Thiên Kim Trở Về

W020131029529081700548

Tác giả: Shisanchun

Convert: Huykie35

Edit: Heo con

Giới thiệu: Sống lại, cả đời này, tôi không muốn lại làm công chúa để người ta sắp đặt, tôi muốn làm nữ hoàng nắm giữ vận mệnh của mình trong tay! Những kẻ hại tôi, những người nợ tôi, tôi không chờ mong ông trời báo ứng, tôi sẽ tự tay đòi lại.

Kiếp trước, mẹ cô chết trong oan khuất, cô rơi vào bẫy của cha và mẹ kế, vị hôn phu thanh mai trúc mã bị chị kế quyến rũ. Cô không còn là thiên kim nhu nhược dễ bị bắt nạt nữa. Tất cả những ai lợi dụng cô, thiếu nợ cô sẽ đòi lại cho bằng hết. Lúc này, cô là một nữ hoàng. Chỉ là, người đàn ông kiếp trước cô đã bỏ qua, kiếp này sao lại…

Thể loại: Trùng sinh, báo thù, hào môn thế gia

Số chương: ~ 355 chương + 3 phiên ngoại

Nhân vật chính: Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường, Khổng Ngọc Phân, Khưu Uyển Di

Truyện set pass và không share pass nữa suy nghĩ trước khi đọc

––––•(-❤ Mục Lục ❤-)•––––

Nhạc phim – Yêu, bùng cháy

Giới thiệu (Nên đọc)

Cuốn 1 – Giấu Tài

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

 Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24 Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51 ❤ Chương 52 ❤ Chương 53 ❤ Chương 54 ❤ Chương 55

Chương 56 ❤ Chương 57 ❤ Chương 58 ❤ Chương 59 ❤ Chương 60

Chương 61 ❤ Chương 62 ❤ Chương 63 ❤ Chương 64 ❤ Chương 65

Chương 66 ❤ Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71 ❤ Chương 72 ❤ Chương 73 ❤ Chương 74 ❤ Chương 75

 Chương 76 ❤ Chương 77 ❤ Chương 78 ❤ Chương 79 ❤ Chương 80

Chương 81 ❤ Chương 82 ❤ Chương 83 ❤ Chương 84 ❤ Chương 85

 Chương 86 ❤ Chương 87 ❤ Chương 88 ❤ Chương 89 ❤ Chương 90

Chương 91 ❤ Chương 92 ❤ Chương 93 ❤ Chương 94 ❤ Chương 95

 Chương 96 ❤ Chương 97 ❤ Chương 98 ❤ Chương 99

Cuốn 2 – Sóng gió ở nước ngoài

Chương 100 ❤ Chương 101 ❤ Chương 102 ❤ Chương 103 ❤ Chương 104

 Chương 105 ❤ Chương 106 ❤ Chương 107 ❤ Chương 108 ❤ Chương 109

Chương 110 ❤ Chương 111 ❤ Chương 112 ❤ Chương 113 ❤ Chương 114

 Chương 115 ❤ Chương 116 ❤ Chương 117 ❤ Chương 118 ❤ Chương 119

Chương 120 ❤ Chương 121 ❤ Chương 122 ❤ Chương 123 ❤ Chương 124

 Chương 125 ❤ Chương 126 ❤ Chương 127 ❤ Chương 128 ❤ Chương 129

Chương 130 ❤ Chương 131 ❤ Chương 132 ❤ Chương 133 ❤ Chương 134

 Chương 135 ❤ Chương 136 ❤ Chương 137 ❤ Chương 138 ❤ Chương 139

Chương 140 ❤ Chương 141 ❤ Chương 142 ❤ Chương 143 ❤ Chương 144

❤  Chương 145 ❤ Chương 146 ❤ Chương 147 ❤ Chương 148

Cuốn 3 Tranh dấu gay gắt

Chương 149 ❤ Chương 150 ❤ Chương 151 ❤ Chương 152 ❤ Chương 153

 Chương 154 ❤ Chương 155 ❤ Chương 156 ❤ Chương 157 ❤ Chương 158

Chương 159 ❤ Chương 160 ❤ Chương 161 ❤ Chương 162 ❤ Chương 163

 Chương 164 ❤ Chương 165 ❤ Chương 166 ❤ Chương 167 ❤ Chương 168

Chương 169 ❤ Chương 170 ❤ Chương 171 ❤ Chương 172 ❤ Chương 173

 Chương 174 ❤ Chương 175 ❤ Chương 176 ❤ Chương 177 ❤ Chương 178

Chương 179 ❤ Chương 180 ❤ Chương 181 ❤ Chương 182 ❤ Chương 183

 Chương 184 ❤ Chương 185 ❤ Chương 186 ❤ Chương 187 ❤ Chương 188

Chương 189 ❤ Chương 190 ❤ Chương 191 ❤ Chương 192 ❤ Chương 193

 Chương 194 ❤ Chương 195 ❤ Chương 196 ❤ Chương 197 ❤ Chương 198

Chương 199 ❤ Chương 200 ❤ Chương 201 ❤ Chương 202 ❤ Chương  203

 Chương 204 ❤ Chương 205 ❤ Chương 206 ❤ Chương 207 ❤ Chương 208

Chương 209 ❤ Chương 210 ❤ Chương 211 ❤ Chương 212 ❤ Chương 213

 Chương 214 ❤ Chương 215 ❤ Chương 216 ❤ Chương 217 ❤ Chương 218

Chương 219 ❤ Chương 220 ❤ Chương 221 ❤ Chương 222 ❤ Chương 223

 Chương 224 ❤ Chương 225 ❤ Chương 226 ❤ Chương 227 ❤ Chương 228

Chương 229 ❤ Chương 230 ❤ Chương 231 ❤ Chương 232 ❤ Chương 233

 Chương 234 ❤ Chương 235 Chương 236 ❤ Chương 237 ❤ Chương 238

Chương 239 ❤ Chương 240 ❤ Chương 241 ❤ Chương 242 ❤ Chương 243

 Chương 244 ❤ Chương 245 ❤ Chương 246 ❤ Chương 247 ❤ Chương 248

Chương 249 ❤ Chương 250 ❤ Chương 251 ❤ Chương 252 ❤ Chương 253

 Chương 254 ❤ Chương 255 ❤ Chương 256 ❤ Chương 257 ❤ Chương 258

Chương 259 ❤ Chương 260 ❤ Chương 261

Set pass từ đây

Thông báo cụ thể về việc set pass, đồng thời đã chốt danh sách pass, không mở thêm!

 Chương 262  Chương 263❤ Chương 264 ❤ Chương 265  ❤ Chương 266

 Chương 267 ❤ Chương 268❤ Chương 269 ❤ Chương 270  ❤ Chương 271

 Chương 272 ❤ Chương 273❤ Chương 274 ❤ Chương 275  ❤ Chương 276

 Chương 277 ❤ Chương 278❤ Chương 279 ❤ Chương 280  ❤ Chương 281

 Chương 282 ❤ Chương 283❤ Chương 284 ❤ Chương 285  ❤ Chương 286

 Chương 287 ❤ Chương 288❤ Chương 289 ❤ Chương 290  ❤ Chương 291

 Chương 292 ❤ Chương 293❤ Chương 294 ❤ Chương 295

Quyển 4 Con đường của nữ hoàng

Chương 296 ❤ Chương 297 ❤ Chương 298 ❤ Chương 299 ❤ Chương 300

  Chương 301 ❤ Chương 302 ❤ Chương 303 ❤ Chương 304 ❤ Chương 305

Chương 306 ❤ Chương 307 ❤ Chương 308 ❤ Chương 309 ❤ Chương 310

 Chương 311 ❤ Chương 312 ❤ Chương 313 ❤ Chương 314 ❤ Chương 315

Chương 316 ❤ Chương 317 ❤ Chương 318 ❤ Chương 319 ❤ Chương 320

 Chương 321 ❤ Chương 322 ❤ Chương 323 ❤ Chương 324 ❤ Chương 325

Chương 326 ❤ Chương 327 ❤ Chương 328 ❤ Chương 329 ❤ Chương 330

 Chương 331 ❤ Chương 332 ❤ Chương 333 ❤ Chương 334 ❤ Chương 335

Chương 336 ❤ Chương 337 ❤ Chương 338 ❤ Chương 339 ❤ Chương 340

 Chương 341 ❤ Chương 342 ❤ Chương 343 ❤ Chương 344 ❤ Chương 345

Chương 346 ❤ Chương 347 ❤ Chương 348 ❤ Chương 349 ❤ Chương 350

❤  Chương 351 ❤ Chương 352 ❤ Chương 353 ❤ Chương 354

❤❤❤ Phiên ngoại ❤❤❤

Chương 1 Chương 2 ❤ Chương 3

820 responses »

Comment navigation

 1. Phong Khuynh nói:

  Chào bạn! Mình mới biết nhà bạn, đọc văn án mình thấy rất thích nhưng đã set pass rồi T.T mình đọc thông báo nên biết bạn không cho pass nữa, mình chỉ muốn hỏi chừng nào bạn mở pass ra.? Níu còn lâu lắm thì mình đành đợi tiếp vậy. ^^

 2. Ngọc icyy nói:

  Hello!!!
  Bạn ơi truyện bạn dịch quả thật tuyệt vời. Mình xem phim cảm giác không đã nên quay sang đọc truyện để hiểu tình tiết và tâm lý của nhân vật hơn. Cơ mà quá là gay cấn và hồi hộp rồi. Mìn cực kỳ thích bộ chuyện này vì vậy bạn có thể share pass cho mình được không. Mail là ngocicyy@gmail.com
  Mình thực sự mong đợi. Cho mình cảm ơn trước nhé!!! Hết sức ủng hộ bạn <3

 3. tiffanyyang nói:

  Chào bạn!
  Mình muốn hỏi là trong tương lai bạn có dự định mở pass k vậy? Nếu k thì mình đành đọc convert vậy.

 4. nguyen tran nói:

  Mình doc truyện này duoc 3 ngày đến chuong 261 roi mà k co chương để doc tiep. Minh hy vong ban cho minh xin pass. Tim duoc trang của bạn minh rat vui. Nguyentrankim20@gmail.com

 5. antuydu nói:

  xem phim thấy hoàng thao mà thất vọng tràn cmn trề, đáng lẽ phải để tiểu phong vai Hoàng Thao chứ, tiểu Phong gian gian đóng Hoàng Thao quá chuẩn

 6. Truyện hay quá đi mất, bạn ơi cho mình pass đọc tiếp được không,thèm quá đi mất <3. Mail của mình là tuongvannguyen2911@gmail.com

 7. Tina nói:

  minh khong they anywhere on the site where to register for mật khẩu để xem tiếp:

 8. Bạn ơi mình rất hâm mộ truyện của Thập Tam Xuân truyện nào đọc mình cũng đọc hăng say , quyển này mình đọc liền 2 ngày 2 đêm hết luôn 260 chương rồi bi h mới nhìn lại bạn set pass biết là ko nên đọc chùa nhưng bạn có thể share pass cho mình ko? Mình hứa mình đảm bảo chỉ muốn phục vụ sự yêu thích của bản thân với quyển tiểu thuyết này thôi ko có ý đánh cắp hay mang đi poss ở chỗ khác đâu làm ơn cho mình pass qua mail này nha mphuongsbc@gmail.com …Thank bạn nhiều nhiều

 9. Thuong nói:

  Minh cung muon biet lam sao co pass duoc, email cua minh la nthuong76@gmail.com

 10. Linh nói:

  Go pass di ban oi khog thi cho minh xin pass dk k? Bay gio mih ms biet den truyen thien kim tro ve. Thay van an hay ma k dam doc. *gao khoc*

 11. Ngao Ngao nói:

  Chào chị, e đã đọc truyện được 2 chương rồi, e thấy truyện thật sự hay. Lời văn của c mượt lắm ạ. E sẽ đóng cọc để cày dài dài ạ. C cho e xin miếng đất nha *ôm ôm*

 12. domonlonely nói:

  Trước đây mới xem phim. Bây h mới đọc tr nè:)))

 13. Diem Nguyen nói:

  Đọc đi đọc lại tới phần set pass làm mình muốn…muốn lắm lun…Thực sự mong đợi lắm lun..

 14. mây nói:

  Mình rất thích Heo, thấy Heo rất cá tính, rất muốn làm bạn với Heo, nhưng Heo cao cao tại thượng ko dễ kết bạn đâu, tại mình comment cả 100 chương rồi mà ko thấy Heo hồi âm :-(( ko biết tại truyện Heo Edit lâu rồi hay sao nữa, tại mình mới biết đến truyện này nếu biết sớm mình rất muốn làm quen với Heo. Cám ơn Heo đã edit truyện hay như vậy!!/

 15. mây nói:

  Ây chết rồi bây giờ mình mới để ý, bạn Heo ko cho đọc nữa sao? Sao lại thế???? Ôi đau lòng quá, mình mới biết đến truyện này thôi mà huhu….. bạn Heo ơi xin bạn mở pass đi ko thì cho mình xin pass với chứ ko mình đau tim mất Heo ơi huhu……….!

 16. Minh Hoàng nói:

  Chào bạn,
  Mình là một trong những người âm thầm đọc truyện của nhà bạn. Trước tiên cám ơn bạn đã edit truyện, mình rất thích những truyện bạn dịch nhất là của Thập Tam Xuân, đọc là không dứt ra được.
  Truyện này mình chưa dám đọc, sợ lọt hố rồi mà k có pass thì tiếc lắm nên muốn thử cmt xin pass của bạn thử. Email của mình là minhhoang.dn.23@gmail.com
  Dù được hay không vẫn cám ơn bạn!!!

 17. trachnu nói:

  bây giờ ta ms đọc tr này nên ms cmt nàng sẽ k trách ta chứ?
  Còn về pass thì bao giờ nàng ms mở vậy?
  Có thể cho ta và m.n biết k?
  Cám ơn nàng!
  Mong sớm nhận đc hồi âm. Thân <3

 18. trachnu nói:

  ô ô…lúc đọc xong chương 1 cũng đoán ng họ Hoàng gì gì đó là n9, nhưng đọc gần 90c k thấy nên nghĩ a Phùng là n9 r.
  giờ đi coi cọp trc 1chương ms biết k phải
  Òa….òa…a Phùng tốt mà..

  Vẫn là đọc tiếp a~~~

 19. trachnu nói:

  giờ thì biết sao a Phùng bị loại r.
  Hu hu…. :'(
  Mà nàng nè, có ebook ms bỏ pass sao?

 20. trachnu nói:

  ô ô, a Phùng si tình
  A hoàng thì mất điểm
  òa…bỏ phiếu cho ai đây!

 21. loan nói:

  Chao e,bay gio chi moi biet nha e,bo truyen e dich rat hay va hap dan,chi rat mong duoc doc den cuoi truyen,rat mong e chia se pass.dia chi mail cua chi la Lethuyloan87@gmail.com

 22. Ruby nói:

  Chào ban. Truyen rất là hay. Mình rất thích. Đọc suốt đêm mà k biết chán. Hehe. Ban co the cho mih pass dc k? Hóng quá đi mất. Tks :)))) email cua minh la ngocoanhstyle@gmail.com

 23. Ynhi nói:

  Ban oi truyen rat la hay a, cam on ban da dich truyen hay vay, minh doc sang dem luon, ban co the cho minh xin pass dc k, mail cua minh la NhiVo1988@gmail.com, yeu ban nhiu nhiu nha ^^

 24. tôtô nói:

  Mk đợi cũng phải đc hơn 2 năm rồi 😞 chưa thấy mở pass

 25. otakubi14 nói:

  Truyện rất là hay, m đọc không dứt ra được, m thấy bạn đã bỏ rất nhiều công sức để edit, cảm ơn bạn rất là nhiều. M có thói quen lưu ngoại tuyến để thỉnh thoảng đọc trên điện thoại nên không comment nhiều được chỉ có thể cảm ơn chung thế này thôi. Cảm ơn nhé!

 26. Bé bi nói:

  Xin chào chị em là ma mới , em mới được biết truyện này là nhào vô ngay . Tại em cũng thích thể loại trùng sinh , báo thù , vì mới đọc qua “mị công khanh”. Thích quá thấy loại tương tự nên nhào vô lun . Em mới đọc chương đầu biết nhà chị đặt pass mà lại sợ qua thời gian share pass nên comment cho chị biết em trước. Hehe . Có gì chị share thì gửi qua mail cho em nha “rosacea1993@gmail.com”

 27. Bạn ơi, truyện hay quá, share pass cho mình đi, nếu ko mình mất ăn mất ngủ mất. Email của mình: thienduongco27997@gmail.com.
  Thanks bạn nhiều!

 28. hoangtram nói:

  Trước tiên cám ơn bạn đã ụp truyện hay, đọc rồi không không biết chán là gì. Tuy nhiên mình là ma mới của trang bạn. Đọc hết chương 261 mới để ý là cần có pass, bạn có thể cho mình xin được không? Mình không có ý định là đánh cắp hay copy gì cả. Hy vọng bạn có thể cho mình pass. Cám ơn bạn!
  Email của mình: tranhoangbichtram3010@gmail.com

 29. ChauChau nói:

  Thiên kim trở về câu chuyện làm mình cảm động ghê mặc dù chưa xem hết truyện. có lúc mình cũng mong quay trở lại thời gian. Thanks bạn heo nhiều

 30. hiepdhct nói:

  Mình đang đọc truyện này thấy rất hay, mình cũng mới đọc truyện ngôn tình thấy có yêu cầu nhập pass nhưng không biết làm thế nào để được share pass. Ai biết cách nhận pass xin giúp với.
  P/s: Đang bấn vì truyện này, thấy tội cho Trường Khanh quá.

 31. giomanganhden nói:

  ad ơi có thể cko mjk xin pas đc ko mjk đag đọc rất hay mà à khóa mất tiêu r dù ko bít s ad lm
  z nhưng mog à cko mjk xin pass :(

 32. giomanganhden nói:

  mjk là ma mới lên ko hỉu s ad lm z á lên mog ad có thể cko mjk pít pas ạ
  # lề nếu đc mjk cảm ơn ad trc

 33. Dạ Hàn nói:

  Cậu cho tôi xin pass được chứ?
  Gmail của vudahan@gmail.com

 34. mai miu nói:

  e biet chị bức xúc khi có ng đăng truy6e5n k xin phép. nhưng e nghĩ là tác giả của truyện k thjk (1 chút thoi nhé). vì bất kì ai cũng muốn truyện mình duoc nổi. chị làm k sai, neu la e e cung nghĩ z nhưng khi bắt đầu làm công việc này, chak chi kug đoán trc dk sẽ koa chuyện xảy ra như thế này. e nghĩ nếu là dân ngôn tình thy sẽ lun nhớ trag wordpress của nhà chị. con ng là thế mk. đó chỉ là ý kiến của e thoy, chị koa thể bực mình nhưng cám ơn nếu chị đã đọc, chúc chị zz ^^ <3

 35. bn ơi gửi cho mình pass với nhé, truyện hay và gay cấn quá à. bạn gửi cho mình qua theredlunareclipse@gmail.com nha! thanks nhiều!!

 36. Vịt nhắng nhít nói:

  Đã đọc thông báo : set pass và ko share nhà nàng. Nhưng ta vẫn ko cầm lòng đc. Nhảy hố. Bùn…..

 37. Anh Minh nói:

  P có thể cho m pass đc k. Đg đọc mà ngừng thì cũg hơi fí :)) email của m là anhminh07021997@gmail.com
  Tks p nhìu

 38. behatmit326 nói:

  cám ơn bạn đã edit nhé, cơ mà đã set pass rồi, đành chờ đợi vậy, hu hu

 39. Mai Loan nói:

  Hihi truyện hay lắm b à cảm ơn b đã làm bộ này nhé hihi….hi vọng lần sau m đc set pas :)

 40. annapapie nói:

  Chớ đợi mỏi mòn k píc khi nào thì chủ nhà mở khóa >.<

 41. annapapie nói:

  Chờ đợi mỏi mòn k píc khi nào thì chủ nhà mở khóa >.<

 42. Thuý Ngọc nói:

  Một bộ truyện siêu hay đáng tiếc là không được đọc hết.🔐😍

 43. hoaithuong nói:

  chào ban…. mình đang theo dõi bộ truyện bạn dich… thât sự truyện rất lôi cuốn… cảm ơn bạn đã dịch bộ truyện này…. thật sự rất muốn đọc tiêp… hi vong bạn mở khóa… cảm ơn bạn nhiều… và hi vọng bạn sẽ có những tác phẩm dịch truyện hay như thê này nưa. mong hồi âm của ban.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s