤ Chương 302 ❤ Chương 303 ❤ Chương 304 ❤ Chương 305

Chương 306 ❤ Chương 307 ❤ Chương 308 ❤ Chương 309 ❤ Chương 310

 Chương 311 ❤ Chương 312 ❤ Chương 313 ❤ Chương 314 ❤ Chương 315

Chương 316 ❤ Chương 317 ❤ Chương 318 ❤ Chương 319 ❤ Chương 320

 Chương 321 ❤ Chương 322 ❤ Chương 323 ❤ Chương 324 ❤ Chương 325

Chương 326 ❤ Chương 327 ❤ Chương 328 ❤ Chương 329 ❤ Chương 330

 Chương 331 ❤ Chương 332 ❤ Chương 333 ❤ Chương 334 ❤ Chương 335

Chương 336 ❤ Chương 337 ❤ Chương 338 ❤ Chương 339 ❤ Chương 340

 Chương 341 ❤ Chương 342 ❤ Chương 343 ❤ Chương 344 ❤ Chương 345

Chương 346 ❤ Chương 347 ❤ Chương 348 ❤ Chương 349 ❤ Chương 350

❤  Chương 351 ❤ Chương 352 ❤ Chương 353 ❤ Chương 354

❤❤❤ Phiên ngoại ❤❤❤

Chương 1 Chương 2 ❤ Chương 3

720 responses »

Comment navigation

 1. Annie nói:

  chủ nhà ơi mình mới đọc truyện này , bạn cho mình hỏi phim là cùng tựa với truyện luôn hả bạn ???

 2. TrangVu nói:

  Mình ít khi đọc truyện từ đầu. Toàn vào trang Kiều Như xuân khi nào có truyện hoàn mình đọc để không bị bỏ dở giữa chừng phải chờ đợi. Hôm nay thấy truyện này nhà bạn hay đã hoàn rùi nhưng lại bị setpass. Vậy mình chưa bao giờ comment chắc không đủ tiêu chuẩn để được gửi pass đọc tiếp rồi. :(

 3. TrangVu nói:

  Hôm qua thức đến 3h sáng đọc 1 lèo từ chương 1 đến chương 80. Nhà bạn edit truyện hay quá. Chắc các bạn bỏ rất nhiều công sức, không thấy lỗi chính tả, văn phong rất mượt mà, cảm giác đọc không bị vấp

 4. tran thi suong nói:

  Ban oi. Tr cua ban dich hay qua, cang doc cang thich, cag muon doc ko the ngung dc. Ban co the cho minh pass tr dcko,minh chi doc thoi ko cho ai dau, pan nhe. Cam on pan truoc.
  Mong tin tot tu ban

 5. hoàng anh nói:

  bạn oi! Nếu h mình muhốn có pass của chuyện thì phải làm tn?

 6. miss Itachi nói:

  Oa mình luôn hâm mộ nhà bạn
  Làm edit kiên trì,không drop,chuyện nào cg chỉn chu

 7. TrangVu nói:

  Mình đã đọc đến chương 112. TK không thay đổi được số mệnh những người thân iu của cô ấy chết đúng thời điểm như kiếp trước. Liệu đến năm cô ấy 24 tuổi sẽ xảy ra chuyện gì

 8. Hà mousy nói:

  Hựa giờ mình đọc cmt của các sím mới đọc đến đoạn set pass này. Mình cứ tưởng cho pass tự do cơ hhuhuuhu. M mới đọc có mấy ngày mà nghiện quá huhuhu :(( ai ngờ đâu lại set pass huhuhu. Đắng à mà thui hukhuk. Mong Heo sớm mở pass

 9. phương thùy nói:

  bạn không set pass nữa sao, vậy thôi cũng được mình chờ các bạn gỡ pass vậy

 10. Hoài Anh nói:

  Định đọc truyện bên bạn nhưng thấy giữa chừng có set pass nên không dám táy máy lun. Mình đã đọc là đọc một lèo ko đợi được. Khi nào gỡ pass mình sẽ xem vậy. Rất thích những bản dịch của các bạn. Còn nếu các bạn vẫn rủ lòng thương cho mình xin bạn thì thật tuyệt vời :-)

 11. Lanngan90 nói:

  Bạn ơi giờ mình mới đọc truyện này bạn cho mình pass đọc tiếp đi.^ -^. Đang gay cấn>hjhj

 12. Ngọc Giang nói:

  Làm sao để có pass vậy bạn!

 13. Minh Trang nói:

  Mình có rất ít thời gian đọc truyện khi khi đọc bộ này cảm thấy rất hấp dẫn và bị lôi cuốn vào. Mình không biết tiêu chuẩn thế nào để được có pass hy vọng bạn có thể nói cho mình biết nhá! Hy vọng nhận được sự trả lời của bạn. Thân!

 14. fancy nói:

  vốn mình đang trong hố Ngọc thị xuân thu của nàng,rất vô tình được biết truyện này,serch thì ra đúng nhà nàng,hihi,nàng ediit toàn truyện hay,haizzz 1 ngày đọc 1 lèo đến chương này, kể ra cứ im ỉm ko nói gì cũng thấy phụ công chủ nhà tâm huyết,thực sự thanks thì dễ mà nói hết được kì công của bạn mới khó,đối với nhưngx độc gỉ như tớ,vốn yêu thích truyện,khi mà có hố để nhẩy đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi,ko mong gì hơn,hơn lời cảm ơn ấy nhé,ssaauuu sắc cảm ơn hihihi😄😃

 15. Chu Khinh Y nói:

  Nam chính có sạch ko nàng aaa ~~~

 16. Hà Nguyễn nói:

  Gửi Heo: mình đọc truyện từ lâu rồi nhưng do điện thoại hỏng nên giờ mới vào đọc lại được. Hic nhưng bạn lại để pass mất rồi. Vậy làm thế nào để được bạn cho pass???

 17. hoaxynh nói:

  Bạn oi mình đọc truyện thấy hay wa nhưng đang đoc hay lsij bị pass bạn có the cho minh bit pass được ko

 18. Hedy nói:

  Minh rat thich truyen nay. Cac ban edit rat muot.tinh tiet truyen that hap dan.da lau lam roi minh moi tim dc truyen hay nhu the nay nen rat mong cac ban se som go pass. Nhe… Love you guys… <3

 19. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không biết phải chờ đợi đến khi nào? Khi nào bạn mới gỡ pass vậy ?

 20. shuiyinhuang nói:

  Mình mới đọc ngôn tình gần đây, rất thích nhân vật nữ chính của 13,nên tìm đọc cho được các tác phẩm (đầu tiên mình đọc con dâu nhà giàu), đọc nhìu truyện ngôn tình mới thấy bản của bạn là hay nhất, từ ngữ dễ hỉu, gần với cách hành văn của người việt mình, chắc bạn tốn hok ít time. Mìh rất thik các bản dịch của bạn, cố gắg thêm nhé mìh tin bạn sẽ trở thành dịch giả có tiếng đấy. Truyện này đag hồi gay cấn nhưg set pass, khi nào bạn mở pass thì mình đọc tiếp, đây lá côg sức của bạn mình rất tôn trọg, ghét mấy đứa share với copy làm của mình, giỏi thì tự làm lsị đi tranh côg của người

 21. dau vet nói:

  ôi một câu truyện đầu tiên khiến mình ”càng đọc càng hả lòng hả dạ” mong bạn Heo tiết lộ mật khẩu hoặc mau mau gỡ pass để mấy đứa fan như mình khỏi đau lòng đi nào!

 22. chilun nói:

  Bạn chủ nhà ơi, đọc 1 lèo hổng để ý, giờ cần có pass mới đọc được. Làm sao để có pass ạ. ^.^ cảm ơn chủ nhà trước nhé !!!

 23. Trang Lê nói:

  Truyện rất hay, đang đến phần gay cấn ^^

 24. Trang Lê nói:

  Đang đọc bị set pass. Cho mình xin pass với~~~~

 25. linh nói:

  Ban co the cho minh pass duoc khong, minh moi doc truyen nay may ngay thoi thoi. Rat thich, ban dich rat hay, minh da xem phim roi doc lai truyen cua ban cang thich. Mong ban chia se pass cho minh. Mail cua minh la linhnguyengia15 @yahoo.com.vn. Mong ban chia se. Thanks!

 26. hoa nói:

  Bạn ơi. Mình mới biết đến truyện này. Mới đọc nửa quyển 1 thôi. Bạn có thể cho mình pass đêt đọc đến hết được không? Cho mình qua email nhé hoa5287@gmail.com

 27. thuysoo_9x nói:

  Page của bạn có tải được truyện về k? Minh thấy tr này rất tuyệt muốn đọc nhưng ở trg k có wi-fi nên.mình muốn tải về

 28. thuysoo_9x nói:

  Page của bạn có tải được truyện về k. Mình Thấy truyện rất hay muốn đọc ở trường nhưng không có wi-fi nên mình muốn tải về

 29. thuhuong nói:

  Ban ui hn minh moi doc truyen nay ban dich hay qua gio minh moi doc truyen ban co the gui pass cho minh khong minh cam in rat nhieu

 30. nhungqt nói:

  Truyen hay qua. Cam on ban edit. Edit rat muot. Cho minh xin 1 chan doc truyen nhà bạn nhé

 31. nhungqt nói:

  Ôi. Đến muộn rồi. Đang đọc hay thì thấy câu set pass và ko share nữa. Đau tim quá. Dù j cung rất cám ơn bạn đã edit. Có bạn nào đọc đc kết thúc thì spoi qua cho mình vơi ^^.Cám ơn nhiều

 32. hươngggl nói:

  làm sao để đọc nữ vậy ban, truyện hay quá ah, làm ơn mỡ ra đọc đi bạn

 33. Bạn ơi h k cho đọc tiếp ui hay cần nạp tiền mới dc đọc thế bạn

 34. Minh thấy muốn đoc cần mật khẩu

 35. jenny16498 nói:

  Mình mới tìm đc truyện đọc 1 lèo 2 ngày luôn mà bh đến c262 chủ nhà lại set pass :( cho mình hỏi nam chính là anh Hoàng Thao hay anh Phùng Tước vậy? Thích Hoàng Thao mà cứ sợ Trường Khanh đến vs Phùng Tước

 36. legiabaohan nói:

  Bạn heo thân mến… Ngay từ đầu đọc quyển này thi mình đã rất thích cho nen bạn có thể cho mình xin pass được k…??? Mình hứa sẽ k mang truyện đi đâu hết ak… Chỉ đọc thôi…. Email của mình : legiabaohanl@yahoo.com.cảm ơn bạn nhiều…..:)))

 37. thuysoo_9x nói:

  Bạn ơi cho.mig xin pass được k?? Truyện ha quá

 38. legiabaohan nói:

  Bạn cho mình xin pass truyện này được k….??? Mình sẽ k mang đi chỉ đọc thôi…. Email: legiabaohanl@yahoo.com. Cảm ơn bạn nhiều,thân ái…

 39. bạn heo ơi tớ đọc truyện này bên webtruyen tới chương 161 thì ko có traq web nào ra them chương qua bên này thì thấy bạn đã hoàn nhưng bạn đã set mất rồi cho mình xin pass được ko? mình ko mang truyên đi nơi khác!!!!! xin bạn

 40. epiphillum nói:

  chủ nhà ơi cho mình xin pass đi T.T đang đọc dở mà hay quá

 41. Khánh Linh nói:

  Truyện hay lắm, Tks bạn đã edit.

 42. bé Rồng nói:

  Nàng ơi ta xin pass nha
  ta mới đc bạn giới thiệu, mà đọc rất hay nên ta xin pass đc tiếp

 43. chaienya nói:

  T biết truyện này từ sau khi bạn k share pass nữa. Biêt là hay kinh khủng mà chẳng dám đọc 😢😢😢 bây giờ cũng được 1 thời gian dài đằng đẵng ………..🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘🎑🌄🌅🌇🌆🌃🌌………… rồi! Bạn Heo có thể đại từ bi cho t xin pass truyện để t được đọc từ bây giờ được ko!😅😅😅 Trân trọng cảm ơn bạn Heo nhiều …🌊🌊🌊.. nhiều ! Mail of t là: h2n.vud@gmail.com

 44. Nàng cứ yên tâm ta sẽ ko đem đi đâu nên nàng cho ta pass nhé. Gmail đây nhé bạn!
  Tks trước nha

 45. melike143 nói:

  Mặc dù đã đọc thông báo của bạn về việc set pass của bạn, sẽ không share thêm, nhưng mình đang đọc rât hay rất hay, và rất muốn đọc tiếp, nên bạn có thể cho mình pass được ko? Email: lanchau143@yahoo.com. Cám ơn bạn trước nhìu nhìu.

 46. Nga nói:

  Bạn ơi, mình đang đọc truyện,bản dịch rất hấp dẫn, giờ thì không thể không đọc tiếp, bạn có thể cho mình pass được không? Cám ơn bạn nhiều nhiều, bạn yên tâm mình là bạn đọc bình thường không có ý đồ gì xấu với bản edit của bạn đâu.
  Email của mình: Ngapt2010@gmail.com.
  Many Thanks!

 47. châm nói:

  mình rất thích truyện này của bạn.đọc ngày đêm .gì.b cho mình xin pass đc k.muốn đọc nốt.
  mail: tranthicham1234@gmail.com
  thanks b nhiều đã edit truyên này.
  gửi cho mình đc k mình mong chờ a :)
  mình luônủng hộ b

 48. Lê thị bích thuỷ nói:

  Bạn ơi truyện hay quá, bạn có thể cho mình pass ko? vô cùng cảm ơn bạn.

 49. Lê thị bích thuỷ nói:

  gmail của minh netvietcongty@gmail.com. Ngóng tin từ bạn

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s