[Cửu Trọng Tử] Chương 218

Chương 218: Quyết liệt

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

1185063_454141111349981_942346738_n

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 217

Chương 217: Làm mối

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

1002605_301733273304477_939889027_n Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 216

Chương 216 Ân cần.

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

d6ca7bcb0a46f21f1948f6c7f6246b600c33ae22

Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 81

Chương 81: Hiệu quả

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20120721163904_4sgyj

Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 215

Chương 215: Đến tai

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

20120319203505_rha4h

Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 80

Chương 80: Bày kế

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

106467560 Đọc tiếp

[Cửu Trọng Tử] Chương 214

Chương 214: Ba ngày

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

show_mop (1) Đọc tiếp

[Ngọc Thị Xuân Thu] Chương 79

Chương 79: Gặp lại công tử Tử Đê

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

211 Đọc tiếp