ctt

Tác giả: Chi Chi

Convert: Hyukie35

Edit: Heo con, Yang

Đậu Chiêu cảm thấy mình có lẽ không còn sống được lâu nữa.

Cổ nhân đã nói “sinh dữ tử lành”.

Mấy hôm nay nàng luôn mơ về quá khứ, ngồi dưới gốc tử đằng hoa nở rộ, đong đưa đôi chân mũm mĩm, vú nuôi béo tròn đang dỗ nàng ăn cơm… Mà đến khi nàng thực sự quay trở lại quá khứ, cuộc đời sẽ có những thay đổi gì đây?

Cửu Trọng Tử

Thể loại: Trùng sinh, điền văn

––––•(-❤  Mục Lục ❤ -)•––––

Chương 1 ❤  Chương 2 ❤  Chương 3 ❤  Chương 4 ❤  Chương 5

Chương 6 ❤  Chương 7 ❤  Chương 8 ❤ Chương 9 ❤ Chương 10

Chương 11 ❤ Chương 12 ❤ Chương 13  ❤ Chương 14 ❤ Chương 15

 Chương 16 ❤  Chương 17 ❤ Chương 18 ❤ Chương 19 ❤  Chương 20

Chương 21 ❤ Chương 22 ❤ Chương 23 ❤ Chương 24 ❤ Chương 25

Chương 26 ❤ Chương 27 ❤ Chương 28 ❤ Chương 29 ❤ Chương 30

Chương 31 ❤ Chương 32 ❤ Chương 33 ❤ Chương 34 ❤ Chương 35

Chương 36 ❤ Chương 37 ❤ Chương 38 ❤ Chương 39 ❤ Chương 40

Chương 41 ❤ Chương 42 ❤ Chương 43 ❤ Chương 44 ❤ Chương 45

Chương 46 ❤ Chương 47 ❤ Chương 48 ❤ Chương 49 ❤ Chương 50

❤❤❤

Chương 51 ❤ Chương 52 ❤ Chương 53 ❤ Chương 54 ❤ Chương 55

Chương 56 ❤ Chương 57 ❤ Chương 58 ❤ Chương 59 ❤ Chương 60

Chương 61 ❤ Chương 62 ❤ Chương 63 ❤ Chương 64 ❤ Chương 65

Chương 66 ❤ Chương 67 ❤ Chương 68 ❤ Chương 69 ❤ Chương 70

Chương 71 ❤ Chương 72 ❤ Chương 73 ❤ Chương 74 ❤ Chương 75

 Chương 76 ❤ Chương 77 ❤ Chương 78 ❤ Chương 79 ❤ Chương 80

Chương 81 ❤ Chương 82 ❤ Chương 83 ❤ Chương 84 ❤ Chương 85

 Chương 86 ❤ Chương 87 ❤ Chương 88 ❤ Chương 89 ❤ Chương 90

Chương 91 ❤ Chương 92 ❤ Chương 93 ❤ Chương 94 ❤ Chương 95

Chương 96 ❤ Chương 97 ❤ Chương 98 ❤ Chương 99 ❤ Chương 100

❤❤❤

Chương 101 ❤ Chương 102 ❤ Chương 103 ❤ Chương 104 ❤ Chương 105

 Chương 106 ❤ Chương 107 ❤ Chương 108 ❤ Chương 109 ❤ Chương 110

Chương 111 ❤ Chương 112 ❤ Chương 113 ❤ Chương 114 ❤ Chương 115

 Chương 116 ❤ Chương 117 ❤ Chương 118 ❤ Chương 119 ❤ Chương 120

Chương 121 ❤ Chương 122 ❤ Chương 123 ❤ Chương 124 ❤ Chương 125

 Chương 126 ❤ Chương 127 ❤ Chương 128 ❤ Chương 129 ❤ Chương 130

Chương 131 ❤ Chương 132 ❤ Chương 133 ❤ Chương 134 ❤ Chương 135

 Chương 136 ❤ Chương 137 ❤ Chương 138 ❤ Chương 139 ❤ Chương 140

Chương 141 ❤ Chương 142 ❤ Chương 143 ❤ Chương 144 ❤ Chương 145

 Chương 146 ❤ Chương 147 ❤ Chương 148 ❤ Chương 149 ❤ Chương 150

❤❤❤

 Chương 151 ❤ Chương 152 ❤ Chương 153 ❤ Chương 154Chương 155

 Chương 156 ❤ Chương 157 ❤ Chương 158 ❤ Chương 159Chương 160

 Chương 161 ❤ Chương 162 ❤ Chương 163 ❤ Chương 164Chương 165

 Chương 166 ❤ Chương 167 ❤ Chương 168 ❤ Chương 169Chương 170

 Chương 171 ❤ Chương 172 ❤ Chương 173 ❤ Chương 174Chương 175

 Chương 176 ❤  Chương 177 ❤ Chương 178 ❤ Chương 179 ❤  Chương 180

Chương 181 ❤ Chương 182 ❤ Chương 183  ❤ Chương 184 ❤ Chương 185

 Chương 186 ❤  Chương 187 ❤ Chương 188 ❤ Chương 189 ❤  Chương 190

Chương 191 ❤ Chương 192 ❤ Chương 193  ❤ Chương 194 ❤ Chương 195

 Chương 196 ❤  Chương 197 ❤ Chương 198 ❤ Chương 199 ❤  Chương 200

❤❤❤

 Chương 201 ❤  Chương 202 ❤  Chương 203 ❤  Chương 204 ❤  Chương 205

Chương 206 ❤  Chương 207 ❤  Chương 208 ❤ Chương 209 ❤ Chương 210

Chương 211 ❤ Chương 212 ❤ Chương 213  ❤ Chương 214 ❤ Chương 215

 Chương 216 ❤  Chương 217 ❤ Chương 218 ❤ Chương 219 ❤  Chương 220

Chương 221 ❤ Chương 222 ❤ Chương 223 ❤ Chương 224 ❤ Chương 225

Chương 226 ❤ Chương 227 ❤ Chương 228 ❤ Chương 229 ❤ Chương 230

Chương 231 ❤ Chương 232 ❤ Chương 233 ❤ Chương 234 ❤ Chương 235

Chương 236 ❤ Chương 237 ❤ Chương 238 ❤ Chương 239 ❤ Chương 240

Chương 241 ❤ Chương 242 ❤ Chương 243 ❤ Chương 244 ❤ Chương 245

Chương 246 ❤ Chương 247 ❤ Chương 248 ❤ Chương 249 ❤ Chương 250

❤❤❤

Chương 251 ❤ Chương 252 ❤ Chương 253 ❤ Chương 254 ❤ Chương 255

Chương 256 ❤ Chương 257 ❤ Chương 258 ❤ Chương 259 ❤ Chương 260

Chương 261 ❤ Chương 262 ❤ Chương 263 ❤ Chương 264 ❤ Chương 265

Chương 266 ❤ Chương 267 ❤ Chương 268 ❤ Chương 269 ❤ Chương 270

Chương 271 ❤ Chương 272 ❤ Chương 273 ❤ Chương 274 ❤ Chương 275

 Chương 276 ❤ Chương 277 ❤ Chương 278 ❤ Chương 279 ❤ Chương 280

Chương 281 ❤ Chương 282 ❤ Chương 283 ❤ Chương 284 ❤ Chương 285

 Chương 286 ❤ Chương 287 ❤ Chương 288 ❤ Chương 289 ❤ Chương 290

Chương 291 ❤ Chương 292 ❤ Chương 293 ❤ Chương 294 ❤ Chương 295

Chương 296 ❤ Chương 297 ❤ Chương 298 ❤ Chương 299 ❤ Chương 300

❤❤❤

 Chương 301 ❤ Chương 303 ❤ Chương 303 ❤ Chương 304 ❤ Chương 305

Chương 306 ❤ Chương 307 ❤ Chương 308 ❤ Chương 309 ❤ Chương 310

Chương 311  ❤ Chương 313 ❤ Chương 313  ❤ Chương 314 ❤ Chương 315

 Chương 316 ❤  Chương 317 ❤ Chương 318 ❤ Chương 319 ❤  Chương 330

Chương 331 ❤ Chương 333 ❤ Chương 333 ❤ Chương 334 ❤ Chương 335

Chương 336 ❤ Chương 337 ❤ Chương 338 ❤ Chương 339 ❤ Chương 330

Chương 331 ❤ Chương 333 ❤ Chương 333 ❤ Chương 334 ❤ Chương 335

Chương 336 ❤ Chương 337 ❤ Chương 338 ❤ Chương 339 ❤ Chương 340

Chương 341 ❤ Chương 343 ❤ Chương 343 ❤ Chương 344 ❤ Chương 345

Chương 346 ❤ Chương 347 ❤ Chương 348 ❤ Chương 349 ❤ Chương 350

❤❤❤

224 responses »

Comment navigation

 1. linh nói:

  truyện của bạn hay quá, mình đọc lại lần này lần thứ 3 rồi, cám ơn bạn đả dịch

 2. Hanh Chie nói:

  Cảm thấy vô cùng phục bạn vì nhà toàn truyện dài ơi là dài mà hoàn rất nhiều nữa chứ. Chúc bạn nghỉ lễ vui vẻ!

 3. Vũ Minh nói:

  Truyện này chị Heo không edit thêm nữa sao ạ? Rất hay mà…

 4. Vịt nhắng nhít nói:

  Nhảy hố từ ngày 13-9-2015. Bùm. Chúc Chảnh mồng 1 đầu tháng zui zẻ. Cả tháng may nắm

 5. behatmit326 nói:

  cám ơn bạn đã edit truyện nhé

 6. Jackarry2811 nói:

  Rất hay , hôm nay mk đã đọc đến chap 100 r , cán ơn p đã lm bộ tr hay đến v

 7. suri100 nói:

  truyện rất hay. thanks bạn đã dịch

 8. Bảo Bảo nói:

  Xin chào, mình là người mới. Cảm ơn bạn đã edit truyện. Mình sẽ tích cực cùng mọi người ủng hộ bạn =)) Thân ái…

 9. thuyhang1996 nói:

  Truyện hay quá. Rất sóng động, logic hấp dẫn, rất hay…thanks chủ nhà! ..©(^_^)©..

 10. Tina Truong nói:

  Cảm ơn người dịch nha, like u like u!

 11. tinhvi0209 nói:

  nhảy hố ngày đầu tiên của năm mới,mà truyện này drop rồi hả bạn?

 12. duyên nói:

  năm mới có nhiều truyện
  mới nữa nha heo

 13. heoconbeou nói:

  hình như heo k edit nữa à. lâu lắm rồi k có bài mới nữa mọi người ơi

 14. Cám ơn bạn đã dịch nhé :D

 15. Vịt ngố nói:

  Truyện hay lắm, cảm ơn bạn đã vất vả

 16. Đọc đến chương 273 thấy Heo không cập nhật link nữa, tưởng là dừng tại đó, ai dè tìm được đến chương 279, đọc thêm được 6 chương nữa mà mừng rơi nước mắt >””<. Để ý lâu lắm rồi không thấy Heo quay lại đăng truyện tiếp không biết có chuyện gì không. Phần vì truyện đang hay và gay cấn quá, phần thì lo không biết Heo có gì không mà lặn mất tăm. Đành chờ Heo quay lại vậy ^^

 17. Hoang Dung nói:

  Minh chinh thuc nhay ho tu hom nay 18/6/2016.hehe

 18. truyện của bạn hay quá, cảm ơn bạn

 19. Cataleya nói:

  Thanks editor mình rất thích truyện của nhà y

 20. thanhhuyen nói:

  Cho mình hỏi truyện này tổng cộng bao nhiệu chương vậy?

 21. minhtu nói:

  Thấy các bạn khen truyện quá nên quyết nhảy hố này thôi,còn nửa non chưa hoàn nên bạn Heo cố lên nha.

 22. Takein nói:

  Ôi truyện siêu dài mà bạn edit dày công quá! trân trọng cảm ơn ko bút nào tả xiết và nghìn bông hoa gửi đến bạn!

 23. Hồi Ức nói:

  Không biết Heo giờ ra sao mà lâu quá chưa thấy quay lại đăng truyện tiếp
  Mọi người nhớ Heo lắm đấy Heo à

 24. ngânlê nói:

  Đọc một lèo gần 300 chương ms comt a 😜😜 thank editor vì đã post truyện cho mị đọc . Thích bộ này cực mà ko đọc dc convert nên đành hóng bên này thoi <3

 25. Sen nói:

  sao tu chuong 274 lai ko doc dc vay ban oi ??? phai lam ntn day ban …hixxx

 26. aosora0ct nói:

  Từ chương 15 sang 16 cứ thấy thiếu thiếu như hụt mất một đoạn, cuối chương trc mẹ n9 đang phát điên, đầu chương sau đã xong hết vấn đề rồi. VAT có ký khế ước bán thân ko? VAT có thai, trưởng bối nhà này có ai biết? Nạp thiếp thôi sao phải bàn bạc 2 nhà trịnh trọng thế nhỉ?

 27. Trần thị mai hương nói:

  Giờ mới bắt đầu vào hố. Cảm ơn bạn heo đáng yêu nhé!

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s