Thiên Kim Trở Về

W020131029529081700548

Tác giả: Shisanchun

Convert: Huykie35

Edit: Heo con

Giới thiệu: Sống lại, cả đời này, tôi không muốn lại làm công chúa để người ta sắp đặt, tôi muốn làm nữ hoàng nắm giữ vận mệnh của mình trong tay! Những kẻ hại tôi, những người nợ tôi, tôi không chờ mong ông trời báo ứng, tôi sẽ tự tay đòi lại.

Kiếp trước, mẹ cô chết trong oan khuất, cô rơi vào bẫy của cha và mẹ kế, vị hôn phu thanh mai trúc mã bị chị kế quyến rũ. Cô không còn là thiên kim nhu nhược dễ bị bắt nạt nữa. Tất cả những ai lợi dụng cô, thiếu nợ cô sẽ đòi lại cho bằng hết. Lúc này, cô là một nữ hoàng. Chỉ là, người đàn ông kiếp trước cô đã bỏ qua, kiếp này sao lại…

Thể loại: Trùng sinh, báo thù, hào môn thế gia

Số chương: ~ 355 chương + 3 phiên ngoại

Nhân vật chính: Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường, Khổng Ngọc Phân, Khưu Uyển Di

Truyện set pass và không share pass nữa suy nghĩ trước khi đọc

––––•(-❤ Mục Lục ❤-)•––––

Nhạc phim – Yêu, bùng cháy

Giới thiệu (Nên đọc)

Cuốn 1 – Giấu Tài

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

 Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24 Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51 ❤ Chương 52 ❤ Chương 53 ❤ Chương 54 ❤ Chương 55

Chương 56 ❤ Chương 57 ❤ Chương 58 ❤ Chương 59 ❤ Chương 60

Chương 61 ❤ Chương 62 ❤ Chương 63 ❤ Chương 64 ❤ Chương 65

Chương 66 ❤ Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71 ❤ Chương 72 ❤ Chương 73 ❤ Chương 74 ❤ Chương 75

 Chương 76 ❤ Chương 77 ❤ Chương 78 ❤ Chương 79 ❤ Chương 80

Chương 81 ❤ Chương 82 ❤ Chương 83 ❤ Chương 84 ❤ Chương 85

 Chương 86 ❤ Chương 87 ❤ Chương 88 ❤ Chương 89 ❤ Chương 90

Chương 91 ❤ Chương 92 ❤ Chương 93 ❤ Chương 94 ❤ Chương 95

 Chương 96 ❤ Chương 97 ❤ Chương 98 ❤ Chương 99

Cuốn 2 – Sóng gió ở nước ngoài

Chương 100 ❤ Chương 101 ❤ Chương 102 ❤ Chương 103 ❤ Chương 104

 Chương 105 ❤ Chương 106 ❤ Chương 107 ❤ Chương 108 ❤ Chương 109

Chương 110 ❤ Chương 111 ❤ Chương 112 ❤ Chương 113 ❤ Chương 114

 Chương 115 ❤ Chương 116 ❤ Chương 117 ❤ Chương 118 ❤ Chương 119

Chương 120 ❤ Chương 121 ❤ Chương 122 ❤ Chương 123 ❤ Chương 124

 Chương 125 ❤ Chương 126 ❤ Chương 127 ❤ Chương 128 ❤ Chương 129

Chương 130 ❤ Chương 131 ❤ Chương 132 ❤ Chương 133 ❤ Chương 134

 Chương 135 ❤ Chương 136 ❤ Chương 137 ❤ Chương 138 ❤ Chương 139

Chương 140 ❤ Chương 141 ❤ Chương 142 ❤ Chương 143 ❤ Chương 144

❤  Chương 145 ❤ Chương 146 ❤ Chương 147 ❤ Chương 148

Cuốn 3 Tranh dấu gay gắt

Chương 149 ❤ Chương 150 ❤ Chương 151 ❤ Chương 152 ❤ Chương 153

 Chương 154 ❤ Chương 155 ❤ Chương 156 ❤ Chương 157 ❤ Chương 158

Chương 159 ❤ Chương 160 ❤ Chương 161 ❤ Chương 162 ❤ Chương 163

 Chương 164 ❤ Chương 165 ❤ Chương 166 ❤ Chương 167 ❤ Chương 168

Chương 169 ❤ Chương 170 ❤ Chương 171 ❤ Chương 172 ❤ Chương 173

 Chương 174 ❤ Chương 175 ❤ Chương 176 ❤ Chương 177 ❤ Chương 178

Chương 179 ❤ Chương 180 ❤ Chương 181 ❤ Chương 182 ❤ Chương 183

 Chương 184 ❤ Chương 185 ❤ Chương 186 ❤ Chương 187 ❤ Chương 188

Chương 189 ❤ Chương 190 ❤ Chương 191 ❤ Chương 192 ❤ Chương 193

 Chương 194 ❤ Chương 195 ❤ Chương 196 ❤ Chương 197 ❤ Chương 198

Chương 199 ❤ Chương 200 ❤ Chương 201 ❤ Chương 202 ❤ Chương  203

 Chương 204 ❤ Chương 205 ❤ Chương 206 ❤ Chương 207 ❤ Chương 208

Chương 209 ❤ Chương 210 ❤ Chương 211 ❤ Chương 212 ❤ Chương 213

 Chương 214 ❤ Chương 215 ❤ Chương 216 ❤ Chương 217 ❤ Chương 218

Chương 219 ❤ Chương 220 ❤ Chương 221 ❤ Chương 222 ❤ Chương 223

 Chương 224 ❤ Chương 225 ❤ Chương 226 ❤ Chương 227 ❤ Chương 228

Chương 229 ❤ Chương 230 ❤ Chương 231 ❤ Chương 232 ❤ Chương 233

 Chương 234 ❤ Chương 235 Chương 236 ❤ Chương 237 ❤ Chương 238

Chương 239 ❤ Chương 240 ❤ Chương 241 ❤ Chương 242 ❤ Chương 243

 Chương 244 ❤ Chương 245 ❤ Chương 246 ❤ Chương 247 ❤ Chương 248

Chương 249 ❤ Chương 250 ❤ Chương 251 ❤ Chương 252 ❤ Chương 253

 Chương 254 ❤ Chương 255 ❤ Chương 256 ❤ Chương 257 ❤ Chương 258

Chương 259 ❤ Chương 260 ❤ Chương 261

Set pass từ đây

Thông báo cụ thể về việc set pass, đồng thời đã chốt danh sách pass, không mở thêm!

 Chương 262  Chương 263❤ Chương 264 ❤ Chương 265  ❤ Chương 266

 Chương 267 ❤ Chương 268❤ Chương 269 ❤ Chương 270  ❤ Chương 271

 Chương 272 ❤ Chương 273❤ Chương 274 ❤ Chương 275  ❤ Chương 276

 Chương 277 ❤ Chương 278❤ Chương 279 ❤ Chương 280  ❤ Chương 281

 Chương 282 ❤ Chương 283❤ Chương 284 ❤ Chương 285  ❤ Chương 286

 Chương 287 ❤ Chương 288❤ Chương 289 ❤ Chương 290  ❤ Chương 291

 Chương 292 ❤ Chương 293❤ Chương 294 ❤ Chương 295

Quyển 4 Con đường của nữ hoàng

Chương 296 ❤ Chương 297 ❤ Chương 298 ❤ Chương 299 ❤ Chương 300

  Chương 301 ❤ Chương 302 ❤ Chương 303 ❤ Chương 304 ❤ Chương 305

Chương 306 ❤ Chương 307 ❤ Chương 308 ❤ Chương 309 ❤ Chương 310

 Chương 311 ❤ Chương 312 ❤ Chương 313 ❤ Chương 314 ❤ Chương 315

Chương 316 ❤ Chương 317 ❤ Chương 318 ❤ Chương 319 ❤ Chương 320

 Chương 321 ❤ Chương 322 ❤ Chương 323 ❤ Chương 324 ❤ Chương 325

Chương 326 ❤ Chương 327 ❤ Chương 328 ❤ Chương 329 ❤ Chương 330

 Chương 331 ❤ Chương 332 ❤ Chương 333 ❤ Chương 334 ❤ Chương 335

Chương 336 ❤ Chương 337 ❤ Chương 338 ❤ Chương 339 ❤ Chương 340

 Chương 341 ❤ Chương 342 ❤ Chương 343 ❤ Chương 344 ❤ Chương 345

Chương 346 ❤ Chương 347 ❤ Chương 348 ❤ Chương 349 ❤ Chương 350

❤  Chương 351 ❤ Chương 352 ❤ Chương 353 ❤ Chương 354

❤❤❤ Phiên ngoại ❤❤❤

Chương 1 Chương 2 ❤ Chương 3

1 096 responses »

Comment navigation

 1. Nhật nói:

  Wee bạn Heo edit ơi 😂😂
  Phải làm như thế nào bạn mới share pass lại đây ~ người nông dân muốn đọc tiếp quá đi mất @@@
  Mail mình : nhatlam321@gmail.com
  Bạn muôn

 2. Thu Vân nói:

  bạn ơi cho mình xin pass truyện. đang đọc hay qá. mail mình: tranvan199898@gmail.com. thanks bạn nhé

 3. Thanh Thanh nói:

  Cho mình xin pass truyện được không bạn, team qua đường thấy truyện hay thèm đọc
  cobala.2301@gmail.com

 4. Ty ơi. Tớ ko tìm thấy mục gợi ý giải pass

 5. Quỳnh Anh nói:

  Bạn ơi truyện hay quá. Cảm ơn đã dịch ạ. Cho mình xin pass được không ạ😢😢😢

 6. Do thuy dung nói:

  Cho mình xin pass với nhé. Cám ơn bạn nhiều
  Dtdung250@gmail.com

 7. Hiên nói:

  Bạn chủ nhà thân mến! mình thời gian gần đây mới dấn thân độc truyện, nhưng mà hận vì biết truyện này quá muộn, phải làm thế nào bạn mới share pass bộ truyện này? nhìn mà không ăn được, không thảm bằng đọc được nửa rồi không đọc được nữa. hic, nếu có lúc nào bạn rủ lòng thương thì mình để hòm thư lại bạn gửi cho mình nhé! Thanks
  hien1052006@gmail.com

 8. phương nói:

  bạn ơi cho mình pass được hk ?.. truyện bạn dịch rất hay và hấp dẫn ạ. cảm ơn bạn

 9. Vũ vân anh nói:

  Heo ơi, làm sao để bạn share Pas? Tớ đang đọc Thiên kim trở về, Plz share Pas tớ với! Cảm ơn Heo nhiều!

 10. Ad cho mình xin pass đọc truyện với nhé , thanks !!

 11. Pupupu nói:

  Chắc đợi chục năm cũng hk có pass bạn chủ nhà thì “biến mất” còn tác giả thì…nản cũng phải cảm tạ vài người “vừa ăn cắp vừa la làng”😑😑😑😑nhờ họ mà truyện có pass!!!!

 12. Minh Châu nói:

  Bạn ơi. Bạn có thể cho mình pass truyện Thiên Kim Trở Về đc không ạ ?
  Nếu được bạn gửi mail cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều 😘
  Dm.chau219@gmail.com

 13. như nói:

  bạn gửi mình pass được không?

 14. Từ Hoàng Anh nói:

  Chị ơi e rất thích truyện này chị cho e xin pass được không ạ :(( mail của e là anh300698@gmail.com

 15. Nhung nói:

  Cho e xin pass với ạ 😪
  Email của e là: iuxjnh29111998@gmail.com
  Cảm ơn nhiều lắmmmm 😢

 16. Hạ Lệ Băng nói:

  Hú hú hú…….
  Ai muốn đọc truyện này thì qua face Sách của Thập Tam Xuân nhoa🎉🎉🎉

 17. hoanglan82vn nói:

  Xin pass . Doc truyen hay qua

 18. thuy tien nói:

  Chủ nhà ơi cho mình xin pass thiên kim trở về với ạ. Truyện chủ nhà rất hay ạ.
  thuytienht38@gmail.com

 19. Mèo thik chó nói:

  Bạn ơi có thể hay không cho mình xin pass tim đau lắm nak
  Email ninhnguyen17122003@gmail.com nhoa
  yeu e nhiu

 20. xuân diệu nói:

  chị ơi cho em xin pass đc hk ạ,em thích truyện này lắm em hứa mỗi lần đọc là sẽ cmt email của em:dieu.s039574@ilamail.edu.vn

 21. Cong nói:

  Cho mình xin pass với bạn oi,truyện hay quá,congtt1987@gmail

 22. MyC nói:

  bạn ơi cho mình xin pass được không??? huhu truyện hay quá đi!!!
  mylulu.ipu@gmail.com

 23. NGOC nói:

  bạn ơi cho mình xin pass được không?? bichngoc3108@gamail.com. cám ơn bạn nh

 24. ca mam nói:

  làm sao đây. heo ơi cho mik pass đọc với. tr hay quá à. *năn nỉ* *mắt rưng rưng*

 25. dungdongib nói:

  b ơi cho mình xin pass truyện đc k hoặc làm thế nào mới nhận đc pass ..truyện hay quá..rất cảm ơn bạn đã edit truyện
  mail mình: dungdong.ib@gmail.com rất mong nhận được pass truyện của b.mình cảm ơn

 26. Pham Huyen nói:

  Công chúa khăn giấy ơi có thể cho mình xin pass truyện thiên kim trở về không?
  Đang đọc hay quá à
  Mong nhận được phản hồi từ công chúa. Email của mình:phamhuyen1711@gmail.com

 27. huynhvantu9 nói:

  Bạn chủ nhà ơi cho mình xin pass với! Mình lỡ sa lầy vào hố tử thần này của bạn rồi (T-T), đọc nửa chừng mà ko được đọc tiếp chắc mình sẽ uất ức mà chết mất! Mail của mình là huynhvansuju@gmail.com. Cám ơn bạn nhìu nhìu nhìu nha!!!

 28. Ngoc Diep nói:

  Biết vào hố rồi không lên được nhưng vẫn nhảy vào :((((
  Tuy chỉ mới đọc hết những chương ko pass nhưng mình thực sự cảm thấy truyện này khá logic, tính cách nhân vật rõ ràng, đúng motip yêu thích của đại đa số cô nàng yêu ngôn tình :P
  Không biết có nàng nào như mình không, chỉ ước gì mấy cái vụ trọng sinh này là có thật ngoài đời :P
  Chủ nhà đến 80, 90 tuổi mà có trọng sinh, sau này cứ set pass từ mấy chương đầu của tất cả các truyện nhé :((
  Cảm ơn đã edit truyện này :)

 29. Mai Thi Dien nói:

  Heo ơi cho mình xin pass ‘Thiên kim trở về’ với. Nàng edit truyện hay dã man. Tiếp tục nhảy hố đây ~~ Thk nàng nhiều *tim* *tim*
  Mail của mình: maithidien.111694@gmail.com

 30. Kin nói:

  Nàng ơi cho ta xin pass đk k 😞 T đọc dở truyện này nhà nàng lâu lắm r, định mở miệng xin pass mà sợ nàng k cho :((( lần này buồn buồn đọc lại bứt rứt k tả đk nàng ạ :((((( truyện đk 1 phần th mà mik đọc lại 2 lần r. Nàng thương tình cho t xin pass với :(( gợi ý th cx đk gmail mik là: hanmibang1911@gmail.com

 31. Thảo Phan nói:

  Chào bạn, giờ mình mới đọc được bộ truyện này. Truyện hay và hấp dẫn lắm. Vì vậy, mình rất bứt rứt nếu không đọc được hết cả truyện T T. Vì vậy, cho mình hỏi, mình nên làm như thế nào để có đc pass truyện vậy bạn. Mình sẽ rất vui nếu có được pass để tiếp tục đọc truyện. Cảm ơn vì đã đọc phản hồi của mình 😄. Mail của mình là thaobell97@gmail.com

 32. Linh nói:

  Công chúa khăn giấy ơi có thể cho mình xin pass truyện thiên kim trở về không?
  Đang đọc hay quá à
  Mong nhận được phản hồi từ công chúa. Mail minh là : phammailinh300497@gmail.com cám ơn bạn

 33. Anh nói:

  Bạn ơi. Truyện hay quá. Có thể cho mình Pas để đọc tiếp Ko? Cảm ơn bạn. Mail của mình là: lananh181191@gmail.com

 34. Bạn ơi cho mình xin pass truyện này được ko ạ? Cảm ơn bạn <3
  Mail: nghi23072004@gmail.com

 35. Thanh nói:

  Bạn heo cho xin pass nha, cảm xúc đg thăng hoa mừ 😭😭😭
  Mail: miumiu7335@gmail.com

 36. Yến Nguyễn nói:

  ad cho minh xin pas truyện.

 37. Uyên Nguyễn nói:

  Bạn ơi cho mình xin pass truyện được không ạ
  Email của mình: nguyenhathaouyen2001@gmail.com

 38. Mai Tử Vũ nói:

  ad ơi cho m pass đc k vây,biết truyện từ năm ngoái rùi nhưng thấy chưa hoàn nên m k theo dõi nữa.bh thây có trang của b là hoàn rùi mà lại k đọc đc buồn a-_-” please!!!

 39. Phuongvy22 nói:

  Chị Heo ơi cho e xin pass bộ này với chị oi lọt hố bộ này từ lúc học lớp 9 tới giờ là e học 12 lun òi mà vẫn chưa được đọc hết nó nữa. Cho em xin pass nhaa chị ơi ❤❤❤
  phuongvy.ng22@gmail.com

 40. loanloan nói:

  Bạn Heo xinh xinh ơi cho mình xin pass với! Mình lỡ sa lầy vào hố tử thần này của bạn rồi, đọc nửa chừng mà ko được đọc tiếp chắc mình sẽ uất ức mà chết mất! Mail của mình là tuyetloan2508@gmail.com. Cám ơn bạn nhiều nhiều nha!!!

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s