Thiên Kim Trở Về

W020131029529081700548

Tác giả: Shisanchun

Convert: Huykie35

Edit: Heo con

Giới thiệu: Sống lại, cả đời này, tôi không muốn lại làm công chúa để người ta sắp đặt, tôi muốn làm nữ hoàng nắm giữ vận mệnh của mình trong tay! Những kẻ hại tôi, những người nợ tôi, tôi không chờ mong ông trời báo ứng, tôi sẽ tự tay đòi lại.

Kiếp trước, mẹ cô chết trong oan khuất, cô rơi vào bẫy của cha và mẹ kế, vị hôn phu thanh mai trúc mã bị chị kế quyến rũ. Cô không còn là thiên kim nhu nhược dễ bị bắt nạt nữa. Tất cả những ai lợi dụng cô, thiếu nợ cô sẽ đòi lại cho bằng hết. Lúc này, cô là một nữ hoàng. Chỉ là, người đàn ông kiếp trước cô đã bỏ qua, kiếp này sao lại…

Thể loại: Trùng sinh, báo thù, hào môn thế gia

Số chương: ~ 355 chương + 3 phiên ngoại

Nhân vật chính: Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường, Khổng Ngọc Phân, Khưu Uyển Di

Truyện set pass và không share pass nữa suy nghĩ trước khi đọc

––––•(-❤ Mục Lục ❤-)•––––

Nhạc phim – Yêu, bùng cháy

Giới thiệu (Nên đọc)

Cuốn 1 – Giấu Tài

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

 Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24 Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51 ❤ Chương 52 ❤ Chương 53 ❤ Chương 54 ❤ Chương 55

Chương 56 ❤ Chương 57 ❤ Chương 58 ❤ Chương 59 ❤ Chương 60

Chương 61 ❤ Chương 62 ❤ Chương 63 ❤ Chương 64 ❤ Chương 65

Chương 66 ❤ Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71 ❤ Chương 72 ❤ Chương 73 ❤ Chương 74 ❤ Chương 75

 Chương 76 ❤ Chương 77 ❤ Chương 78 ❤ Chương 79 ❤ Chương 80

Chương 81 ❤ Chương 82 ❤ Chương 83 ❤ Chương 84 ❤ Chương 85

 Chương 86 ❤ Chương 87 ❤ Chương 88 ❤ Chương 89 ❤ Chương 90

Chương 91 ❤ Chương 92 ❤ Chương 93 ❤ Chương 94 ❤ Chương 95

 Chương 96 ❤ Chương 97 ❤ Chương 98 ❤ Chương 99

Cuốn 2 – Sóng gió ở nước ngoài

Chương 100 ❤ Chương 101 ❤ Chương 102 ❤ Chương 103 ❤ Chương 104

 Chương 105 ❤ Chương 106 ❤ Chương 107 ❤ Chương 108 ❤ Chương 109

Chương 110 ❤ Chương 111 ❤ Chương 112 ❤ Chương 113 ❤ Chương 114

 Chương 115 ❤ Chương 116 ❤ Chương 117 ❤ Chương 118 ❤ Chương 119

Chương 120 ❤ Chương 121 ❤ Chương 122 ❤ Chương 123 ❤ Chương 124

 Chương 125 ❤ Chương 126 ❤ Chương 127 ❤ Chương 128 ❤ Chương 129

Chương 130 ❤ Chương 131 ❤ Chương 132 ❤ Chương 133 ❤ Chương 134

 Chương 135 ❤ Chương 136 ❤ Chương 137 ❤ Chương 138 ❤ Chương 139

Chương 140 ❤ Chương 141 ❤ Chương 142 ❤ Chương 143 ❤ Chương 144

❤  Chương 145 ❤ Chương 146 ❤ Chương 147 ❤ Chương 148

Cuốn 3 Tranh dấu gay gắt

Chương 149 ❤ Chương 150 ❤ Chương 151 ❤ Chương 152 ❤ Chương 153

 Chương 154 ❤ Chương 155 ❤ Chương 156 ❤ Chương 157 ❤ Chương 158

Chương 159 ❤ Chương 160 ❤ Chương 161 ❤ Chương 162 ❤ Chương 163

 Chương 164 ❤ Chương 165 ❤ Chương 166 ❤ Chương 167 ❤ Chương 168

Chương 169 ❤ Chương 170 ❤ Chương 171 ❤ Chương 172 ❤ Chương 173

 Chương 174 ❤ Chương 175 ❤ Chương 176 ❤ Chương 177 ❤ Chương 178

Chương 179 ❤ Chương 180 ❤ Chương 181 ❤ Chương 182 ❤ Chương 183

 Chương 184 ❤ Chương 185 ❤ Chương 186 ❤ Chương 187 ❤ Chương 188

Chương 189 ❤ Chương 190 ❤ Chương 191 ❤ Chương 192 ❤ Chương 193

 Chương 194 ❤ Chương 195 ❤ Chương 196 ❤ Chương 197 ❤ Chương 198

Chương 199 ❤ Chương 200 ❤ Chương 201 ❤ Chương 202 ❤ Chương  203

 Chương 204 ❤ Chương 205 ❤ Chương 206 ❤ Chương 207 ❤ Chương 208

Chương 209 ❤ Chương 210 ❤ Chương 211 ❤ Chương 212 ❤ Chương 213

 Chương 214 ❤ Chương 215 ❤ Chương 216 ❤ Chương 217 ❤ Chương 218

Chương 219 ❤ Chương 220 ❤ Chương 221 ❤ Chương 222 ❤ Chương 223

 Chương 224 ❤ Chương 225 ❤ Chương 226 ❤ Chương 227 ❤ Chương 228

Chương 229 ❤ Chương 230 ❤ Chương 231 ❤ Chương 232 ❤ Chương 233

 Chương 234 ❤ Chương 235 Chương 236 ❤ Chương 237 ❤ Chương 238

Chương 239 ❤ Chương 240 ❤ Chương 241 ❤ Chương 242 ❤ Chương 243

 Chương 244 ❤ Chương 245 ❤ Chương 246 ❤ Chương 247 ❤ Chương 248

Chương 249 ❤ Chương 250 ❤ Chương 251 ❤ Chương 252 ❤ Chương 253

 Chương 254 ❤ Chương 255 ❤ Chương 256 ❤ Chương 257 ❤ Chương 258

Chương 259 ❤ Chương 260 ❤ Chương 261

Set pass từ đây

Thông báo cụ thể về việc set pass, đồng thời đã chốt danh sách pass, không mở thêm!

 Chương 262  Chương 263❤ Chương 264 ❤ Chương 265  ❤ Chương 266

 Chương 267 ❤ Chương 268❤ Chương 269 ❤ Chương 270  ❤ Chương 271

 Chương 272 ❤ Chương 273❤ Chương 274 ❤ Chương 275  ❤ Chương 276

 Chương 277 ❤ Chương 278❤ Chương 279 ❤ Chương 280  ❤ Chương 281

 Chương 282 ❤ Chương 283❤ Chương 284 ❤ Chương 285  ❤ Chương 286

 Chương 287 ❤ Chương 288❤ Chương 289 ❤ Chương 290  ❤ Chương 291

 Chương 292 ❤ Chương 293❤ Chương 294 ❤ Chương 295

Quyển 4 Con đường của nữ hoàng

Chương 296 ❤ Chương 297 ❤ Chương 298 ❤ Chương 299 ❤ Chương 300

  Chương 301 ❤ Chương 302 ❤ Chương 303 ❤ Chương 304 ❤ Chương 305

Chương 306 ❤ Chương 307 ❤ Chương 308 ❤ Chương 309 ❤ Chương 310

 Chương 311 ❤ Chương 312 ❤ Chương 313 ❤ Chương 314 ❤ Chương 315

Chương 316 ❤ Chương 317 ❤ Chương 318 ❤ Chương 319 ❤ Chương 320

 Chương 321 ❤ Chương 322 ❤ Chương 323 ❤ Chương 324 ❤ Chương 325

Chương 326 ❤ Chương 327 ❤ Chương 328 ❤ Chương 329 ❤ Chương 330

 Chương 331 ❤ Chương 332 ❤ Chương 333 ❤ Chương 334 ❤ Chương 335

Chương 336 ❤ Chương 337 ❤ Chương 338 ❤ Chương 339 ❤ Chương 340

 Chương 341 ❤ Chương 342 ❤ Chương 343 ❤ Chương 344 ❤ Chương 345

Chương 346 ❤ Chương 347 ❤ Chương 348 ❤ Chương 349 ❤ Chương 350

❤  Chương 351 ❤ Chương 352 ❤ Chương 353 ❤ Chương 354

❤❤❤ Phiên ngoại ❤❤❤

Chương 1 Chương 2 ❤ Chương 3

1 202 responses »

Comment navigation

 1. Ngọc nói:

  Mình biết tr hơi muộn một xíu, đọc ngày đọc đêm trong 2 ngày đã đến chương set pass nhà heo.
  Truyện rất hay. Edit rất mượt… nhưng mà ai cũng có nguyên tắc của ng đó, nên mình ko xin pass làm gì. Vì mình biết có xin thì heo cũng k cho. Haha
  Đang đọc dở mà k có tiếp thì hơi khó chịu thật… nhưng ks, mình đợi đến khi mở pass.
  Cảm ơn nàng ^^!

 2. Thu Thảo nói:

  Mình là thành viên mới, rất ủng hộ nhà và cũng thích truyện Thiên kim trở về lắm. Không biết các admin có thể share pass cho mình không? Mặc dù biết các bạn đã đóng cmt xin pass nhưng mình vẫn mong được xét duyệt. Email của mình là: bubuphan.1616@gmail.com
  Mong được nhận pass của truyện. Cảm ơn rất nhiều ạ 💓

 3. Bạn ơi cho mình xin pass truyện được ko? Mail hien1403@gmail.com. Cảm ơn bạn nhiều

 4. trâm nói:

  bạn cho mình xin pass truyện này được kg? Mail lilucky97@yahoo.com. cảm ơn bạn nhiều.

 5. Như nói:

  Cho em xin pass với ạ. E xin chân thành cảm ơn vunhu41@gmai.com

 6. Bình Thanh Goonerette nói:

  Mình mới biết truyện được 3 ngày. Đọc tới chương 271 thì sét pass. Rất mong các bạn edit cho mình xin pas, Mail mình là binhthanh255@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn!

 7. Nhàn nói:

  Ban ơi mình đọc truyện hơi muộn nhưng rất hấp dẫn.bạn có thể cho mình xin pass truyện đươc không.mình cảm ơn nhiều.gmail của mình là nhanphan896@gmail.com

 8. meocon nói:

  mình mới biết đến truyện này và đang đọc truyện, truyện rất hay, hấp dẫn nhưng mình ko thể đọc tiếp vì bạn đã đặt pass. mình cảm ơn vì bạn đã đêm đến cho đọc giả 1 truyện hay như vậy. thời gian bạn edit truyện mình rất khâm phục và mình cũng hy vọng bạn cho mình pass để đọc được những chương tiếp theo. gmail của mình là bagia0803@gmail.com

 9. Hiệp phạm nói:

  Truyện hay quá. Cám ơn chủ nhà đã edit. Có thể cho mị xin pass đc hok. Gmail: o989600664@gmail.com

 10. An Phương nói:

  Mình đã biết truyện này từ năm trước nhưng cũng nhiều việc đến giờ mình mới xem lại. Truyện rất hay, văn phong mượt mà, diễn biến linh hoạt, cốt truyện dễ hiểu. Nói chung mình thích lắm. Mặc dù đã có phim dựa trên truyện này rồi, nhưng mình lại chỉ thích đọc mỗi truyện.Dù đã đọc qua nội qui set pass của Heo rồi, cũng biết bản thân không đạt đủ điều kiện để nhận pass nhà Heo, nhưng vẫn mong sẽ được theo dõi diễn biến câu chuyện từ đầu đến cuối.
  Đây là mail của mình: anphuong02091995@gmail.com
  Mình mong sẽ nhận được hồi âm của các bạn.

 11. Vân nói:

  Cho mình xin pass truyện vs ạ . truyện rất hay 😘😘

 12. Đậu đậu nói:

  Mình đọc truyện mà đắm đuối quá, cám ơn Heo đã mang đến cho mọi người một truyện hay và ý nghĩa như vậy. Món ăn tinh thần vào mỗi buổi tối khi đi làm về của mình là đây.
  Heo chia sẻ pass truyện để mình theo dõi tiếp diễn biến được không. Cảm giác hụt hẫng khi chưa biết rồi sau sẽ ra sao. Gửi giúp mình pass nhé: Huyen1912.hvnh@gmail.com
  Cám ơn :) :)

 13. Ly Chu nói:

  Mình đọc văn án thấy rất hay nhưng mà lại có mấy chương set pass. Hazzz, tại sao mh lại không biết đến truyện này sớm hơn chứ. Mình sẽ chờ đến khi chủ nhà mở pass để đọc. ^^ .

 14. Linh nói:

  mk thấy tuyện rất hay nhưng có mấy chương bị set pass rùi. Bạn có thể cho mk xin pass được không?Mail: nguyenmylinh180103@gmail.com. Cảm ơn bạn nhiều nha

 15. baolan185 nói:

  Cũng như các bạn khác. Mình rất hâm mộ truyện này. Để tìm full truyện này mà giờ mình mới đăng ký wordpress. Giờ biết xin pass cũng đã muộn rồi. Nhưng cứ gửi gắm hi vọng tại đây, bạn Heo ạ. Mail của mình là: hoanglan1805@gmail.com. Biết đâu bất ngờ, mình lại may mắn nhận dc pass. Hiii. Thank Heo

 16. Phương Uyen nói:

  Ban ơi mình đọc truyện hơi muộn nhưng rất hấp dẫn.bạn có thể cho mình xin pass truyện đươc không.mình cảm ơn nhiều.gmail của mình là khoinangkhieu@gmail.com

 17. Hương Giang nói:

  Mình không biết giờ có còn được share pass nữa không nhưng mình giờ mới được đọc truyện này, hi vọng bạn có thể cho mình pass. Email của mình là hhgiang@gmail.com. Lâu rồi không thấy có bài update nhưng mình đã follow.

 18. thérèse nguyen nói:

  Minh dang o nuoc ngoai, tinh co minh muon doc truyen trong thoi gian nghi Noel khoang 2 tuan. Minh thay truyen nay, doc van an thay hay, minh muon doc truyen nhung thay set pass va da chot comment, minh muon doc thi phai lam nhu the nao. Cam on ban va chuc ban nhung ngay nghi vui, va hanh phuc.

 19. thérèse nguyen nói:

  minh doc chuong 1, ban edit rat muot, thuan tieng viet, cam on ban nhieu. Chuc ban co nhieu truyen hay nua nhe.

 20. Tạ Phượng nói:

  Cho mình xin pass đọc tiếp truyện với. Cám ơn ad nhiều. taphuong72006@gmail.com

 21. vivian nói:

  truyện, truyện rất hay, hấp dẫn nhưng mình ko thể đọc tiếp vì bạn đã đặt pass. mình cảm ơn vì bạn đã đêm đến cho đọc giả 1 truyện hay như vậy. thời gian bạn edit truyện mình rất khâm phục và mình cũng hy vọng bạn cho mình pass để đọc được những chương tiếp theo. gmail của mình là lanvydang@gmail.com

 22. Trương Nguyễn Thúy Vy nói:

  Truyện rất hay và mình muốn được đọc tiếp bạn có thể cho mình xin pass được không. Email của mình là thuyvytruongnguyen03@gmail.com

 23. Đỗ ngọc tú tâm nói:

  Truyện của bạn rất hay, mình muốn đọc tiếp, bạn có thể cho mình xin pass được không.
  Đây là email mình:” tutam0101@gmail.com
  Mình cảm ơn

 24. Đỗ ngọc tú tâm nói:

  Truyện của bạn rất hay, mình muốn đọc tiếp, bạn có thể cho mình xin pass được không.
  Đây là email mình:” tutam0101@gmail.com
  Mình cảm ơn

 25. Bạn ơi cho mình xin pass được không ?
  sogaeul1311@gmail.com

 26. Giang tiểu lâu nói:

  Biết đến truyện này thật muộn quá! Haizz.

 27. Đỗ nga nói:

  truyện hay và hấp dẫn quá bạn dịch cũng hay nữa ,cám ơn bạn nhé mình rất muốn đọc tiếp bạn cho mình xin pass dc k ạ ,mail của mình:
  laclac1994hap@gmail.com

 28. jenny16498 nói:

  Chào bạn, mình mới biết đến truyện cách đây không lâu. Do set pass nên mình k thể đọc tiếp được nữa, vậy bạn có thể gửi pass cho mình qua mail linhdanhoang1998@gmail.com không? Mình cảm ơn rất nhiều

 29. Hương nói:

  Cám ơn b đã edit truyện,truyện rất hay rất lôi cuốn.minh rất mong b có thể cho mình xin pass để dc theo dõi tiếp truyện.gmail của mình là hunghuonglove1366@gmail.com. mình xin cam ơn!

 30. Cậu ơi, không gởi pass nữa ạ? 😰😰😰😰 Nếu cậu có thay đổi thì send pass cho mình qua mail: thuylinh08031991@gmail.com nha. Mình cảm ơn cậu trước.

 31. Phạm Quỳnh nói:

  B có thể cho m xin pass ko? Ko biết làm thế nào để biết pass nhỉ? Email của m là huongquynh0206@gmail.com
  M cảm ơn nhé

 32. Vy nói:

  Ban oi chi Minh pass duoc ko ban
  Email cua Minh la
  Khanhvy85@yahoo.com
  Cam on ban nhieu

 33. Ngọc Diễm nói:

  Mình vừa đọc truyện này được 4 ngày thì mới mò đuọc vào nhà của bạn. Mong bạn thấy đuọc phản hồi cho mình xin pass để tiếp tục câu chuyện. Chân thàng cám ơn bạn
  Gmail của mình là nguyenngocdiem122@gmail.com

 34. Nguyen phan minh kiều nói:

  Truyện rất hay bạn có thể cho mình xin pass dc ko mình cám ơn . Email kieunguyen.23061999@gmail.com

 35. Nguyen phan nói:

  Chị ơi truyện của chị rất hay chị cho r biết pass được ko ạ . Email kieunguyen.23061999@gmail.com

 36. bạn ơi truyện hay quá ạ, cho mình biết pass được không vậy? lần đầu mò vào đây :<< email của mình đây ạ : nhokgalaxy17@gmail.com Yêu bạn <3

 37. Lyly nói:

  Chào chị. Năm mới chúc chị vui vẻ hạnh phúc và xinh đẹp. Tự nhiên hôm qua e xem trên khênh antv thấy bộ phim thiên kiêm rất hay e muốn mình đọc truyện để cảm nhận truyện vì e tthích đọc hơn là xem e mong rằng chị sẽ cho e xin pass ạ. Và từ hôm nay e sẽ trở thành 1 fan trung thành ổ của chị.
  Nguyenthilyly2910@gmail.com
  Em mong rằng chị có thể lì xì cho em trong năm mới 🤣🤣🤣🤣
  Pass=lì xì p/s

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s