Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Bài viết này được bảo vệ bằng mật khẩu. Nhập mật khẩu để xem bình luận.