Thiên Kim Trở Về

W020131029529081700548

Tác giả: Shisanchun

Convert: Huykie35

Edit: Heo con

Giới thiệu: Sống lại, cả đời này, tôi không muốn lại làm công chúa để người ta sắp đặt, tôi muốn làm nữ hoàng nắm giữ vận mệnh của mình trong tay! Những kẻ hại tôi, những người nợ tôi, tôi không chờ mong ông trời báo ứng, tôi sẽ tự tay đòi lại.

Kiếp trước, mẹ cô chết trong oan khuất, cô rơi vào bẫy của cha và mẹ kế, vị hôn phu thanh mai trúc mã bị chị kế quyến rũ. Cô không còn là thiên kim nhu nhược dễ bị bắt nạt nữa. Tất cả những ai lợi dụng cô, thiếu nợ cô sẽ đòi lại cho bằng hết. Lúc này, cô là một nữ hoàng. Chỉ là, người đàn ông kiếp trước cô đã bỏ qua, kiếp này sao lại…

Thể loại: Trùng sinh, báo thù, hào môn thế gia

Số chương: ~ 355 chương + 3 phiên ngoại

Nhân vật chính: Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường, Khổng Ngọc Phân, Khưu Uyển Di

Truyện set pass và không share pass nữa suy nghĩ trước khi đọc

––––•(-❤ Mục Lục ❤-)•––––

Nhạc phim – Yêu, bùng cháy

Giới thiệu (Nên đọc)

Cuốn 1 – Giấu Tài

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

 Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24 Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51 ❤ Chương 52 ❤ Chương 53 ❤ Chương 54 ❤ Chương 55

Chương 56 ❤ Chương 57 ❤ Chương 58 ❤ Chương 59 ❤ Chương 60

Chương 61 ❤ Chương 62 ❤ Chương 63 ❤ Chương 64 ❤ Chương 65

Chương 66 ❤ Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71 ❤ Chương 72 ❤ Chương 73 ❤ Chương 74 ❤ Chương 75

 Chương 76 ❤ Chương 77 ❤ Chương 78 ❤ Chương 79 ❤ Chương 80

Chương 81 ❤ Chương 82 ❤ Chương 83 ❤ Chương 84 ❤ Chương 85

 Chương 86 ❤ Chương 87 ❤ Chương 88 ❤ Chương 89 ❤ Chương 90

Chương 91 ❤ Chương 92 ❤ Chương 93 ❤ Chương 94 ❤ Chương 95

 Chương 96 ❤ Chương 97 ❤ Chương 98 ❤ Chương 99

Cuốn 2 – Sóng gió ở nước ngoài

Chương 100 ❤ Chương 101 ❤ Chương 102 ❤ Chương 103 ❤ Chương 104

 Chương 105 ❤ Chương 106 ❤ Chương 107 ❤ Chương 108 ❤ Chương 109

Chương 110 ❤ Chương 111 ❤ Chương 112 ❤ Chương 113 ❤ Chương 114

 Chương 115 ❤ Chương 116 ❤ Chương 117 ❤ Chương 118 ❤ Chương 119

Chương 120 ❤ Chương 121 ❤ Chương 122 ❤ Chương 123 ❤ Chương 124

 Chương 125 ❤ Chương 126 ❤ Chương 127 ❤ Chương 128 ❤ Chương 129

Chương 130 ❤ Chương 131 ❤ Chương 132 ❤ Chương 133 ❤ Chương 134

 Chương 135 ❤ Chương 136 ❤ Chương 137 ❤ Chương 138 ❤ Chương 139

Chương 140 ❤ Chương 141 ❤ Chương 142 ❤ Chương 143 ❤ Chương 144

❤  Chương 145 ❤ Chương 146 ❤ Chương 147 ❤ Chương 148

Cuốn 3 Tranh dấu gay gắt

Chương 149 ❤ Chương 150 ❤ Chương 151 ❤ Chương 152 ❤ Chương 153

 Chương 154 ❤ Chương 155 ❤ Chương 156 ❤ Chương 157 ❤ Chương 158

Chương 159 ❤ Chương 160 ❤ Chương 161 ❤ Chương 162 ❤ Chương 163

 Chương 164 ❤ Chương 165 ❤ Chương 166 ❤ Chương 167 ❤ Chương 168

Chương 169 ❤ Chương 170 ❤ Chương 171 ❤ Chương 172 ❤ Chương 173

 Chương 174 ❤ Chương 175 ❤ Chương 176 ❤ Chương 177 ❤ Chương 178

Chương 179 ❤ Chương 180 ❤ Chương 181 ❤ Chương 182 ❤ Chương 183

 Chương 184 ❤ Chương 185 ❤ Chương 186 ❤ Chương 187 ❤ Chương 188

Chương 189 ❤ Chương 190 ❤ Chương 191 ❤ Chương 192 ❤ Chương 193

 Chương 194 ❤ Chương 195 ❤ Chương 196 ❤ Chương 197 ❤ Chương 198

Chương 199 ❤ Chương 200 ❤ Chương 201 ❤ Chương 202 ❤ Chương  203

 Chương 204 ❤ Chương 205 ❤ Chương 206 ❤ Chương 207 ❤ Chương 208

Chương 209 ❤ Chương 210 ❤ Chương 211 ❤ Chương 212 ❤ Chương 213

 Chương 214 ❤ Chương 215 ❤ Chương 216 ❤ Chương 217 ❤ Chương 218

Chương 219 ❤ Chương 220 ❤ Chương 221 ❤ Chương 222 ❤ Chương 223

 Chương 224 ❤ Chương 225 ❤ Chương 226 ❤ Chương 227 ❤ Chương 228

Chương 229 ❤ Chương 230 ❤ Chương 231 ❤ Chương 232 ❤ Chương 233

 Chương 234 ❤ Chương 235 Chương 236 ❤ Chương 237 ❤ Chương 238

Chương 239 ❤ Chương 240 ❤ Chương 241 ❤ Chương 242 ❤ Chương 243

 Chương 244 ❤ Chương 245 ❤ Chương 246 ❤ Chương 247 ❤ Chương 248

Chương 249 ❤ Chương 250 ❤ Chương 251 ❤ Chương 252 ❤ Chương 253

 Chương 254 ❤ Chương 255 ❤ Chương 256 ❤ Chương 257 ❤ Chương 258

Chương 259 ❤ Chương 260 ❤ Chương 261

Set pass từ đây

Thông báo cụ thể về việc set pass, đồng thời đã chốt danh sách pass, không mở thêm!

 Chương 262  Chương 263❤ Chương 264 ❤ Chương 265  ❤ Chương 266

 Chương 267 ❤ Chương 268❤ Chương 269 ❤ Chương 270  ❤ Chương 271

 Chương 272 ❤ Chương 273❤ Chương 274 ❤ Chương 275  ❤ Chương 276

 Chương 277 ❤ Chương 278❤ Chương 279 ❤ Chương 280  ❤ Chương 281

 Chương 282 ❤ Chương 283❤ Chương 284 ❤ Chương 285  ❤ Chương 286

 Chương 287 ❤ Chương 288❤ Chương 289 ❤ Chương 290  ❤ Chương 291

 Chương 292 ❤ Chương 293❤ Chương 294 ❤ Chương 295

Quyển 4 Con đường của nữ hoàng

Chương 296 ❤ Chương 297 ❤ Chương 298 ❤ Chương 299 ❤ Chương 300

  Chương 301 ❤ Chương 302 ❤ Chương 303 ❤ Chương 304 ❤ Chương 305

Chương 306 ❤ Chương 307 ❤ Chương 308 ❤ Chương 309 ❤ Chương 310

 Chương 311 ❤ Chương 312 ❤ Chương 313 ❤ Chương 314 ❤ Chương 315

Chương 316 ❤ Chương 317 ❤ Chương 318 ❤ Chương 319 ❤ Chương 320

 Chương 321 ❤ Chương 322 ❤ Chương 323 ❤ Chương 324 ❤ Chương 325

Chương 326 ❤ Chương 327 ❤ Chương 328 ❤ Chương 329 ❤ Chương 330

 Chương 331 ❤ Chương 332 ❤ Chương 333 ❤ Chương 334 ❤ Chương 335

Chương 336 ❤ Chương 337 ❤ Chương 338 ❤ Chương 339 ❤ Chương 340

 Chương 341 ❤ Chương 342 ❤ Chương 343 ❤ Chương 344 ❤ Chương 345

Chương 346 ❤ Chương 347 ❤ Chương 348 ❤ Chương 349 ❤ Chương 350

❤  Chương 351 ❤ Chương 352 ❤ Chương 353 ❤ Chương 354

❤❤❤ Phiên ngoại ❤❤❤

Chương 1 Chương 2 ❤ Chương 3

647 responses »

Comment navigation

 1. cino Cappu nói:

  :)) Chào bạn heo. Đầu tiên cho mình cảm ơn vì bạn đã edit 1 câu chuyện hay như vậy nhưng đồng thời mình cũng rất xin lỗi vì lâu nay yên ắng chẳng comment gì. Thực tế thì ko phải mình lười comment mà là mình vốn ko biết comment như thế nào mới ko làm heo giận. Nhìn những bạn khác mình cũng hiểu đôi chút. Qua giới thiệu mình đã tìm đc bản edit khác của truyện nhưng chẳng thấy vừa ý gì cả :( . Lời ca thán nhỏ: Hazzz, thực sự mình ko phải người quá kiên trì nên thấy truyện set pass cũng có ý định thôi nhưng ngẫm nghĩ thì quyết định chờ đến khi Heo bỏ pass. Mình nhất định sẽ chờ :) (Mình cũng rất thích những bức ảnh trong truyện của Heo đó ) Thank You Heo nhìu nhìu :)))

 2. Đọc giới thiệu thôi đã thấy hưng phấn rồi.Hi vọng nhiều nhiều.À,cảm ơn bạn Heo

 3. Tóc Đen nói:

  Chào nàng Heo buổi tối. Ta chuẩn bị nhảy hố này ^^ Trong số các nhà ta từng ghé, cảm thấy ở nhà của Heo thoái mái nhất, luôn là lựa chọn đầu tiên của ta. Không tiếp xúc nhiều nhưng qua cách Heo chăm chút cho từng dự án của mình, qua một số chia sẻ nhỏ của Heo ta cảm thấy rất mến và ngưỡng mộ sự kiên trì, tinh tế, cẩn thận của nàng. Mong nàng Heo luôn hạnh phúc, xinh đẹp và thành công với những dự định trong cuộc sống <3. Moahhzzzzz…… Cảm ơn nàng rất nhiều!

 4. hellokitty nói:

  Hú hú :v. mình vừa đọc thông báo của heo xong. thấy heo biểu sẽ gỡ pass mình sướng quá. Heo cố gắng hoàn thành truyện sớm nhé. Mình rất mong hồi đáp của heo đấy. chúc heo buổi tối vui vẻ!

 5. camnhung_1997@yahoo.com.vn nói:

  e rất thích câu chuyện nhưng có lẽ đặt pass là 1 vấn đề lớn vs e :(

 6. chào nàng , ta cũng là độc giả trung thành của truyện này a
  ta ủng hộ nàng…chờ nàng gỡ pass

 7. hien tran nói:

  Chào bạn Heo, mình khi đọc truyện Thiên kim trở về là trong lúc vô tình thấy tên truyện, thấy tên hay là cứ thế vào đọc :) đọc xong thì hay quá k cưỡng lại nổi, có khi đọc từ tối đến mấy h sáng ^^ tiếc mỗi là lúc mk đọc truyện b chưa làm xong, nay năm mới tn mà vô tình hay có duyên sao ý vào xem thì thấy truyện đã hoàn, vui thật :D mình rất khâm phục heo đó, truyện dài ơi là dài mà b có nghị lực làm, chứ như mình thì … Cố lên nhé b! Cách hành văn của b rất hay ^^ mê truyện cũng phần vì cách viết miêu tả rất thật, như xem phim ý hihi

 8. Ciel Ly nói:

  Năm mới không nói nhiều

  Ta vô tình biết đến truyện này của nhà nàng hồi nàng mới tbao set pass. Khi đó ta đang đọc bài học yêu đương của tiểu ma vương. Vì biết bản thân không đủ tư cách xin pass của heo ( dù khi đó heo yêu cầu cmt đủ đúng sẽ share)

  SẼ CHỜ ĐẾN NGÀY HEO GỠ PASS !! FIGHTING !!

 9. 01883262827 nói:

  truyện hay mong nàng tháo pass nàng nhá

 10. Nanacia nói:

  Mình rất muốn đọc truyện này, làm sao dc khi bạn đặt pass???

 11. Laura Do nói:

  hôm qua h ngồi coi tivi phát hiện ra phim này, lên mạng mới bik là có truyện. lượn lờ một hồi lại bay vào đây, đọc ghi chú 5s mới bik có pass, đành phải trách định mệnh vì mình đã phát hiện ra qua muộn màng. lang mang hồi lâu chỉ đành chúc bạn nhìu sức khỏe để làm nhiều bộ truyện hay mà thôi :)

 12. Hắc Miu nói:

  Chị heo a~~~ em đang xem phim này trên youtube thì tự nhiên không coi được nữa (em chả biết vì sao :( ) mà máy em cùi không xem được ở mấy trang khác. em đành đi đọc truyện :3 cơ mà đọc rồi thì thích quá không dứt ra được… em có đọc thông báo rồi nhưng do em lần đầu vào trang của chị nên chưa có cmt nào cho chị cả :( em muốn đọc tiếp lắm. chị xem giúp em với~~~ em chỉ là người đọc truyện nên sẽ không có lí do gì để copy lung tung truyện của chị… nha chị :3

 13. phuongvi nói:

  Heo xinh xắn đáng yêu gỡ pass đi heo. Ko thi quy định khác cũng đc. 100 commen mình cũng ok. Trời ơi mình cuồng truyện này quá. Ngày nào mình cũng sẽ commen cho.heo phát sợ thì thôi

 14. anh ngoc nói:

  Thien kim tro ve doc that hay…nhung cung that tiec vi khong the duoc doc nua

 15. tilinhlan nói:

  Đang tính đọc mà bạn nói câu sét pass ko share pass, làm tớ thấy buồn buồn. Đóc từ thế gia cho tới con dâu…bây giờ thích tr ch Thập tam quá…

  Khi nào bạn gỡ pass thì nói mình ha, mình sẽ quay lại ủng hộ. ^^

 16. Nhật nói:

  ui ui truyện hay quá là hay, như được đọc bộ Thứ nữ hữu độc bản hiện đại ý :)))
  Cảm ơn nàng đã edit nha, phục quá đi mất dài ơi là dài
  :))))
  mình follow ùi, bao giờ nàng gỡ pass nhớ thông báo nha

 17. sad nói:

  k có pass thì k bao giờ đc đọc tiếp nữa ah m.n? chán ghê. lâu lắm rồi mới đọc đc truyện hay như này thì lại … haizzzz

 18. Lemon nói:

  Chào bạn. Mình vừa nhảy vào hố này. Đọc văn án không đã thấy mê rùi. Thanks bạn trước nha. Mà bạn có định làm ebook ko?

 19. Felicia nói:

  Bạn ơi, mình xem phim có vài tập là mê tít rồi, h mình mới biết có truyện, bạn ơi bạn à, gỡ pass đi có dc ko? bạn thử làm giống GÁC SÁCH á, chống copy lun có dc ko? nha nha nha, mình hóng hớt truyện này, mong đợi bạn hồi t6am chuyến ý, gỡ pass để bao nhiêu con tim được vui trở lại. iu bạn ^^

 20. đọc truyện hay hơn xem phim nhiều , khi nào bạn mới gỡ Pass , chờ lâu quá , huhu

 21. lê thảo nói:

  bây giờ tui mới mần đến nhà nằng là như nào, oan trái quá oan trái quá :v :V

 22. bắc nói:

  Chào bạn . Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện bộ này. Chúc bạn một ngày vui vẻ. Mong thấy bạn gỡ pass . Cảm ơn bạn rất nhiều ☺☺☺

 23. Thoa Phan nói:

  ban heo nay co phong cách that,,,

 24. Trang nói:

  Bây giơ em mới đọc truyện này nhưng cho e hỏi những chương cuối k có pass thì phải làm sao xin đc pass của c ạ

 25. Thoa Phan nói:

  Minh đọc rat nhiu truyen, nhung ít khi nao coment vi nhiu khi kg biet noi gi, nhung co le day la lan dau tien gap mot editer đanh đa nhung cung rất dễ thuong va co cá tinh nhu ban, nhung cung nho vay minh moi biet dc nhiu thu hon, cam on ban nhiu

 26. ánh sao đêm nói:

  Chao ban Heo. Cam on ban da edit 1 cau chuyen rat hay. Minh ít đọc truyen nhung truyen nay minh tình cờ đọc va ko dứt ra được . Truyen hay hơn cả xem phim, thật vậy. Truyen hấp dẫn o lối hanh văn , câu cú nhung thứ minh bi lôi cuốn nhất chinh la tính cách, suy nghĩ cua nhan vat chinh, minh đọc ma cảm giác bản thân phai học hoi them, phai nỗ lực, minh cung tham vọng lam, nhung thieu kiên trì, đọc truyen thay nhu co them sức mạnh vi học hoi khối thu tu nhân vật chính, minh cung rất an tuong bởi phong cách cua ban Heo. Minh da đọc truyen nay 2 lần. Nhug vi ban set pass nen minh ko thể doc tiếp duoc nua. Day la lan thứ ba minh đọc lai từ đầu. Chi vi minh thích cau truyen nay, thich cách diễn đạt của ban, truyen tác động tích cực den suy nghĩ minh. Du ko the biet két thuc minh van rat cám ơn ban. Mong rang trong tương lai b se share pass . Chuc ban năm mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công va ngày càng đem đến nhieu cau truyen hay cho m.n. minh thích nhất suy nghi : sống lại trên đời 1 lần nua, toi se ko làm cong chua de người khác sắp đặt ma lam nữ hoàng quyết định van mệnh cua chính mình. CHÚC BẠN CUNG SE MÃI LA NỮ HOÀNG TRONG CUOC SỐNG CUA MINH BẠN NHE.

 27. Bubiluli nói:

  Chào b chủ nhà, lần đầu tiên ghé qua nhà của b, trước khi bắt đầu đọc truyện muốn để lại đôi dòng cảm nhận
  M bị mê bộ thứ nữ hữu độc, mê cả cái thể loại trọng sinh rồi về trả thù thế này, cũng hay đi tìm kiếm mấy bộ cốt truyện giống giống cơ mà ngoài sở vương phi ( hơi khác xíu ở điểm bạn nữ chính là chết rồi xuyên không) ra thì chưa có bộ nào đả động ( k biết dùng từ có đúng k nữa) đc mình. Theo dõi TNHĐ bên nhà hoisoihint rồi ngồi chán thì hay đọc cả cmt thấy có 1 bạn rất hay nhắc đen TKTV vơi vụ bị khoá pass. Xong cũng thấy hứng thú với bộ này vì nghe thiên hạ đồn bộ này chả khác gì TNHĐ bản hiện đại. Đi kiếm đọc thử thì toàn search thấy phim, đến khi kiếm đc truyện rồi thì lại có đến chương 4 mấy thì dừng ý. Đi kiếm tìm rồi lại ra nhà bạn, thấy có vụ set pas, kéo xuống xem lại thấy dòng valentine mới khoá, đang chuẩn bị sướng đến mức chuẩn bị đâm đầu vào cửa thì thấy có j đó quái lạ, ơ mình nhớ bộ này bị kêu là đặt pass mà, kéo xuống nứa thì mới thấy cmt hoá ra là valungtung năm ngoái. Có cảm giác như bị đổ nước lạnh vào đầu vậy =o=
  Nhưng mà gì thì gì, nói thế thôi chứ nói nữa ý muốn biểu đạt cũng chỉ có một: ad heo ơi, đợi ad mở pass, trong lúc đợi thì m đành đi đọc tiếp phần m chưa đc đọc vậy
  Cũng biết cái cmt này chả lquan gì cả cơ mà bh nếu muốn m cảm nhận truyện thì bh phải đi đọc rồi mới com đc, tại đọc xong nó mới nổi máu lên
  Cuối cùng là tks bạn chủ nhà cùng toàn thể thành viên của hội trước, đọc sau.
  Mà chắc cũng chả ai đi đọc hết cái com dài ngoằng mà k lquan này của tui ~o~

 28. Nga nói:

  Ban oi. Minh rat muon doc truyen nay. Ban co the giup minh co dc pass de doc dc truyen ko? Minh co xem phim roi. Nhung ket thuc minh ko hieu lam. Cam on ban rat nhieu.

 29. Truyện nhà Heo, bộ nào cũng hay hết, mình thường xuyên vào xem truyện nhưng rất ít cm nên chắc ko thể xin pass dc rồi, hy vọng nàng sớm gỡ pass vào một ngày ko xa.

 30. Ivy Nguyễn nói:

  Mình rất thích truyện thiên kim trở về do bạn edit, nhưng vì bạn set pass nên đọc dở chừng rồi không biết kết cục truyện như thế nào. Đợi mãi mới có phim, chuyển sang xem phim, nhưng thực sự mình không thích phim, thích truyện hơn.
  Mình ít comt vì trước chưa lập blog, nên không có khả năng được cấp pass. Tuy nhiên mình vẫn hy vọng một ngày bạn mở pass để được đọc nốt cái kết truyện mà mình thích.
  Anyway, thank bạn đã edit bộ truyện này.

 31. Đây là một trong số những cuốn truyện mà mình thích nhất vì truyện có vẻ thiết thực hơn những cuốn truyện khác, cố lên nhé, mình luôn ủng hộ bạn. ^^

 32. Ivy Nguyễn nói:

  Thank bạn đã edit truyện. Mình đã review truyện này trong list truyện Điền văn nhà mình và cho phép mình add link đọc truyện nhà các bạn.

  https://nhacobanangtien.wordpress.com/2015/02/21/list-dien-van-khong-nen-bo-qua/#more-254

 33. Mạch Linh nói:

  Chào bn mình là lính mới nge bên nhà saturn 2302 QC là có bộ nữ cườq mình ms qa đây và kếc quả là “lọt hố từ cái nhìn đầu tiên”

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s