[Cửu Trọng Tử] Chương 214

Chương 214: Ba ngày

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

show_mop (1) Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 79

Chương 79: Gặp lại công tử Tử Đê

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

211 Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 213

Chương 213: Kinh xà

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

55153158201304111200581801178183258_005

Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 78

Chương 78: Gặp Cung

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20130529194426_kdkfu-thumb-600_0

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 212

Chương 212: Thừa nhận

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130719081813_Xkadh.thumb.600_0

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 211

Chương 211: Đả thảo*

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20120912203812_McXCm.thumb.600_0

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 210

Chương 210 Sai thì sai

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20130831072916_rx8vY.thumb.600_0 Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 209

Chương 209 Sai lầm

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20121002214331_yYvmV.thumb.600_0 Đọc tiếp