Thiên Kim Trở Về

W020131029529081700548

Tác giả: Shisanchun

Convert: Huykie35

Edit: Heo con

Giới thiệu: Sống lại, cả đời này, tôi không muốn lại làm công chúa để người ta sắp đặt, tôi muốn làm nữ hoàng nắm giữ vận mệnh của mình trong tay! Những kẻ hại tôi, những người nợ tôi, tôi không chờ mong ông trời báo ứng, tôi sẽ tự tay đòi lại.

Kiếp trước, mẹ cô chết trong oan khuất, cô rơi vào bẫy của cha và mẹ kế, vị hôn phu thanh mai trúc mã bị chị kế quyến rũ. Cô không còn là thiên kim nhu nhược dễ bị bắt nạt nữa. Tất cả những ai lợi dụng cô, thiếu nợ cô sẽ đòi lại cho bằng hết. Lúc này, cô là một nữ hoàng. Chỉ là, người đàn ông kiếp trước cô đã bỏ qua, kiếp này sao lại…

Thể loại: Trùng sinh, báo thù, hào môn thế gia

Số chương: ~ 355 chương + 3 phiên ngoại

Nhân vật chính: Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường, Khổng Ngọc Phân, Khưu Uyển Di

Truyện set pass và không share pass nữa suy nghĩ trước khi đọc

––––•(-❤ Mục Lục ❤-)•––––

Nhạc phim – Yêu, bùng cháy

Giới thiệu (Nên đọc)

Cuốn 1 – Giấu Tài

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

 Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24 Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51 ❤ Chương 52 ❤ Chương 53 ❤ Chương 54 ❤ Chương 55

Chương 56 ❤ Chương 57 ❤ Chương 58 ❤ Chương 59 ❤ Chương 60

Chương 61 ❤ Chương 62 ❤ Chương 63 ❤ Chương 64 ❤ Chương 65

Chương 66 ❤ Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71 ❤ Chương 72 ❤ Chương 73 ❤ Chương 74 ❤ Chương 75

 Chương 76 ❤ Chương 77 ❤ Chương 78 ❤ Chương 79 ❤ Chương 80

Chương 81 ❤ Chương 82 ❤ Chương 83 ❤ Chương 84 ❤ Chương 85

 Chương 86 ❤ Chương 87 ❤ Chương 88 ❤ Chương 89 ❤ Chương 90

Chương 91 ❤ Chương 92 ❤ Chương 93 ❤ Chương 94 ❤ Chương 95

 Chương 96 ❤ Chương 97 ❤ Chương 98 ❤ Chương 99

Cuốn 2 – Sóng gió ở nước ngoài

Chương 100 ❤ Chương 101 ❤ Chương 102 ❤ Chương 103 ❤ Chương 104

 Chương 105 ❤ Chương 106 ❤ Chương 107 ❤ Chương 108 ❤ Chương 109

Chương 110 ❤ Chương 111 ❤ Chương 112 ❤ Chương 113 ❤ Chương 114

 Chương 115 ❤ Chương 116 ❤ Chương 117 ❤ Chương 118 ❤ Chương 119

Chương 120 ❤ Chương 121 ❤ Chương 122 ❤ Chương 123 ❤ Chương 124

 Chương 125 ❤ Chương 126 ❤ Chương 127 ❤ Chương 128 ❤ Chương 129

Chương 130 ❤ Chương 131 ❤ Chương 132 ❤ Chương 133 ❤ Chương 134

 Chương 135 ❤ Chương 136 ❤ Chương 137 ❤ Chương 138 ❤ Chương 139

Chương 140 ❤ Chương 141 ❤ Chương 142 ❤ Chương 143 ❤ Chương 144

❤  Chương 145 ❤ Chương 146 ❤ Chương 147 ❤ Chương 148

Cuốn 3 Tranh dấu gay gắt

Chương 149 ❤ Chương 150 ❤ Chương 151 ❤ Chương 152 ❤ Chương 153

 Chương 154 ❤ Chương 155 ❤ Chương 156 ❤ Chương 157 ❤ Chương 158

Chương 159 ❤ Chương 160 ❤ Chương 161 ❤ Chương 162 ❤ Chương 163

 Chương 164 ❤ Chương 165 ❤ Chương 166 ❤ Chương 167 ❤ Chương 168

Chương 169 ❤ Chương 170 ❤ Chương 171 ❤ Chương 172 ❤ Chương 173

 Chương 174 ❤ Chương 175 ❤ Chương 176 ❤ Chương 177 ❤ Chương 178

Chương 179 ❤ Chương 180 ❤ Chương 181 ❤ Chương 182 ❤ Chương 183

 Chương 184 ❤ Chương 185 ❤ Chương 186 ❤ Chương 187 ❤ Chương 188

Chương 189 ❤ Chương 190 ❤ Chương 191 ❤ Chương 192 ❤ Chương 193

 Chương 194 ❤ Chương 195 ❤ Chương 196 ❤ Chương 197 ❤ Chương 198

Chương 199 ❤ Chương 200 ❤ Chương 201 ❤ Chương 202 ❤ Chương  203

 Chương 204 ❤ Chương 205 ❤ Chương 206 ❤ Chương 207 ❤ Chương 208

Chương 209 ❤ Chương 210 ❤ Chương 211 ❤ Chương 212 ❤ Chương 213

 Chương 214 ❤ Chương 215 ❤ Chương 216 ❤ Chương 217 ❤ Chương 218

Chương 219 ❤ Chương 220 ❤ Chương 221 ❤ Chương 222 ❤ Chương 223

 Chương 224 ❤ Chương 225 ❤ Chương 226 ❤ Chương 227 ❤ Chương 228

Chương 229 ❤ Chương 230 ❤ Chương 231 ❤ Chương 232 ❤ Chương 233

 Chương 234 ❤ Chương 235 Chương 236 ❤ Chương 237 ❤ Chương 238

Chương 239 ❤ Chương 240 ❤ Chương 241 ❤ Chương 242 ❤ Chương 243

 Chương 244 ❤ Chương 245 ❤ Chương 246 ❤ Chương 247 ❤ Chương 248

Chương 249 ❤ Chương 250 ❤ Chương 251 ❤ Chương 252 ❤ Chương 253

 Chương 254 ❤ Chương 255 ❤ Chương 256 ❤ Chương 257 ❤ Chương 258

Chương 259 ❤ Chương 260 ❤ Chương 261

Set pass từ đây

Thông báo cụ thể về việc set pass, đồng thời đã chốt danh sách pass, không mở thêm!

 Chương 262  Chương 263❤ Chương 264 ❤ Chương 265  ❤ Chương 266

 Chương 267 ❤ Chương 268❤ Chương 269 ❤ Chương 270  ❤ Chương 271

 Chương 272 ❤ Chương 273❤ Chương 274 ❤ Chương 275  ❤ Chương 276

 Chương 277 ❤ Chương 278❤ Chương 279 ❤ Chương 280  ❤ Chương 281

 Chương 282 ❤ Chương 283❤ Chương 284 ❤ Chương 285  ❤ Chương 286

 Chương 287 ❤ Chương 288❤ Chương 289 ❤ Chương 290  ❤ Chương 291

 Chương 292 ❤ Chương 293❤ Chương 294 ❤ Chương 295

Quyển 4 Con đường của nữ hoàng

Chương 296 ❤ Chương 297 ❤ Chương 298 ❤ Chương 299 ❤ Chương 300

  Chương 301 ❤ Chương 302 ❤ Chương 303 ❤ Chương 304 ❤ Chương 305

Chương 306 ❤ Chương 307 ❤ Chương 308 ❤ Chương 309 ❤ Chương 310

 Chương 311 ❤ Chương 312 ❤ Chương 313 ❤ Chương 314 ❤ Chương 315

Chương 316 ❤ Chương 317 ❤ Chương 318 ❤ Chương 319 ❤ Chương 320

 Chương 321 ❤ Chương 322 ❤ Chương 323 ❤ Chương 324 ❤ Chương 325

Chương 326 ❤ Chương 327 ❤ Chương 328 ❤ Chương 329 ❤ Chương 330

Phiền các bạn ra ngoài trang chủ để cập nhật chương mới nhanh nhất chứ đừng trông chờ vào mục lục rồi hỏi mình, vài ngày mình mới update mục lục một lần

Có một phản hồi »

Comment navigation

 1. dungnguyen nói:

  co le lau rui mih voi cm.mih rat thich truyen nay va mong co du so cm de doc tiep.Heo oi cho minh hoi voi mih duoc bao nhieu cm rui.minh rat mog nhan duoc pass tu ban…..:-))))).dia chi cua minh la
  nguyenkhanhdungtn@gmail.com
  cam on ban rat nhieu vi da edit bo truyen nay

 2. dungnguyen nói:

  a ma quen mat.lac truoc mik cm voi dia chi gmail khac nhung van voi cai ten nay thi co duoc tinh so luot cm tiep ko hay fai cm lai.????

 3. dungnguyen nói:

  a ma quen mat.lac truoc mik cm voi dia chi gmail khac nhung van voi cai ten nay thi co duoc tinh so luot cm tiep ko hay fai cm lai.???? rat cam on ban

 4. Bách Hợp nói:

  Báo thù- hào môn thế gia thể loại em thích nhất a. Chỉ mong kết cục không buồn như gấm rách…

 5. Bách Hợp nói:

  Chị heo à em là người mới hôm nay mới biết đến nhà chị thì vào đọc truyện. Thiên kim trở lại chị làm rất hay ai cũng biết nên em cũng không cần phải khen nhiều nữa chỉ là em mới đọc được mấy chục chương thì mới để ý thấy chị không share pass nữa rồi. Vậy còn có cơ hội nào cho các mem mới vào có được pass không chị? Mặc dù có thể chị sẽ thấy phiền nhưng bỏ dở truyện này giữa chừng em thấy rất tiếc. Nếu có thể em mong nhận được hồi âm của chị :) chúc chị cuối tuần vui vẻ

 6. kumiho nói:

  truyen co share pass nua k ban???? truyen hay wa. cam on heo na

 7. tieu yet nói:

  nang oi thanks nang vi da vat va edit cho chung ta doc nha ^^

 8. Phuong Chick nói:

  tình hình là đã đọc tới chương 261 luôn rồi và không có pass để đọc tiếp, òa òa,truyện hay quá xá, thánks nàng nhé, nàng cũng đi làm ngày 8 tiếng như ai mà tối về còn post truyện cho mọi người giải trí như thế này nữa, thôi mình bơi qua hố khác chơi tiếp đây.Chúc heo 1 tuần làm việc hiệu quả nhé.
  P/S: òa òa, Heo ơi Heo, Heo nhanh nhanh gỡ pass nhé :P

 9. bumbum nói:

  Bạn Heo ơi cho mình hỏi truyện này không share pass nữa nhưng vẫn sẽ mở pass sau khi hoàn truyện bao nhiêu tháng đó phải không bạn? (hãy nói phải đi mà pleaseeeeeeeeee~) Mình mới vào nhà bạn nên nếu câu hỏi sai nội quy hay làm sao đó thì mong bạn đừng bực mình nhé.

 10. min min nói:

  truyen cua ban that hay.ngong trong chap moi.hihi

 11. Mèo xấu xí nói:

  ^_^ mong chờ ngày đc Heo mở pass. dnay` thi nhiều quá nên bị lỡ hẹn đặt gạch xếp hàng lun r. Have a nice day ^^

 12. Gấu Kumite nói:

  phim mới có tới tập 6 à heo chảnh

 13. 0934043565 nói:

  truyện hay lắm pạn ơi!!! Tks pạn đã up

 14. Thanh thao nói:

  Mình muốn hỏi thăm password để mở xem truyện thiên kim trở về. Bạn có thể hướng dẫn giùm mình được không ? Thanks !

 15. dung nói:

  ban heo oi nho che cho minh cai pass nhe dia chi imail

 16. truyện thực sự rất hay, chính giọng văn edit mượt mà của bạn đã làm nên thành công lớn cho truyện này. Hy vọng bạn có thể làm thêm nhiều bộ khác của tác giả Thập Tam Xuân bởi vì mình vô cùng thích tác giả này ^^
  cảm ơn công sức của bạn khi đã edit nhiều tác phẩm có sức lôi cuốn như vậy. Mình vô cùng trân trọng điều đó :) chúc bạn ngày càng thành công

 17. Dangnga nói:

  mình mới đọc mấy chương đầu thấy hay quá. nhưng tội nghiệp quá giờ có comt cũng k có pass để đọc hjc. nhưng mình vẫn comt ủng hộ nhà ^^

 18. sắc nữ nói:

  bạn ơi cho mình hởi đến bao giờ thì bạn gỡ pass

 19. Heo mới thay pass mới ak, e vào mà gõ pass ko dk

 20. kiennga nói:

  c thay pass mới nữa r à c heo. sao c290 e k vào được c ơi :(((

 21. Ciel Harry nói:

  Heo ơi!
  Mình đủ comt chưa nhỉ?
  nếu đủ cho mình xin pass nhé.
  nick: thiensupansy@gmail.com

 22. binhminh nói:

  e chào chị. e mới biết đến truyện này, e thấy có phần set pass? c có thể cho e pass được không

 23. binhminh nói:

  e mới biết đến truyện này nên e không biết c chốt danh sách pass. c cho e pass của các chương nhé, đại chỉ mail là binhm308@gmail.com

 24. Ciel Harry nói:

  heo ơi!
  mình đủ số comt chưa nhỉ?
  bao nhiêu cái rồi?

 25. ntimpossible nói:

  í nàng ơi! Ta thích thể loại trọng sinh, mò qua mò lại như thế nào trên mạng lại mò được vô nhà nàng.
  Hình như lần đầu tiên ta biết nhà nàng thì phải. Ta thấy nàng set pass cho đúng cái thể loại ta thích.
  Nàng cho t hỏi sao lại phải set pass nó thế? Có khi nào nàng ân xá cho mấy cái pass ko? Để ta biết chừng mà nhảy hố, chứ ko tiếc hận cả đời, ám ảnh mãi thôi.
  Hehe….

 26. Lãnh Băng nói:

  truyện hay quá. nàng còn cho pass k? cho t với. thks nàng nhiều <3

 27. Truc Phan nói:

  cho mình xin pass để đọc truyện thiên kim trở về đi

 28. HangChicken nói:

  mọi thắc mắc xin pass đều sẽ chuyển vào hộp thư rác, vậy cả nhà mình đọc nửa truyện thôi rồi đoán mò

 29. Thanh Hải nói:

  Chị Heo ơi cho e pass truyện TKTV với! gmail của e là dangthanhhai34cnvl@gmail.com! Cảm ơn chị nhiều lắm!

 30. Mèo xấu xí nói:

  :(( thi cử xong lượn vào thì thấy b k share pass nữa. bùn quá đi. dù j cũng chúc Heo sức khỏe để làm nhiều bộ truyện nữa nhé ^^

 31. Bích Vân nói:

  cám ơn bạn đã edit bộ này, mình đã mê mẩn nó từ khi xem phim, :)))) bạn có thể gửi pass cho mình qua email: daovan210@gmail.com không? Cám ơn rất nhiều ^^

 32. Mun nói:

  Ui thích a Hoàng Thao quá đê!! Nhung con đường chinh phục trái tim ng đẹp của a chắc gian nan lắm đây :(( mình ko thích Phùng Tước. Quá nguyên tắc và nhu nhược ko xứng vs sự mạnh mẽ của Trường Khanh.
  P/s: đây là cảm nhận của mình thui ai ko thích thì cứ phản biện nhé :)

 33. Sandy nói:

  Huhu…mình mới pít truyện..cày ngày cày đêm tới 262 thỳ set pass…pị pùn …làm thnào bh heo ơiii

 34. Tuyết Trang nói:

  Bạn ơi, hay quá mà set pass, bùn quá:)

 35. minhha nói:

  Cám ơn heo nhiều. Chúc bạn luôn vui vẻ

 36. Móm nói:

  Cho mình xib set pass vs tác giả

 37. pik bao h minh moi dc set pass 262 day hix hix

 38. Đậu nói:

  Cảm ơn bạn Heo rất nhiều vì đã bỏ công sức edit truyện cho mọi người đọc.

 39. Cherry78 nói:

  Truyện nhà em dịch hay quá. Rất tuyệt! Cám ơn em nhiu lắm

 40. lần đầu vô đọc truyện nhà bạn.bộ này hay quá,h nếu mình tham gia comment thì có đc set pass ko hả bạn ???

 41. Diem hang nói:

  Đọc truyện hay mà cuốn quá. B cho minh xin pas đọc công chúa khăn giấy với :(( hjc hjc

 42. nh0c9xtb nói:

  giờ mới ghé qua nhà chị tr hay quá cơ, chị cho e xin pass nha gmail của em là: choiminki01031995@gmail.com

 43. xu xí xởn nói:

  sao phải set pass nhỉ? biết rứa mình đừng nên vào đọc,thấy nhiều truyện khác có như thế đâu.chán nhở

Comment navigation

Nhéo tai

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s