Thiên Kim Trở Về

W020131029529081700548

Tác giả: Shisanchun

Convert: Huykie35

Edit: Heo con

Giới thiệu: Sống lại, cả đời này, tôi không muốn lại làm công chúa để người ta sắp đặt, tôi muốn làm nữ hoàng nắm giữ vận mệnh của mình trong tay! Những kẻ hại tôi, những người nợ tôi, tôi không chờ mong ông trời báo ứng, tôi sẽ tự tay đòi lại.

Kiếp trước, mẹ cô chết trong oan khuất, cô rơi vào bẫy của cha và mẹ kế, vị hôn phu thanh mai trúc mã bị chị kế quyến rũ. Cô không còn là thiên kim nhu nhược dễ bị bắt nạt nữa. Tất cả những ai lợi dụng cô, thiếu nợ cô sẽ đòi lại cho bằng hết. Lúc này, cô là một nữ hoàng. Chỉ là, người đàn ông kiếp trước cô đã bỏ qua, kiếp này sao lại…

Thể loại: Trùng sinh, báo thù, hào môn thế gia

Số chương: ~ 355 chương + 3 phiên ngoại

Nhân vật chính: Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường, Khổng Ngọc Phân, Khưu Uyển Di

Truyện set pass và không share pass nữa suy nghĩ trước khi đọc

––––•(-❤ Mục Lục ❤-)•––––

Nhạc phim – Yêu, bùng cháy

Giới thiệu (Nên đọc)

Cuốn 1 – Giấu Tài

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

 Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24 Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51 ❤ Chương 52 ❤ Chương 53 ❤ Chương 54 ❤ Chương 55

Chương 56 ❤ Chương 57 ❤ Chương 58 ❤ Chương 59 ❤ Chương 60

Chương 61 ❤ Chương 62 ❤ Chương 63 ❤ Chương 64 ❤ Chương 65

Chương 66 ❤ Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71 ❤ Chương 72 ❤ Chương 73 ❤ Chương 74 ❤ Chương 75

 Chương 76 ❤ Chương 77 ❤ Chương 78 ❤ Chương 79 ❤ Chương 80

Chương 81 ❤ Chương 82 ❤ Chương 83 ❤ Chương 84 ❤ Chương 85

 Chương 86 ❤ Chương 87 ❤ Chương 88 ❤ Chương 89 ❤ Chương 90

Chương 91 ❤ Chương 92 ❤ Chương 93 ❤ Chương 94 ❤ Chương 95

 Chương 96 ❤ Chương 97 ❤ Chương 98 ❤ Chương 99

Cuốn 2 – Sóng gió ở nước ngoài

Chương 100 ❤ Chương 101 ❤ Chương 102 ❤ Chương 103 ❤ Chương 104

 Chương 105 ❤ Chương 106 ❤ Chương 107 ❤ Chương 108 ❤ Chương 109

Chương 110 ❤ Chương 111 ❤ Chương 112 ❤ Chương 113 ❤ Chương 114

 Chương 115 ❤ Chương 116 ❤ Chương 117 ❤ Chương 118 ❤ Chương 119

Chương 120 ❤ Chương 121 ❤ Chương 122 ❤ Chương 123 ❤ Chương 124

 Chương 125 ❤ Chương 126 ❤ Chương 127 ❤ Chương 128 ❤ Chương 129

Chương 130 ❤ Chương 131 ❤ Chương 132 ❤ Chương 133 ❤ Chương 134

 Chương 135 ❤ Chương 136 ❤ Chương 137 ❤ Chương 138 ❤ Chương 139

Chương 140 ❤ Chương 141 ❤ Chương 142 ❤ Chương 143 ❤ Chương 144

❤  Chương 145 ❤ Chương 146 ❤ Chương 147 ❤ Chương 148

Cuốn 3 Tranh dấu gay gắt

Chương 149 ❤ Chương 150 ❤ Chương 151 ❤ Chương 152 ❤ Chương 153

 Chương 154 ❤ Chương 155 ❤ Chương 156 ❤ Chương 157 ❤ Chương 158

Chương 159 ❤ Chương 160 ❤ Chương 161 ❤ Chương 162 ❤ Chương 163

 Chương 164 ❤ Chương 165 ❤ Chương 166 ❤ Chương 167 ❤ Chương 168

Chương 169 ❤ Chương 170 ❤ Chương 171 ❤ Chương 172 ❤ Chương 173

 Chương 174 ❤ Chương 175 ❤ Chương 176 ❤ Chương 177 ❤ Chương 178

Chương 179 ❤ Chương 180 ❤ Chương 181 ❤ Chương 182 ❤ Chương 183

 Chương 184 ❤ Chương 185 ❤ Chương 186 ❤ Chương 187 ❤ Chương 188

Chương 189 ❤ Chương 190 ❤ Chương 191 ❤ Chương 192 ❤ Chương 193

 Chương 194 ❤ Chương 195 ❤ Chương 196 ❤ Chương 197 ❤ Chương 198

Chương 199 ❤ Chương 200 ❤ Chương 201 ❤ Chương 202 ❤ Chương  203

 Chương 204 ❤ Chương 205 ❤ Chương 206 ❤ Chương 207 ❤ Chương 208

Chương 209 ❤ Chương 210 ❤ Chương 211 ❤ Chương 212 ❤ Chương 213

 Chương 214 ❤ Chương 215 ❤ Chương 216 ❤ Chương 217 ❤ Chương 218

Chương 219 ❤ Chương 220 ❤ Chương 221 ❤ Chương 222 ❤ Chương 223

 Chương 224 ❤ Chương 225 ❤ Chương 226 ❤ Chương 227 ❤ Chương 228

Chương 229 ❤ Chương 230 ❤ Chương 231 ❤ Chương 232 ❤ Chương 233

 Chương 234 ❤ Chương 235 Chương 236 ❤ Chương 237 ❤ Chương 238

Chương 239 ❤ Chương 240 ❤ Chương 241 ❤ Chương 242 ❤ Chương 243

 Chương 244 ❤ Chương 245 ❤ Chương 246 ❤ Chương 247 ❤ Chương 248

Chương 249 ❤ Chương 250 ❤ Chương 251 ❤ Chương 252 ❤ Chương 253

 Chương 254 ❤ Chương 255 ❤ Chương 256 ❤ Chương 257 ❤ Chương 258

Chương 259 ❤ Chương 260 ❤ Chương 261

Set pass từ đây

Thông báo cụ thể về việc set pass, đồng thời đã chốt danh sách pass, không mở thêm!

 Chương 262  Chương 263❤ Chương 264 ❤ Chương 265  ❤ Chương 266

 Chương 267 ❤ Chương 268❤ Chương 269 ❤ Chương 270  ❤ Chương 271

 Chương 272 ❤ Chương 273❤ Chương 274 ❤ Chương 275  ❤ Chương 276

 Chương 277 ❤ Chương 278❤ Chương 279 ❤ Chương 280  ❤ Chương 281

 Chương 282 ❤ Chương 283❤ Chương 284 ❤ Chương 285  ❤ Chương 286

 Chương 287 ❤ Chương 288❤ Chương 289 ❤ Chương 290  ❤ Chương 291

 Chương 292 ❤ Chương 293❤ Chương 294 ❤ Chương 295

Quyển 4 Con đường của nữ hoàng

Chương 296 ❤ Chương 297 ❤ Chương 298 ❤ Chương 299 ❤ Chương 300

  Chương 301 ❤ Chương 302 ❤ Chương 303 ❤ Chương 304 ❤ Chương 305

Chương 306 ❤ Chương 307 ❤ Chương 308 ❤ Chương 309 ❤ Chương 310

 Chương 311 ❤ Chương 312 ❤ Chương 313 ❤ Chương 314 ❤ Chương 315

Chương 316 ❤ Chương 317 ❤ Chương 318 ❤ Chương 319 ❤ Chương 320

 Chương 321 ❤ Chương 322 ❤ Chương 323 ❤ Chương 324 ❤ Chương 325

Chương 326 ❤ Chương 327 ❤ Chương 328 ❤ Chương 329 ❤ Chương 330

 Chương 331 ❤ Chương 332 ❤ Chương 333 ❤ Chương 334 ❤ Chương 335

Chương 336 ❤ Chương 337 ❤ Chương 338 ❤ Chương 339 ❤ Chương 340

 Chương 341 ❤ Chương 342 ❤ Chương 343 ❤ Chương 344 ❤ Chương 345

Chương 346 ❤ Chương 347 ❤ Chương 348 ❤ Chương 349 ❤ Chương 350

❤  Chương 351 ❤ Chương 352 ❤ Chương 353 ❤ Chương 354

❤❤❤ Phiên ngoại ❤❤❤

Chương 1 Chương 2 ❤ Chương 3

1 025 responses »

Comment navigation

 1. violet982710 nói:

  Bạn ơi, truyện bạn edit rất hay, bạn cho mình xin pass để đọc tiếp được không ạ? Cảm ơn bạn nhiều. Mail của mình là : violet982710@gmail.com

 2. xusomongmo nói:

  chào bạn heo, mình đang đọc truyện này, bạn ed truyện thật tuyệt. mình rất thích . Bạn có thể cho mình xin pass được không ? cảm ơn bạn heo nhiều lắm !
  mail mình là: thuhuyenphung868@gmail.com

 3. Quỳnh nói:

  Bạn ơi, cho mình xin pass vs được k? Truyện rất hay, mình muốn theo dõi tiếp. Cảm ơn bạn nhiều. Đây là email của mình quynhquynhdo97@gmail.com

 4. Hoàng Hà nói:

  bạn ơi mk đọc truyện này say quá tự dưng k có pass mk xin pass đc k pạn cảm ơn pạn nhiều nhé email của mk đây ạ: hoavole4798@gmail.com

 5. Anh Hong nói:

  Bạn ơi, truyện thực sự vô cùng vô cùng hay, bạn có thể cho mình pass được không, mail của mình đây: xiemxinh2001@gmail.com

 6. Pjpopjmpjm nói:

  Chào bạn, mình đang đọc truyện b, truyện rất hay, bạn cho mìn xin pass để đọc tiếp được ko bạn
  Mail : trachnuthanhtinh@gmail.com 🙏😻❤💕💓💞

 7. Thongoc212000@yahoo.com nói:

  Bạn ơi , truyện hay quá. Bạn cho mình xin pass dc k? Rất cảm ơn bạn. Mail của minh là : thongoc212000@yahoo.com

 8. muốn đọc tiếp mấy truyện set pass thì làm sao vậy b?

 9. Linh nói:

  Cho minh xin pas truyện thiên kim trở về với :). Thank ciu . mail cua minh. Songlinh1022@gmail.com

 10. Linh nói:

  Bạn ơi cho m pass tr thiên kim trở về nhé. . email xua m là : songlinh1022@gmail.com
  Cám ơn bạn nhìu .

 11. Minh Hạnh nói:

  Bạn ơi mình xin pass đọc truyện dc ko a?

 12. Nguyen Hanh nói:

  phải công nhận là bạn edit truyện tuyệt vời!! Mình đã theo dõi được 1 khoảng thời gian rồi. Bạn cho mình xin pass để có thể đọc tiếp nha. Mail mình là hanhnnh812@gmail.com. Căm ơn bạn nhiều lắm luôn.

 13. Do thi huỳnh mai nói:

  Cho mình xin pass truyện này dc không

 14. hường nói:

  Chào bạn. mình rất thích truyện này. Bạn có thể cho mình xin pass đc k. Gmail của mình là lehuongdl1995@gmail.com. Cam ơn bạn nhiều.

 15. trâm nói:

  Hix mãi đến bây giờ mới biết đến truyện này của nhà nàng, Mà nàng không share pass nữa hả? Huhu Vậy nàng có làm ebook không vậy? Mong đợi, mong đợi…..

 16. maithuyen nói:

  Cảm ơn bạn. Bạn dịch truyện rất hay. Bạn cho mình xin pass để tiếp tục đồng hành cùng bạn nhé. Thanh bạn rất nhiều. Mail của mình maithuyen0205@gmail.com

 17. Phuongvy22 nói:

  Chị Heo ơi khi nào chị sẽ mở pass truyện vậy chị nếu không chị có thể cho em pass để đọc tiếp đc không chị. Em đọc truyện này c edit từ 3 năm trước đọc đến lúc chị set pass em có xin nhưng chắc chị khổng thấy em đợi đén bay giờ luôn rồi cho em pass nha chị Mail của em phuongvy.ng22@gmail.com

 18. kikintae nói:

  cảm ơn bạn đã dịch cuốn tiểu thuyết. tôi thực sự thích câu chuyện này. Tôi có thể xin vui lòng có pass. email: kikintae84@gmail.com.
  Cảm ơn nhiều

 19. Ngọc Tuyết nói:

  cảm ơn bạn khi đã dịch cuốn tiểu thuyết hay như vậy. Tiếc một điều là mình biết đến nó quá muộn… mình mong bạn có thể cho mình xin pass với ạ… Mail của mình là ngoctuyet963@gmail.com

 20. racheltran2611 nói:

  Mình cũng là một người rất thích chuyện bạn này dịch, cũng comment còn pass, chắc mình ko có duyên với chuyện này hay sao mà ko đi cho, không biết các bạn còn lại có bạn nào đó cho pass ko vậy, nếu có chỗ mình với, mail mình là vio.nhat191@gmail.com, mình là một fan chân chính không có việc ăn cắp hay đăng ở chỗ khác gì đâu, vì hôm nào cũng lên đọc lại chuyện này thích quá!

 21. thuy nói:

  Chào bạn, mình đang đọc truyện b, truyện rất hay, bạn cho mìn xin pass để đọc tiếp được ko bạn
  Mail:
  chuonggio219@gmail.com

 22. halm219 nói:

  Công chúa khăn giấy ơi, cho mình xin pass truyện Thiên kim trở về với, thank bạn nhiều. Email của mình: halm219@gmail.com. Xin mà xin mà

 23. thuyhien nói:

  Bạn ơi, cho mình xin pass được không ? mail của mình là hiennthee@gmail.com
  thanks .

 24. Nguyễn Thị Thanh Vương nói:

  Công chúa khăn giấy ơi.
  Tất cả các truyện nhà bạn edit mình đều đã đọc,thật sự truyện của bạn rất hợp gu của mình ^^.
  Thiên kim trở về này mình đã đọc 1/2 từ 1-2 năm trước,bây giờ đọc lại vẫn không bỏ xót 1 từ.
  Mình cảm ơn bạn rất nhiều,truyện rất mượt.
  Hy vọng bạn có thể cho mình xin pass để có thể xem được kết cục của truyện.
  Thanhvuong.plc@gmail.com
  Cảm ơn bạn rất nhiều :)

 25. hang nói:

  bạn ơi mình theo dõi truyện rất lâu và cũng là fan chờ mở pass nhưng bạn lâu quá ko mở bạn ơi.
  Bạn thương tình cho mình pass dược không mình came ơn bạn nhiều lắm
  mail của mình Tranhang11392@gmail.com

 26. hannguyen nói:

  Cho minh xin pass di ban.cam on ban nhieu

 27. Chip Ha nói:

  Bây giờ mình mới biết đến truyện này nên muốn đọc. Nhưng đọc được thông báo từ lâu rồi là có set pass và cmt mới có pass từ năm 2014, nhưng giờ mình mới biết đến truyện để đọc. Ko biết bây giờ mình mới bắt đầu đọc và cmt truyện thì có được tính để có thể được bạn cho pass ko? Mong nhận được hồi âm từ bạn. Mình cảm ơn nhiều lắm!!

 28. Chip Ha nói:

  Mail của mình là hachipbb@gmail.com. Nếu có hồi âm bạn nhắn tin vào mail mình đk ko? Mong là vẫn được chấp nhận cách tính cmt dù quá trễ

 29. Phương Thảo nói:

  Mình cũng như nhiều bạn khác là đọc truyện sau khi chủ nhà đã set pas 😞😞😞 mình cũng đợi đc khoảng 2 năm r. Giờ mình thật sự chỉ mún biết khi nào thì bạn chủ nhà gỡ pass để lấy động lực chờ tiếp thôi nè 😊😊😊 Cảm ơn bạn vì đã mang đến 1 tác phẩm tuyệt vời như vậy đến những mọt truyện như mình 😝😝😝 Hy vọng nhận đc hồi đáp của chủ nhà ạ 😂😂😂

 30. Kieu trang nói:

  Bạn heo ơi bạn cho mình pass để đọc tiếp truyện được không bạn?
  Mail của mình là kieutrangdang3101@gmail.com
  Mình cảm ơn bạn nhiều

 31. Bich nguyen ngoc nói:

  Truyen cua ban viet rat hay, loi van mach lac, tinh huong hap dan, gay can. ban cho minh xin pass de vao doc tiep voi. Mail cua minh bich0708@gmail.com. cam on ban nhieu

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s