Nhân Duyên Sai Hệ Liệt

Tác giả Tâm Sủng

Converter: Mưa Cầu Vồng

Edit: Heo đanh đá

***

Kim Ốc Tàng Phi

Mục lục

Giới thiệu

Tiết Tử

Chương 1.1   1.2

Chương 2.1    2.2    2.3

Chương 3.1    3.2    3.3

Chương 4.1   4.2    4.3

Chương 5.1   5.2    5.3

Chương 6.1   6.2    6.3

Chương 7.1   7.2    7.3

Chương 8.1   8.2   8.3

Chương 9.1  9.2    9.3

Kết thúc

EBOOK

Có một phản hồi »

  1. linda11311 nói:

    Cảm ơn Heo con rất nhiều, mình đọc xong vương gia nhận nhầm mình rất muốn đọc them truyện trong hệ liệt này. Tìm mãi ko thấy. Giờ mới tìm thấy dc, vui hết nói ^^! Thanks so much ^^!

  2. [...] Kim ốc tàng phi – Tâm sủng (CĐ) [...]

  3. [...] Kim ốc tàng phi – Tâm sủng (CĐ) [...]

  4. Thảo Nguyễn nói:

    theo như truyện này thì anh Mục Triển với chị A Di lại trở thành hoàng đế và hoàng hậu sao?? cái này là tiếp nối với truyện Vương gia nhận nhầm sao nàng?

  5. […] Kim ốc tàng phi - Tâm Sủng – 10c – HL: Nhân duyên sai […]

  6. […] Kim ốc tàng phi – Tâm Sủng (Cđ – 9c+ kết thúc) – Link ebook […]

Nhéo tai

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s