Thiên Kim Trở Về

W020131029529081700548

Tác giả: Shisanchun

Convert: Huykie35

Edit: Heo con

Giới thiệu: Sống lại, cả đời này, tôi không muốn lại làm công chúa để người ta sắp đặt, tôi muốn làm nữ hoàng nắm giữ vận mệnh của mình trong tay! Những kẻ hại tôi, những người nợ tôi, tôi không chờ mong ông trời báo ứng, tôi sẽ tự tay đòi lại.

Kiếp trước, mẹ cô chết trong oan khuất, cô rơi vào bẫy của cha và mẹ kế, vị hôn phu thanh mai trúc mã bị chị kế quyến rũ. Cô không còn là thiên kim nhu nhược dễ bị bắt nạt nữa. Tất cả những ai lợi dụng cô, thiếu nợ cô sẽ đòi lại cho bằng hết. Lúc này, cô là một nữ hoàng. Chỉ là, người đàn ông kiếp trước cô đã bỏ qua, kiếp này sao lại…

Thể loại: Trùng sinh, báo thù, hào môn thế gia

Số chương: ~ 355 chương + 3 phiên ngoại

Nhân vật chính: Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường, Khổng Ngọc Phân, Khưu Uyển Di

Truyện set pass và không share pass nữa suy nghĩ trước khi đọc

––––•(-❤ Mục Lục ❤-)•––––

Nhạc phim – Yêu, bùng cháy

Giới thiệu (Nên đọc)

Cuốn 1 – Giấu Tài

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

 Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24 Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51 ❤ Chương 52 ❤ Chương 53 ❤ Chương 54 ❤ Chương 55

Chương 56 ❤ Chương 57 ❤ Chương 58 ❤ Chương 59 ❤ Chương 60

Chương 61 ❤ Chương 62 ❤ Chương 63 ❤ Chương 64 ❤ Chương 65

Chương 66 ❤ Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71 ❤ Chương 72 ❤ Chương 73 ❤ Chương 74 ❤ Chương 75

 Chương 76 ❤ Chương 77 ❤ Chương 78 ❤ Chương 79 ❤ Chương 80

Chương 81 ❤ Chương 82 ❤ Chương 83 ❤ Chương 84 ❤ Chương 85

 Chương 86 ❤ Chương 87 ❤ Chương 88 ❤ Chương 89 ❤ Chương 90

Chương 91 ❤ Chương 92 ❤ Chương 93 ❤ Chương 94 ❤ Chương 95

 Chương 96 ❤ Chương 97 ❤ Chương 98 ❤ Chương 99

Cuốn 2 – Sóng gió ở nước ngoài

Chương 100 ❤ Chương 101 ❤ Chương 102 ❤ Chương 103 ❤ Chương 104

 Chương 105 ❤ Chương 106 ❤ Chương 107 ❤ Chương 108 ❤ Chương 109

Chương 110 ❤ Chương 111 ❤ Chương 112 ❤ Chương 113 ❤ Chương 114

 Chương 115 ❤ Chương 116 ❤ Chương 117 ❤ Chương 118 ❤ Chương 119

Chương 120 ❤ Chương 121 ❤ Chương 122 ❤ Chương 123 ❤ Chương 124

 Chương 125 ❤ Chương 126 ❤ Chương 127 ❤ Chương 128 ❤ Chương 129

Chương 130 ❤ Chương 131 ❤ Chương 132 ❤ Chương 133 ❤ Chương 134

 Chương 135 ❤ Chương 136 ❤ Chương 137 ❤ Chương 138 ❤ Chương 139

Chương 140 ❤ Chương 141 ❤ Chương 142 ❤ Chương 143 ❤ Chương 144

❤  Chương 145 ❤ Chương 146 ❤ Chương 147 ❤ Chương 148

Cuốn 3 Tranh dấu gay gắt

Chương 149 ❤ Chương 150 ❤ Chương 151 ❤ Chương 152 ❤ Chương 153

 Chương 154 ❤ Chương 155 ❤ Chương 156 ❤ Chương 157 ❤ Chương 158

Chương 159 ❤ Chương 160 ❤ Chương 161 ❤ Chương 162 ❤ Chương 163

 Chương 164 ❤ Chương 165 ❤ Chương 166 ❤ Chương 167 ❤ Chương 168

Chương 169 ❤ Chương 170 ❤ Chương 171 ❤ Chương 172 ❤ Chương 173

 Chương 174 ❤ Chương 175 ❤ Chương 176 ❤ Chương 177 ❤ Chương 178

Chương 179 ❤ Chương 180 ❤ Chương 181 ❤ Chương 182 ❤ Chương 183

 Chương 184 ❤ Chương 185 ❤ Chương 186 ❤ Chương 187 ❤ Chương 188

Chương 189 ❤ Chương 190 ❤ Chương 191 ❤ Chương 192 ❤ Chương 193

 Chương 194 ❤ Chương 195 ❤ Chương 196 ❤ Chương 197 ❤ Chương 198

Chương 199 ❤ Chương 200 ❤ Chương 201 ❤ Chương 202 ❤ Chương  203

 Chương 204 ❤ Chương 205 ❤ Chương 206 ❤ Chương 207 ❤ Chương 208

Chương 209 ❤ Chương 210 ❤ Chương 211 ❤ Chương 212 ❤ Chương 213

 Chương 214 ❤ Chương 215 ❤ Chương 216 ❤ Chương 217 ❤ Chương 218

Chương 219 ❤ Chương 220 ❤ Chương 221 ❤ Chương 222 ❤ Chương 223

 Chương 224 ❤ Chương 225 ❤ Chương 226 ❤ Chương 227 ❤ Chương 228

Chương 229 ❤ Chương 230 ❤ Chương 231 ❤ Chương 232 ❤ Chương 233

 Chương 234 ❤ Chương 235 Chương 236 ❤ Chương 237 ❤ Chương 238

Chương 239 ❤ Chương 240 ❤ Chương 241 ❤ Chương 242 ❤ Chương 243

 Chương 244 ❤ Chương 245 ❤ Chương 246 ❤ Chương 247 ❤ Chương 248

Chương 249 ❤ Chương 250 ❤ Chương 251 ❤ Chương 252 ❤ Chương 253

 Chương 254 ❤ Chương 255 ❤ Chương 256 ❤ Chương 257 ❤ Chương 258

Chương 259 ❤ Chương 260 ❤ Chương 261

Set pass từ đây

Thông báo cụ thể về việc set pass, đồng thời đã chốt danh sách pass, không mở thêm!

 Chương 262  Chương 263❤ Chương 264 ❤ Chương 265  ❤ Chương 266

 Chương 267 ❤ Chương 268❤ Chương 269 ❤ Chương 270  ❤ Chương 271

 Chương 272 ❤ Chương 273❤ Chương 274 ❤ Chương 275  ❤ Chương 276

 Chương 277 ❤ Chương 278❤ Chương 279 ❤ Chương 280  ❤ Chương 281

 Chương 282 ❤ Chương 283❤ Chương 284 ❤ Chương 285  ❤ Chương 286

 Chương 287 ❤ Chương 288❤ Chương 289 ❤ Chương 290  ❤ Chương 291

 Chương 292 ❤ Chương 293❤ Chương 294 ❤ Chương 295

Quyển 4 Con đường của nữ hoàng

Chương 296 ❤ Chương 297 ❤ Chương 298 ❤ Chương 299 ❤ Chương 300

  Chương 301 ❤ Chương 302 ❤ Chương 303 ❤ Chương 304 ❤ Chương 305

Chương 306 ❤ Chương 307 ❤ Chương 308 ❤ Chương 309 ❤ Chương 310

 Chương 311 ❤ Chương 312 ❤ Chương 313 ❤ Chương 314 ❤ Chương 315

Chương 316 ❤ Chương 317 ❤ Chương 318 ❤ Chương 319 ❤ Chương 320

 Chương 321 ❤ Chương 322 ❤ Chương 323 ❤ Chương 324 ❤ Chương 325

Chương 326 ❤ Chương 327 ❤ Chương 328 ❤ Chương 329 ❤ Chương 330

 Chương 331 ❤ Chương 332 ❤ Chương 333 ❤ Chương 334 ❤ Chương 335

Chương 336 ❤ Chương 337 ❤ Chương 338 ❤ Chương 339 ❤ Chương 340

 Chương 341 ❤ Chương 342 ❤ Chương 343 ❤ Chương 344 ❤ Chương 345

Chương 346 ❤ Chương 347 ❤ Chương 348 ❤ Chương 349 ❤ Chương 350

❤  Chương 351 ❤ Chương 352 ❤ Chương 353 ❤ Chương 354

❤❤❤ Phiên ngoại ❤❤❤

Chương 1 Chương 2 ❤ Chương 3

1 142 responses »

Comment navigation

 1. Hà Thanh nói:

  Tiếc là biết truyện này quá trễ, có thể cho mình xin pass đọc tiếp không?
  Mail của mình: vttha2808@gmail.com
  Cảm ơn nhiều

 2. Thao Do nói:

  Bạn ơi cho mình pass được không? Truyện hay quá ko ra khỏi hố đc, cám ơn bạn trước nha. mail của mình là phuongthaodo1711@gmail.com

 3. kieuthigiangoanhbmt@gmail.com nói:

  Heo ơi cho xin pass đi. Truyện hay quá nek, kieuthigiangoanhbmt@gmail.com

 4. nhatyhan nói:

  Chấm hố này rồi đấy. Ta bắt đầu cày thôi.

 5. nhatyhan nói:

  Chấm hố này rồi đấy.

 6. Kim Ngân nói:

  bạn ơi cho mình xin pass đọc truyện với. truyện hay và hấp dẫn lắm lắm. gmail của mình đây chaungannguyenkim@gmail.com. cảm ơn bạn heo nhiều

 7. Ayaka Baker nói:

  Híc mình đang cuồng bộ này , bạn có thể cho mình xin pass để đọc tiếp không , pls ;_;
  ayakabaker2610@gmail.com

 8. nhatyhan nói:

  Bạn còn set pass không vậy. Nếu còn cho mình xin nhé.
  nhatyhan2000@gmail.com

 9. trang nói:

  Bạn ơi cho mình xin pass được ko? huhu

 10. Uyên nói:

  Cho m xin pass nha b cam on b nhieu

 11. Huechi306 nói:

  Bạn ơi mình rất thích truyện này huhu. Bạn có thể cho lình xin pass được không? Mình cảm ơn bạn rất nhiều. Maihuechi1999@gmail.com

 12. Ngọc ánh nói:

  Bạn ơi mình đag theo dõi dở bộ này, hay quá ko bỏ được, b cho mình xin pass được không? Emailcuar mình: ngocanhvksda@gmail.com

 13. Hoang Yen nói:

  Ôi những thân phận mê ngôn tình, mê nữ chính mạnh mẽ lý trí, đứt gánh giữa đường đi kiếm pas đọc cho hoàn. Chẳng biết là nguồn từ bạn, mình đọc bên sstruyen, đứt đoạn như tắt thở… thí chủ có thể cứu vớt niềm đam mê ko hihihi bạn edit quá xuất sắc luôn á

 14. như nói:

  mình đang nghiền truyện này mà bị set pass rồi minh bạn cho mình cái pass để đọc truyện tiếp 😭 truyện thật sự rất hay mong bạn gửi pass cho mình :) thank you

 15. Loanntb nói:

  B ơi, cho mình xin pass đc k? Mình ngàn lần cám ơn b :)

 16. Trần Phương Thuý nói:

  Rất cám ơn bạn đã dịch truyện! Nếu có thể bạn cho tớ xin pass với ạ, cám ơn bạn rất nhiều 😘😘😘

 17. Mai Nguyễn nói:

  Xin cái pass để đọc típ truyện
  Mail của mk là mainguyen2k2hd@gmail.com cảm ơn bạn nhìu

 18. Vân anh nói:

  Thật sự thì bây giờ mình mới biết đến truyện này. Không biết liệu bạn có thể cho nình xin pass được không. Nếu có yêu cầu cho voeecj xin pass mình sẽ làm hết sức. Cảm ơn Editor nhiều.

 19. Nguyễn Hà nói:

  Cho mình xin pass với ạ.

 20. dương nói:

  Bạn ơi cho mình xin pass với. Truyện hay quá bỏ không được. Cảm ơn bạn nhiều 😍 gmail mình phamthithuthanh.mymom@gmail.com

 21. qntran63 nói:

  Bạn Heo ơi, mình dân mới lột hố nhà bạn? có thể cho mình xin pass đọc tiếp truyện được không? mình cảm ơn nhiều. Qntran63@gmail.com

 22. Tuyết Dung nói:

  Bạn ơi cho mình xin cái password đi mà :( mình chờ đúng một năm kể từ khi đọc truyện rồi :( vì không có pass nên phải đọc cuốn này 2 lần rồi cho đỡ thèm ! Nhưng nghĩ đến việc kết quả không biết như thế nào lại làm mình đau lòng :( mong ban đừng gieo nghiệp mà :( email: daotuyetdung98@gmail.com

 23. Tuyết Dung nói:

  Bạn ơi cho mình xin cái password đi mà :( mình chờ đúng một năm kể từ khi đọc truyện rồi :( vì không có pass nên phải đọc cuốn này 2 lần rồi cho đỡ thèm ! Nhưng nghĩ đến việc kết quả không biết như thế nào lại làm mình đau lòng :( mong ban đừng gieo nghiệp mà :( email: daotuyetdung98@gmail.com

 24. Ngannguyen nói:

  cho minh xin pass di ban ngank11tvt@gmail.com, cam on ban nhieu

 25. Hulo2903 nói:

  Làm ơn cho tui xin pass đi… Tui nghiện rồi… Cám ơn bạn rất nhiều

 26. K.Anh nói:

  Lọt hố rồi :v chội ôi dạo này để tìm được một truyện hay hợp khẩu vị thật muốn nổ con mắt, thớt cho tui ké pass để đọc tiếp với :v gmail: aeonlove082@gmail.com thanks thớt nhiều vì đã khổ công edit truyện nha

 27. Du nguyen nói:

  Mk đợi để đọc tr này tiếp lâu lắm rùi. Cho mk xin pass vs b ui :((

 28. bạn ơi cho mình xin pass đọc truyện với. truyện hay và hấp dẫn lắm lắm. gmail của mình đây nguyenthuhuyen131096@gmail.com. cảm ơn bạn heo nhiều nha

 29. Heodat nói:

  Truyện quá hay edit lại mượt ^^ đam mê nhưng tiếc lại pass . Lọt hố ko lên được rồi bạn ơi

 30. Quỳnh Anh nói:

  Bạn ơi chi mk xin set pass vs truyện hay quá. Gmail của mk đây vukhuong40@gmail.com

 31. Quỳnh Anh nói:

  Bạn ơi cho mk xin set pass vs. Gmail của mk nè vuvankhuong40@gmail.com

 32. Minh Thư nói:

  Bạn ơi cho mình xin pass với mình đã lọt hố rồi đọc convert rồi nhưng thật khó chịu. Rất muốn đọc 1 bộ truyện hoàn chỉnh….. mail cho mình
  junly.thu1819@gmal.com
  Cám ơn bạn rất nhiều.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s