[Cửu Trọng Tử] Chương 195

Chương 195 Biến hóa

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

47927_343921889037919_1943840474_n Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 194

Chương 194: Đối sách

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

1131550053067c92d8l

Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 70

Chương 70: Thạc thử

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20121104145511_mwl2a

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 193

Chương 193 Đánh thẳng

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20120823222141_3ixVf.thumb.600_0

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 192

Chương 192: Bối rối

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

1476083_496004383830320_1063909714_n

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 191

Chương 191 Giáo huấn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

6dfef5e7a69b6b37b9382012

Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 69

Chương 69: Đánh giá

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

65975614201208191607274177301296591_040

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 190

Chương 190: Tâm sự

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130529194426_kdkfu-thumb-600_0

Đọc tiếp