971693_129158850622110_390090699_n

Tác giả: Shishanchun

Convert: Hyukie35 ^^ <3

Edit: Heo con yêu yêu

Nàng bản tính lạc quan, gặp phải chuyện khó khăn thì cũng sẽ tìm được lí do tự an ủi mình, làm cho bản thân vui vẻ. Chuyện người khác cảm thấy khó chịu thì nàng luôn có thể nhìn nhận nó ở khía cạnh tốt

Không phải chưa từng chịu khổ sở, vất vả nhưng nàng vẫn luôn để cho bản thân thoải mái, vui vẻ

Văn án:

Trọng sinh trở thành tiểu nha hoàn, một đường thăng tiến, từ nha hoàn thô lậu đến nha hoàn bậc ba rồi lại thành nha hoàn bên người

Trong lúc tiểu nha đầu đắc ý lại đột nhiên phát hiện, thì ra trời sẽ chẳng cho không ai cái gì….

Chuyện xưa về tiểu nha hoàn trọng sinh và đại thiếu gia câm điếc…

Thịnh Thế Trà Hương

––––•(-♥ Mục Lục ♥-)•––––

Link Wattpad

Chương 1 (¯`•¸•´¯) Chương 2

Chương 3 (¯`•¸•´¯) Chương 4 (¯`•¸•´¯) Chương 5

Chương 6  (¯`•¸•´¯) Chương 7 (¯`•¸•´¯) Chương 8 (¯`•¸•´¯) Chương 9

Chương 10 (¯`•¸•´¯)  Chương 11 (¯`•¸•´¯) Chương 12

Chương 13 (¯`•¸•´¯) Chương 14

Chương 15

Chương 16 (¯`•¸•´¯) Chương 17

 chương 18 (¯`•¸•´¯) chương 19  (¯`•¸•´¯) chương 20

Chương 21 (¯`•¸•´¯) Chương 22 (¯`•¸•´¯) Chương 23 (¯`•¸•´¯) Chương 24

Chương 25 (¯`•¸•´¯) Chương 26 (¯`•¸•´¯) Chương 27

Chương 28 (¯`•¸•´¯) Chương 29

Chương 30

Chương 31 (¯`•¸•´¯) Chương 32

Chương 33 (¯`•¸•´¯) Chương 34  (¯`•¸•´¯) Chương 35

Chương 36 (¯`•¸•´¯) Chương 37 (¯`•¸•´¯) Chương 38 (¯`•¸•´¯) Chương 39

Chương 40 (¯`•¸•´¯) Chương 41 (¯`•¸•´¯) Chương 42

Chương 43 (¯`•¸•´¯) Chương 44

Chương 45

Chương 46 (¯`•¸•´¯) Chương 47

Chương 48 (¯`•¸•´¯) Chương 49 (¯`•¸•´¯) Chương 50

Chương 51 (¯`•¸•´¯)  Chương 52 (¯`•¸•´¯) Chương 53 (¯`•¸•´¯)  Chương 54

Chương 55 (¯`•¸•´¯) Chương 56 (¯`•¸•´¯) Chương 57

Chương 58 (¯`•¸•´¯) Chương 59

Chương 60

Chương 61 (¯`•¸•´¯) Chương 62

Chương 63 (¯`•¸•´¯) Chương 64 (¯`•¸•´¯) Chương 65

Chương 66 (¯`•¸•´¯) Chương 67 (¯`•¸•´¯) Chương 68 (¯`•¸•´¯) Chương 69

Chương 70 (¯`•¸•´¯) Chương 71 (¯`•¸•´¯) Chương 72

Chương 73 (¯`•¸•´¯) Chương 74

Chương 75

Chương 76 (¯`•¸•´¯) Chương 77

Chương 78 (¯`•¸•´¯) Chương 79 (¯`•¸•´¯) Chương 80

Chương 81 (¯`•¸•´¯) Chương 82 (¯`•¸•´¯) Chương 83 (¯`•¸•´¯) Chương 84

Chương 85 (¯`•¸•´¯) Chương 86 (¯`•¸•´¯) Chương 87

Chương 88 (¯`•¸•´¯) Chương 89

Chương 90

Chương 91 (¯`•¸•´¯) Chương 92

Chương 93 (¯`•¸•´¯) Chương 94 (¯`•¸•´¯) Chương 95

Chương 96 (¯`•¸•´¯) Chương 97 (¯`•¸•´¯) Chương 98 (¯`•¸•´¯) Chương 99

Chương 100 (¯`•¸•´¯) Chương 101 (¯`•¸•´¯) Chương 102

Chương 103 (¯`•¸•´¯) Chương 104

Chương 105

Chương 106 (¯`•¸•´¯) Chương 107

Chương 108

Chương 109 (¯`•¸•´¯) Chương 110

Chương 111 (¯`•¸•´¯) Chương 112 (¯`•¸•´¯) Chương 113

Chương 114 (¯`•¸•´¯) Chương 115 (¯`•¸•´¯) Chương 116 (¯`•¸•´¯) Chương 117

Chương 118 (¯`•¸•´¯) Chương 119 (¯`•¸•´¯) Chương 120

Chương 121 (¯`•¸•´¯) Chương 122

Chương 123

Chương 124 (¯`•¸•´¯) Chương 125

Chương 126 (¯`•¸•´¯) Chương 127 (¯`•¸•´¯) Chương 128

Chương 129 (¯`•¸•´¯) Chương 130 (¯`•¸•´¯) Chương 131 (¯`•¸•´¯) Chương 132

Chương 133 (¯`•¸•´¯) Chương 134 (¯`•¸•´¯) Chương 135

Chương 136 (¯`•¸•´¯) Chương 137

Chương 138

Chương 139 (¯`•¸•´¯) Chương 140

Chương 141 (¯`•¸•´¯) Chương 142 (¯`•¸•´¯) Chương 143

Chương 144 (¯`•¸•´¯) Chương 145 (¯`•¸•´¯) Chương 146 (¯`•¸•´¯) Chương 147

Chương 148 (¯`•¸•´¯) Chương 149 (¯`•¸•´¯) Chương 150

Chương 151 (¯`•¸•´¯) Chương 152

Chương 153

Chương 154 (¯`•¸•´¯) Chương 155

Chương 156(¯`•¸•´¯) Chương 157 (¯`•¸•´¯) Chương 158

Chương 159 (¯`•¸•´¯) Chương 160 (¯`•¸•´¯) Chương 161 (¯`•¸•´¯) Chương 162

Chương 163 (¯`•¸•´¯) Chương 164 (¯`•¸•´¯) Chương 165

Chương 166 (¯`•¸•´¯) Chương 167

Chương 168

Chương 169 (¯`•¸•´¯) Chương 170

Chương 171 (¯`•¸•´¯) Chương 172 (¯`•¸•´¯) Chương 173

Chương 174 (¯`•¸•´¯) Chương 175 (¯`•¸•´¯) Chương 176 (¯`•¸•´¯) Chương 177

Chương 178 (¯`•¸•´¯) Chương 179 (¯`•¸•´¯) Chương 180

Chương 181 (¯`•¸•´¯) Chương 182

Chương 183

Chương 184 (¯`•¸•´¯) Chương 185

Chương 186(¯`•¸•´¯) Chương 187 (¯`•¸•´¯) Chương 188

Chương 189 (¯`•¸•´¯) Chương 190 (¯`•¸•´¯) Chương 191 (¯`•¸•´¯) Chương 192

Chương 193 (¯`•¸•´¯) Chương 194 (¯`•¸•´¯) Chương 195

Chương 196 (¯`•¸•´¯) Chương 197

Chương 198

Chương 199 (¯`•¸•´¯) Chương 200

Chương 201 (¯`•¸•´¯) Chương 202 (¯`•¸•´¯) Chương 203

Chương 204 (¯`•¸•´¯) Chương 205 (¯`•¸•´¯) Chương 206 (¯`•¸•´¯) Chương 207

Chương 208 (¯`•¸•´¯) Chương 209 (¯`•¸•´¯) Chương 210

Chương 211 (¯`•¸•´¯) Chương 212

Chương 213

Chương 214 (¯`•¸•´¯) Chương 215

Chương216(¯`•¸•´¯) Chương 217 (¯`•¸•´¯) Chương 218

Chương 219 (¯`•¸•´¯) Chương 220 (¯`•¸•´¯) Chương 221 (¯`•¸•´¯) Chương 222

Chương 223 (¯`•¸•´¯) Chương 224 (¯`•¸•´¯) Chương 225

Chương 226 (¯`•¸•´¯) Chương 227

Chương 228

Chương 229 (¯`•¸•´¯) Chương 230

Chương 231 (¯`•¸•´¯) Chương 232 (¯`•¸•´¯) Chương 233

Chương 234 (¯`•¸•´¯) Chương 235 (¯`•¸•´¯) Chương 236 (¯`•¸•´¯) Chương 237

Chương 238 (¯`•¸•´¯) Chương 239 (¯`•¸•´¯) Chương 240

Chương 241 (¯`•¸•´¯) Chương 242

Chương 243

Chương 244 (¯`•¸•´¯) Chương 245

Chương246(¯`•¸•´¯) Chương 247 (¯`•¸•´¯) Chương 248

Chương 249 (¯`•¸•´¯) Chương 250 (¯`•¸•´¯) Chương 251 (¯`•¸•´¯) Chương 252

Chương 253 (¯`•¸•´¯) Chương 254 (¯`•¸•´¯) Chương 255

Chương 256 (¯`•¸•´¯) Chương 257

Chương 258

Chương 259 (¯`•¸•´¯) Chương 260

Chương261(¯`•¸•´¯) Chương 262 (¯`•¸•´¯) Chương 263

Chương 264(¯`•¸•´¯) Chương 265 (¯`•¸•´¯) Chương 266 (¯`•¸•´¯) Chương 267

Chương 268 (¯`•¸•´¯) Chương 269 (¯`•¸•´¯) Chương 270

Phiên ngoại

Khởi đầu mới ngọt ngào 1            Khởi đầu mới ngọt ngào 2

EBOOK(Đã update)

Đề cử 1   Đề cử 2    Đề cử 3   Đề cử 4    Đề cử 5

400 responses »

Comment navigation

 1. ta nhớ hình minh họa thời kỳ đầu khác phải không nàng?

  • Heo con nói:

   Ôi mẹ ơi :)) Phá sập kiểu này đây sao :v Vâng khác ạ :))) Đây là hình mới, đổi mới hết cả rồi :))

  • huongtruc nói:

   Heo con yêu quý!
   Hôm qua, thức cả đêm để đọc Thịnh thế trà hương, giờ đang là 8 giờ sáng nhưng cảm xúc vẫn dạt dào quá nên quyết định giải toả với editor một chút. Nếu Heo có thời gian thì lắng nghe, không có thì coi như mình viết nhật kí vậy.
   Thực ra, mình biết Thịnh thế trà hương từ review nhà Hoa Ban, một người viết review chuyên nghiệp, nhưng tiếc là link dẫn nhà Hoa Ban lại k đưa đến nhà Heo, trong khi cá nhân mình thấy bản edit nhà bạn tuyệt hơn nhiều. Biết từ lâu, nhưng thấy hơn 200 chương thì mình k dám nhảy hố.
   Đến khi vào nhà Heo, đọc Thế gia danh môn, mình thích quá nên tò mò về các tác phẩm khác của TTX. Đọc cả Con dâu nhà giàu và Thiên kim trở về.
   Ấn tượng đầu tiên là giọng văn mượt mà của bạn. Nhất là những đoạn diễn tả nội tâm, cảm xúc nhân vật. Nhiều lúc tim mình thắt lại, cảm giác nổi cả da gà vì xúc động. Nhiều tác phẩm dịch cũng chưa tạo cho mình tâm trạng đó (vì mình già rồi, có vẻ bị chai sạn cảm xúc đi).
   Ấn tượng thứ hai là lượng comt ở nhà Heo rất lớn. Đặc biệt là các phản hồi ngay – nhanh – tức thì của Heo. Mình k biết Heo bao nhiêu tuổi, nhưng đọc phản hồi thì thấy Heo khá thẳng tính, tinh nghịch, vui vẻ, một chút cố chấp và rất nhiều kiên trì. Mình thích mẫu người bạn như vậy. Đó là mẫu người cá tính và chân thành.
   Cuối cùng là cảm xúc đọng lại sau khi đọc Thịnh thế trà hương. Mình k nói về những nghệ thuật kinh doanh và trà đạo mà TTX thể hiện rất xuất sắc. TTX quả thực là một tác giả văn học cầu tiến. Mình tin rằng TTX đã bỏ rất nhiều công sức để tìm hiểu về trà, về thủ thuật kinh doanh. Các kiến thức trong truyện k phải là ngẫu nhiên mà có thể thu lượm được. Tuy nhiên, mình đọc ngôn tình, nên quan tâm đến tình yêu nhiều hơn.

   Nữ chính Tần Thiên không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành, k phải thông minh tuyệt đỉnh, k phải mọi thứ tốt đẹp hiển nhiên. Nàng k xuất hiện rực rỡ chói mắt. Nàng xuyên không, chỉ trở thành một nha hoàn thô lậu. Nhưng nàng có trái tim nhân hậu, có sự thông minh, quyết đoán và ý chí mãnh liệt. Nàng dần dần bộc lộ bản thân để có được sự tin tưởng và yêu quý của bà chủ – đại phu nhân uy quyền của Thịnh thế trà hành. Mọi thứ có được của nàng k phải do vận may.
   Nam chính Tín Ngạn k hoàn hảo. K giống hình tượng các soái ca ngôn tình cổ đại: đẹp nhất thế, lạnh lùng tuyệt đỉnh, tài năng vô song, uy quyền tuyệt đối. Anh ta thậm chí còn nhiều khiếm khuyết: anh vừa câm vừa điếc, anh có những rào cản tâm lí tự ti, mặc cảm của người khuyết tật. Là trưởng tử của chính thất, nhưng a k thể thừa kế Thịnh thế vì k thể giao tiếp với người khác. Anh chinh phục Tần Thiên và chinh phục người đọc dần dần bằng trí thông minh và ý chí kiên cường. Do anh vất vả cố gắng từng chút, từng chút một rèn luyện mình. Vì thế, a đáng yêu k phải vì tác giả cố gắng tả a đáng yêu. Tự a mỗi ngày làm mình đáng yêu hơn trong mắt Tần Thiên.

   Tình yêu của Tần Thiên và Tín Ngạn, ngọt như uống trà bích loa xuân vậy:
   nhấp thử ba ngụm liên tục, mỗi lần đều sẽ có cảm nhận khác nhau.
   uống ngụm đầu tiên cảm thấy như những đám mây đang bay lượn mà nở hoa, cảm thấy mùi u hương, cảnh vị tiên nhã.
   nhấp ngụm thứ hai, cảm thấy nước càng xanh, hương trà càng đậm, tư vị càng thuần, bắt đầu có cảm giác lưỡi ngọt lành, miệng thơm hương.
   nhấp ngụm thứ ba, cảm thấy được hơi thở của hồ Minh Kính mùa xuân cùng với sức sống của cây cối nơi Động Đình, tựa như trăm vị nhân sinh, biến hóa tuần hoàn đến vô cùng..
   Một khắc đó, như là nhìn thấy non sông thủy tú, lòng bỗng nhiên nảy ra hàng vạn suy nghĩ, nhất thời cảm khái không thôi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thở dài một hơi, cảm thấy lòng dạ nhẹ nhàng:- Trà ngon, trà ngon!
   Cảnh Nhân Đế tán dương trà bích loa xuân, còn mình thì chỉ muốn thốt lên: tình yêu ngọt ngào, tuyệt đối ngọt ngào.
   Không có tình yêu sét đánh, k có yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng như thế, càng chân thật và bền vững. Mình nhớ cuối cùng của Phiên ngoại, cô nàng Tần Thiên bị mất trí nhớ vẫn phải cảm thán:

   “Nghe xong mà trong lòng ta thật ấm áp. Không khỏi cảm thán Tần Thiên này số thật tốt, tướng công chung tình, mẹ chồng thương yêu, trong nhà hòa thuận, không có tiểu thiếp thông phòng quấy nhiễu. Gia cảnh còn giàu có như thế. Những cảnh tượng lục đục đấu đá trong tiểu thuyết xuyên không hoàn toàn không có, ngày tháng thảnh thơi khiến người ta thở dài”. “Ta cảm thấy ta như làm vỡ mất lọ mật, khiến nó đổ đầy tràn lên cuộc sống của ta, khiến mọi thứ trở nên thật quá đỗi ngọt ngào.”
   Trong cuộc sống mỗi người phụ nữ, nào có mong gì hơn thế, phải k Heo?
   Vì thế, bạn nào thích tình yêu kiểu mưa dầm thấm lâu, thịnh thế trà hương nhất định là một tuyệt tác.
   Bên cạnh đó, các nhân vật phụ của truyện được xây dựng rất hấp dẫn. Cũng như vị Hoàng đế si tình trong Thế gia danh môn, Tạ Đình Quân dù đóng vai phản diện, là rào cản hạnh phúc của Thiên – Ngạn, nhưng k làm mình thấy ghét. Cảm thán nhiều hơn! Xét cho cùng, yêu thì k có tội, làm mọi cách để có người mình yêu cũng k có tội… Mình vẫn thích câu nói: Nếu bạn yêu một người nào đó, bạn hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù bạn có thành công hay không thì cuối cùng bạn cũng k phải hối tiếc vì đã k sống và yêu hết mình. Mình k ủng hộ sử dụng thủ đoạn trong tình yêu, nhưng nếu ngay cả thủ đoạn cũng sử dụng rồi mà k có được, Tạ Đình Quân sẽ sớm chết tâm để đi tìm tình yêu mới. Mình vẫn buồn với nỗi buồn của Tạ Đình Quân khi Tần Thiên tỏ ra xa lạ. Nhưng đó là sự nhân văn của TTX. Hắn sẽ đau đớn nhưng rồi sẽ nguôi ngoai.
   Cuối cùng, vì đã làm mẹ, mình nhìn nhận giá trị của Thịnh thế trà hương thêm ở một khía cạnh khác. Truyện thể hiện rất rõ triết lí: Phúc đức tại mẫu. 3 bà mẹ, 3 tính cách, nên có 3 thế hệ con trẻ khác nhau. Đại phu nhân tính tình hào sảng cơ trí, có một Tín Ngạn thông minh và lương thiện. Nhị phu nhân tính tình nhỏ nhen, tham lam nên có một cậu con trai vô năng, khoác lác, một cô con gái thủ đoạn, ham hố hư vinh. Tam phu nhân yếu đuối, bạc nhược nên cả 2 đứa con đều bị người ức hiếp…
   Ôi chao, TTX làm mình cứ trăn trở mãi, mình phải cố gắng thế nào để có con khoẻ mạnh, thông minh, lương thiện, nhiệt thành, hiếu thảo và hạnh phúc…
   Chà, đó còn là cả một câu chuyện dài Heo nhỉ.
   9 giờ rồi, có lẽ mình phải dừng tâm sự ở đây. Nhìn lại, thấy mình viết dài quá, nhưng k biết gửi ở đâu, nên để ở phần comt. Nếu sai chỗ thì Heo nhắc nhở để lần sau rút kinh nghiệm nhé.

 2. Biggoat nói:

  Ôi chu choa :) May quá tìm được bạn, mình đang đọc truyện này ở nhà 1 bạn khác nhưng đọc mấy chương thấy chán quá, đang tính đi tìm convert để cày vì tình tiết truyện rất hay bỏ qua thì phí thì lại tìm được nhà bạn ^^
  Đọc từ cái văn án đã thấy sự cẩn thận của editor rồi, mình quyết định cắm cọc ở nhà bạn luôn ^^.
  Thấy mọi người like nhiều, comt nhiều nên cũng yên tâm, chắc chắn là edit hay thì mới được như thế chứ :)

 3. Trái tim băng nói:

  Cảm ơn chủ nhà nhiều, truyện hay lắm, nhìn số chương thì sợ nhưng thực ra mỗi chương cũng không quá dài, mình rất thích cách viết của tác giả và cách dịch của chủ nhà, tình tiết hợp lý, lời văn trau chuốt, tính cách nhân vật ấn tượng :) Vừa có nét cổ điển vừa vẫn rất gần gũi dễ hiểu, nhiều đoạn rất hài hước :)
  Mình rất thích văn phong của bạn Heo, hâm mộ bạn đã lâu rồi đó ^^

 4. Thảo My nói:

  Thanks bạn nhé, truyện rất hay :)

 5. Haruhi nói:

  Chào chủ nhà ^.^
  Mình là khách mới đến thăm mạo muội hỏi xin bạn Heo 1 chuyện :”>
  Mình trước giờ vẫn rất thích đọc điền văn, khổ nỗi điền văn thì thường lại rất là dài mà mình thì tốc độ đọc truyện còn chậm hơn con rùa nữa T.T Mắt lại cận hơn 3 đi ốp rồi nên mình ko dám ngồi máy tính lâu, đọc truyện trên máy nhiều là chóng mặt @@
  Mình mới đọc thử vài chương đầu và rất thích truyện này :x Nhưng truyện dài quá, những 272 chương @@ Bạn có thể cho phép mình mang truyện qua wattpad được ko, mình muốn tải về đt đọc cho đỡ mỏi mắt :) Mình đã tìm thử nhưng trên đó hình như chưa có bản edit của Thịnh thế nên đành mò qua đây hỏi xin bạn cho up :”> Nếu bạn đồng ý thì mình sẽ ghi tên người chuyển ngữ và link nguồn đầy đủ ^^
  Hehe chờ tin bạn >-<

 6. Hương Thảo nói:

  Cảm ơn chủ nhà nhé, truyện hấp dẫn cực kì ấy, mình thích các tình tiết tranh đấu của truyện này ghê, tình cảm của nhân vật trong truyện cũng đến từ từ, nhẹ nhàng, đáng yêu quá :)
  Truyện dài, tuy có đôi chỗ mình thấy bạn bị lẫn ở ngôi xưng nhân vật nhưng phải nói là mình rất nể vì với tốc độ edit của bạn, so với tất cả thì nó không thấm vào đâu cả ^^
  Cảm ơn bạn, mình thích lắm

 7. mydaddy nói:

  Cảm ơn em nhiều ^^
  Truyện hay lắm na chỉ có điều là phần kết thúc mình cảm thấy hơi nhanh, hơi hụt hẫng, so ra thì chị thích Thế Gia Danh Môn hơn 1 chút xíu ^^
  Em edit hay lắm, truyện em làm ngoài 1 số lỗi type (khó tránh khỏi) thì khá là thuần Việt và ngôn từ cũng chau truốt hơn. Cũng là truyện này nhưng đọc 1 bản edit ở nhà khác thì chị không đọc nổi quá 5 chương vì diễn đạt lủng củng quá ý, cảm ơn em đã kiên nhẫn bỏ công ra làm truyện này na

 8. dangaconlongvang nói:

  Truyện hay lắm, cảm ơn bạn rất nhiều :)

 9. Đọc chùa nhiều quá nên coment cảm ơn bạn ^^

 10. nga nghich ngom nói:

  Truyện hay, tình tiết hấp dẫn chỉ có điều đoạn cuối kết hơi nhanh làm mình có phần hụt hẫng :(
  cách edit hay, hành văn trôi chảy tuy còn 1 số sai sót “kĩ thuật” nhưng mình rất thích giọng văn của bạn :)

 11. Nhược Lan nói:

  Suy nghĩ mãi có nên đọc truyện này không vì một số bạn bảo truyện này hay hơn Thế Gia Danh Môn mà mình thì chỉ thích Thế Gia thôi :(

 12. HNRTV nói:

  Ta lai vua tan cong xong bo nay, phai noi la qua đồ sộ nang oi. Nang edit tron bo that la ham mo. Truyen rat la hap dan. Ca nhan ta thi thay Tan Thien co hoi ảo, ý là tài năng quá đáng. Cho du la nguoi hien dai thi cung khong den noi luc nao cung nhin thau cac y do kinh te loi hai cua nguoi khac, chua ke luc xuyen khong cung chi la co nang tre tuoi. Nhung ma ta rat rat thich su kien dinh trong tinh cam cua Tin Ngan. TN trong moi truong hop deu khang dinh minh la duy nhat cua Tan Thien, khong he co chan chu. Cam dong nhat doan trong nguc “Neu ta mat nang ta tha chet”. Cam on nang da edit nhe.

 13. hatrang nói:

  Cảm ơn bạn, đã lâu rồi mình không đọc truyện vì thú thực là hứng thú cũng dần cạn kiệt, tình cờ lại được đứa bạn giới thiệu truyện này, ban đầu mình chưa đọc ngay mà chỉ đọc những bài đề cử, lời bình luận của mọi người, cảm thấy rất tò mò, không hiểu truyện gì mà có sức hút ghê gớm, mọi người bình luận hay và chất lượng như vậy.
  Mình thử bỏ thời gian ra để đọc, quả thực là cảm thấy không hề uổng phí chút nào cả. Các tình tiết lôi cuốn và nhân vật cũng rất sắc sảo, mỗi nhân vật đại diện cho một loại người trong xã hội vậy đó, vừa thực tế vừa lãng mạn.
  Cách bạn edit cũng rât hay, văn phong mượt mà, lôi cuốn, từ ngữ thuần việt, dễ hiểu khiến truyện cũng trở nên gần gũi hơn rất nhiều, Tuy còn 1 số lỗi chính tả nhưng tận 272 chương thì so ra chẳng nhằm nhò gì cả <3
  Điểm trừ của truyện là đoạn cuối tiết tấu quá nhanh, cảm giác hụt hẫng.
  Điểm tổng kết: 9 điểm (y)

 14. nang ah`..tinh hinh la ta da load bộ ni dzia rồi…thanhk nàng nha! <3 <3

 15. dongtra nói:

  Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã bỏ công ra edit truyện nhé, truyện hay lắm :)
  Mình lại thích nhất là Tạ Đình Quân chứ :))

 16. cuocdoinhudongsongtroi nói:

  Xong! Mình gần như là thức cả đêm để đọc truyện này, cảm giác đầu tiên là truyện dài thật dài mà chủ nhà cũng thật pro, edit hết trong thời gian ngắn như vậy.
  Mình thực sự rất rất rất thích Đại phu nhân, rất thương bà ấy nàng ạ, người tốt và tài giỏi thực sự, mình thích Đpn còn hơn cả Tần Thiên ấy chứ :)
  Cảm ơn nàng đã edit truyện nhé, truyện nàng edit hay lắm, giọng văn mượt mà, lôi cuốn, câu từ thuần Việt, nhiều đoạn mình có cảm giác như đang đọc truyện dịch ấy

 17. hoa ban tím nói:

  Cảm ơn bạn nhiều nhé ^^ Đọc truyện này xong thích các nhân vật 1 thì thích bạn Heo 10 đó, edit vừa nhanh mà vẫn hay tuyệt cú mèo luôn chứ ^^. Mình nói thiệt là trước khi đọc đây mình có gõ google tên truyện vì Cẩm phong sắp xuất bản truyện này mà, mình thấy có 2 nhà làm, mình click vào cả 2 nhà, đọc thử văn án và chương đầu của cả hai rồi quyết định đọc ở nhà Heo luôn đó. Ngày xưa chắc bạn Heo học văn giỏi lắm ý, mình thích văn phong của bạn quá đi :)

 18. Nghe tin Cẩm Phong sắp xuất bản truyện này, thấy …. mình chẳng hiểu sao, đọc truyện Heo edit rồi thấy rất hay, chỉ mong người dịch đừng làm truyện khô đi (thường hay như vậy), có khi chính xác từng từ từng chữ nhưng chưa chắc đã giữ lại được cái tình cảm, văn phong hay như của bạn Heo edit ^^

 19. Thích bản edit của chị Heo nhất ^^

 20. hoathủytiên nói:

  nàng ơi!! ta rất mê bộ này đến mức hận không thể ngồi ôm cái đt 24/24 để đọc nữa , mới đầu nhìn số chương những 272 chương cũng hơi choáng, nhưng nhắm mắt nhảy vào lại không thấy hối hận .
  Thanks nàng nhiều nha !! truyện điền văn lại là thể loại tranh đấu thế này rất khó edit đúng không??? vậy mà nàng vẫn edit rất tuyệt đọc rất có cảm xúc, lôi cuốn ,câu từ gần gũi dễ đọc .
  Ta cũng đã đọc cmt của huongtruc thấy bạn ấy cmt về truyện cũng như nhân vật rất giống với cảm nghĩ của ta .Trong truyện mỗi nhân vật tốt hay xấu đều mang màu sắc khác nhau để cùng tạo nên TTTH hay như vậy . Ngoài nhân vật nữ chính ta cũng rất thích nhân vật nữ khác đó là Trang Minh Hỉ . Nàng ấy rất thông minh cũng rất mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc thay lại có bà mẹ cùng caca quá ích kỷ khiến nàng trở thành con người toan tính . Ta nghĩ nàng ấy đáng giận nhưng cũng thật đáng thương ,khi đọc đoạn Kiều Đại hy sinh tính mạng cứu nàng ấy nàng ấy mới nhận ra tình cảm nhưng đã muộn ,ta đa khóc rất nhiều , ta thấy thật đáng tiếc cho mối nhân duyên tuy bắt đầu không gọi gì là tốt đẹp ,nhưng đó là người duy nhất yêu nàng ấy.
  Ta đọc xong bộ này ká lâu rùi nhưng hôm nay mí có dịp vào cmt cảm ơn nàng , thật là chậm trễ quá ,cảm ơn nàng lần nữa hy vọng sắp tới sẽ được thưởng thức những bộ truyện tiếp theo mà nàng edit,và chúc nhà nàng luôn nhiều khách ghé thăm.

  • Heo con nói:

   Cảm ơn nàng rất nhiều :) Thực ra truyện của tác giả Thập Tam Xuân không khó edit đâu nàng, cũng không nặng nhọc gì lắm ^^ Ta mới sửa lại rồi đó, không còn nhiều lỗi chính tả như lúc đầu nữa đâu nàng :)

 21. *choáng* mới nhìn cái mục lục mà ta đang lâng lâng, ta mới đọc xong bộ “thế gia” dài quá nhưng hay tuyệt, đọc từ đầu đến cuối đều cuốn hút. lại nghe nói bộ này còn hay hơn “thế gia” nữa nên dù có dài thế nào ta vẫn quyết định nhảy hố.
  cảm ơn Heo đã edit truyện này, lần đầu tiên ghé thăm nhà nàng và ta quyết định làm tổ tại đây. ta sẽ ghé thăm heo nhiều :)

 22. Gà con nói:

  biết đến nhà nàng qua bộ thế gia mà jo ms lên tiếng cm nàng nì,luk đầu thấy dài quá định bỏ wa nhuung thấy mọi người khên nhiều quá nên cũng liều xem .đúng là cày ngày cày đêm để đok truyện của nàng nk,hay lém luôn .tk nàng nhìu nha!chụt!!!!!!chụt!!!!!!! chụt!!!!!!!!!!!jờ ta gần thi oy nên k dk bộ này dk,,nhưng thi xong ta sẽ dk.mong wá,iu nàng nhìu lém=))ke2

 23. nói thật là sao cô “trâu” vậy, tôi thấy cái số truyện hoàn ở blog cô mà choáng váng đầu óc rồi ấy @@, cho xin bí quyết :))

 24. tanthaisinh nói:

  tranh đấu suốt nhưng không xoáy vào tình cảm anh chị nên đáng tiếc quá
  kết thúc lại vội vã giống như hết hơi.
  Tuy nhiên có một sự thật nên chấp nhận đó là trong cuộc sống có nhiều chuyện luôn không thể kiểm soát dc và cũng ít công bằng. Ví dụ như Minh Hỉ cũng không phải chịu tội. Đình Quan cũng không chịu tội. v.v nhưng ngày cứ tiếp diễn. ai hạnh phúc dc bao nhiêu thì cứ hạnh phúc. Ai bất hạnh thì cứ bất hạnh. haizzzz

  • Heo con nói:

   uh, t cũng thấy kết thúc rất… kiểu kết nhanh cho có vậy đó :(

  • ninhlun nói:

   He he he, đọc mãi mới thấy có 1 cái cm cũng giống ta. Thật sự là cái kết làm mình Bực cả mình mất mấy ngày. Vì cứ đoạn gay cấn thì luôn có 1 cái nút thắt làm độc giả phải Ồ lên. Như đang mong chờ 1 câu ồ nữa, nhưng không, như kiểu tác giả đã giở hết các chiêu trò ở các chương trước nên đoạn này hết võ, oạch phát cho nữ nhân vật chính xỉu đi thế là giải quyết mọi việc. Hô hô. Vì vậy truyện này ấn tượng đọng lại với mình là những đoạn xử lý biến cố và diễn biến tình cảm của 2 nhân vật chính trong truyện. Hết. Đôi khi đọc các chương cung đấu thấy hơi mệt mỏi. Nói tóm lại vẫn Thịnh thế vẫn không vượt được Thế Gia trong lòng mình. hihi.
   Đọc thôi còn thấy oải, không biết bạn Heo ý lọ mọ từng chương thì thế nào nhỉ! Heo ơi mình ngưỡng mộ bạn quá! hichic

  • ninhlun nói:

   Mình đã đọc Con dâu nhà giàu, rồi Thế Gia Danh môn, Thịnh Thế Trà hương. Thiên kim trở về thì đang xem phim. Nhà heo nhiều truyện thế này bạn gợi ý cho mình tiếp theo đọc truyện gì nhỉ?

 25. Lâu lâu lại mò vào :3
  Thích chỗ này ghê cơ :3 Thỉnh thoảng lại lôi ebook ra ngồi đọc lại , vẫn thấy rất là toẹt vời <3

 26. Vẫn ấn tượng với truyện này quá chừng. Đang nghĩ coi có nên đọc lại hông. Hờ hờ hờ.

 27. blackpea nói:

  Bạn Heo ơi, hình như Thịnh Thế Trà Hương được mua bản quyền xb rồi đúng ko? Nếu đúng thì đc xuất bản chưa ấy nhỉ? Tớ đang muốn tiêu ít tiền mà nghĩ mãi ko biết mua quyển gì đây :)))))))))

 28. Hàn Tuyết Băng nói:

  đọc truyện nhà bạn nhiều rồi nên hôm nay vào comment một loạt để cảm ơn nè! truyện nhà bạn rất hay và thú vị!

 29. bombom nói:

  thích tất cả các nhân vật, ház ai cũng có một lối đi cho riêng mình,dù có là nhân vật phụ đi nữa thì cũng không bị lu mờ , rất có cá tính : tần thiên và tín ngạn thì khỏi phải nói , mình thì lại thấy rất …nói sao nhỉ ..ưm …a …là vô cùng không nỡ để một anh chàng đẹp trai, thủ đoạn ” ý lộn là nhiệt tình trong tình yêu” như vậy bị ể huhuhu “tôi muốn bay đến để xoá bỏ tần thiên trong lòng chàng ”
  còn Trang minh hỉ thì cũng rất đáng thương mình thật sự chỉ muốn tên sơn tặc đó còn sống để chăm sóc cho cô nàng để cô nàng có thể có một cuộc sống tốt hơn ” hazz tuy răng tac giả kể nhân vât nay hơi xấu ( k phải gu của mình) nhưng cô nàng chả yêu còn j ……cuộc đời của cô cũng thật éo le làm sao
  còn hoàng đế, nói j thì nói minh cũng thấy tiêc tiếc đấy ,anh vừa đẹp trai,lại giàu có huhu tại sao lai sắp chết chứ, { TA LÀ NGƯỜI HƠI HÁO SẮC VÀ KHÔNG CHUNG TÌNH THÌ PHẢI …..HUUHU thấy anh chàng nào đẹp trai , yêu mình “ý lộn yêu nhân vật chính” thì ta đều thích họ có một chút j đó gọi là MỜ ÁM hahaha ……] nói tóm lại ta yêu tác giả , yêu bạn edit …….và hơn cả là tất cả các anh chang đẹp trai hố hố hố ….

 30. hic em đã nói với c chưa nhỉ, truyện này dai kinh khủng e cày mãi cày miết mới xong, à còn nhà chị cmt cũng rất khủng bố, mún chen 1 chân vào mà đông quá nên ngại ngại :( hic lâu lâu e mới onl wp nên nhân dịp lâu lâu này e cảm ưn trâ thành đến chị Heo yêu iu dấu, cám ưn chị đã kiếm được 1 cuốn truyện vừa dài vùa hay, e càng cám ưn chị đã bỏ rất nhìu thờ gian và công sức để edit truyện hia hia e nà Heo Con ủn ỉn nè

 31. bumbum nói:

  Về truyện này thì mình chỉ có hai từ để nói thôi ạ, TUYỆT VỜI, cả về nội dung lẫn câu chữ được chuyển ngữ. Cám ơn bạn đã bỏ công edit nhé, truyện hay mình đọc không dứt ra được ạ. Vì truyện này mà bh mình đang lùng mấy truyện trọng sinh điền văn để đọc tiếp ^^

 32. Shi Toka nói:

  Lại bắt đầu 24/24 h với máy tính vì đọc chuyện thôi ==

 33. Oh Yeah!!!! nói:

  Nghỉ hè rảnh rỗi, lại đọc lại truyện cũ, vẫn thấy hay vẫn thấy thích hơn nhiều truyện nhan nhản bây giờ :x
  Thịnh Thế Trà Hương quả thực rất hay :)

 34. yến nói:

  Cám ơn heo đã edit..:D:D:D

 35. Sakura nói:

  Cảm ơn bạn nhiều lắm ý *tung bong*

 36. Yen Nguyen nói:

  Mình biết bộ truyện này qua review của nhà nàng Hoaban, thế là ko biết từ khi nào đã lỡ bước chân vào nhà nàng rồi ăn vạ ở đây luôn, nàng thông cảm nhé ;) Cám ơn nàng edit bộ này phải nói là rất hay rất hay :) Đây là lần đầu tiên mình cmt trong nhà nàng, mình ít khi cmt lắm, nhưng khi đọc những cmt lại thấy nàng trả lời vô cùng nhiệt tình nên mình cũng muốn cmt ủng hộ nhà nàng. Mình ở Mỹ ko mua sách đọc dc nên nhờ những người editor như nàng mình mới có thể đọc dc nhiều truyện hay như vậy. Nói túm lại là cám ơn nàng nhìu nhìu *gửi nụ hôn gió từ phương xa tới nàng*

 37. Bình Yên nói:

  Truyện siêu hay, edit siêu mượt, rất thích các nhân vật trong truyện, chỉ tiếc là phần cuối kết thúc quá nhanh làm mình hơi hẫng và cũng không thích Phiên ngoại xuyên về hiện đại rồi tự ăn dấm chua của mình cho lắm, còn thì 3/4 truyện thực sự rất tuyệt vời :D
  À, quên., phải cảm ơn cả bạn Heo con đã edit truyện siêu nhanh và siêu mượt nữa :x Thích cả những đoạn chêm chêm vào của bạn, hài hước cực kì luôn ^^

 38. pikachubecon nói:

  Đọc cái văn án đã thấy hấp dẫn rồi,phải bay vô đọc mới đc. Cơ mà chạy vô cmt cảm ơn chủ nhà trước cái đã :) Thanks bạn nhìu nhé

 39. Luc Lệ Thành nói:

  Chào cả nhà, mình là mem mới, đi lang thang thấy cả 1 kho truyện của Thập Tam Xuân, truyện Thiên Kim set pass rồi nên tiếc quá không đọc được, thôi thì bắt đầu diệt từ truyện này vậy :x Cảm ơn chủ nhà nhiều. Chúc bạn hạnh phúc và may mắn :) Cảm ơn vì đã edit những bộ truyện siêu khủng.

 40. Truyện hay, edit thích, văn phong tốt :)
  Chấm 9 điểm cho bạn nha :x

 41. pikachubecon nói:

  Chưa đọc truyện, mình mới chỉ tải về thôi nhưng cảm ơn bạn đã làm và chia sẻ ebook. Chừng nào đọc xong mình sẽ bay vô ghi lại chút chút cảm xúc sau khi đọc xong :)

 42. Yến Nhi nói:

  Truyện hay lắm, cảm ơn bạn editor nhiêu nha :x

 43. hoa nói:

  Truyện nhà bạn hay quá. Nhất định nhẩy xong hố này sẽ nhẩy qua mấy hố kia hihi
  Thank bạn nhiều <3

 44. Hoa nói:

  Nhay them ho nay cua nha ban nua chac mat minh can them may do nua hihi. Co ma vi truyen hay nen khong kim long duoc huhu. Nha ban nhieu truyen nhu the khi nao minh moi doc het duoc nhi. Toan truyen hay.

 45. Lan Trịnh nói:

  Mới nghiền xong truyện này, phải nói là rất hay nàng ạ. So với Thế gia thì mỗi truyện một vẻ, không thể nói hơn hay kém được. Nhưng mình rất thích truyện này ở chỗ tình tiết vừa gay cấn nhưng lại vẫn có những đoạn thanh bình rất chất “trà hương”. Công nhận là kết truyện hơi hẫng nhưng không sao, vẫn rất hay <3
  Cảm nhận là tác giả siêu mà editor cũng siêu luôn. Cả bộ truyện dài như này làm xong trong chưa đầy 2 tháng là quá quá sức tưởng tượng luôn í. 1000 likes cho nàng <3

 46. Tun tun nói:

  Truyện hay lắm ạ, mình rất thích Thịnh Thế Trà Hương, nghe nói Cẩm Phong có mua bản quyền truyện này để xuất bản nhưng chẳng biết như thế nào nữa, vẫn thích đọc bản online này của bạn hơn, có cả tình cảm gắn bó của editor và các độc giả với truyện, cảm giác rất tuyệt vời khi vừa đọc truyện vừa đọc những nhận xét bình luận của mọi người :D

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s