Phong Lưu Diễm Chủ

Tác Giả: Đổng Ny

Converter: Meoconlunar

Editor: Heo con ngơ ngơ =))

Mục lục

Giới thiệu

Chương 1.1    1.2    1.3

Chương 2.1    2.2    2.3

Chương 3.1    3.2     3.3

Chương 4.1    4.2     4.3

Chương 5.1     5.2     5.3

Chương 6.1     6.2     6.3

Chương 7.1     7.2     7.3

Chương 8.1      8.2     8.3

Chương 9.1      9.2     9.3

Chương 10.1     10.2     10.3

Kết thúc

Ebook

 

Có một phản hồi »

  1. phungbichhang nói:

    Haha, chết mất, lúc e lật trang tiêu dao bá vương thì chẳng thấy j, lật ra trang này đc thêm 1 câu, bó cánh ss quá =))

  2. Tỷ tỷ ak`, muội là Thiên Dạ Nguyệt. Bộ này muội đã mạo muội làm trước tỷ rồi ạ. Cũng đã có ebook. Mời tỷ qua nhà muội nghía qua nha. Thank tỷ

  3. […] Phong lưu diễm chủ – Đổng Ny – 10c – HL: Hoàng triều diễm sử truyền […]

Nhéo tai

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s