[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 74

Chương 74: Không thể

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20120912203812_McXCm.thumb.600_0 Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 200

Chương 200: Cười lạnh

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130924145154_ktRhY.thumb.600_0.png

Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 73

Chương 73: Va chạm

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

600333_251870138252215_56562578_n

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 199

Chương 199: Hoàng tước*

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

1455068_490932624337496_1554094335_n

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 198

Chương 198 Quả ngọt

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20121219143225_FWhnU.thumb.200_0

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 197

Chương 197 Trù tính

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130211121310_tfwmt

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 196

Chương 196: Nguyện vọng

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20111231214825_Hv5Qi.thumb.600_0

Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 72

Chương 72: Đoạt phòng

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20120328195431_EJed5.thumb.600_0 Đọc tiếp