Thiên Kim Trở Về

W020131029529081700548

Tác giả: Shisanchun

Convert: Huykie35

Edit: Heo con

Giới thiệu: Sống lại, cả đời này, tôi không muốn lại làm công chúa để người ta sắp đặt, tôi muốn làm nữ hoàng nắm giữ vận mệnh của mình trong tay! Những kẻ hại tôi, những người nợ tôi, tôi không chờ mong ông trời báo ứng, tôi sẽ tự tay đòi lại.

Kiếp trước, mẹ cô chết trong oan khuất, cô rơi vào bẫy của cha và mẹ kế, vị hôn phu thanh mai trúc mã bị chị kế quyến rũ. Cô không còn là thiên kim nhu nhược dễ bị bắt nạt nữa. Tất cả những ai lợi dụng cô, thiếu nợ cô sẽ đòi lại cho bằng hết. Lúc này, cô là một nữ hoàng. Chỉ là, người đàn ông kiếp trước cô đã bỏ qua, kiếp này sao lại…

Thể loại: Trùng sinh, báo thù, hào môn thế gia

Số chương: ~ 355 chương + 3 phiên ngoại

Nhân vật chính: Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường, Khổng Ngọc Phân, Khưu Uyển Di

Truyện set pass và không share pass nữa suy nghĩ trước khi đọc

––––•(-❤ Mục Lục ❤-)•––––

Nhạc phim – Yêu, bùng cháy

Giới thiệu (Nên đọc)

Cuốn 1 – Giấu Tài

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

 Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24 Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51 ❤ Chương 52 ❤ Chương 53 ❤ Chương 54 ❤ Chương 55

Chương 56 ❤ Chương 57 ❤ Chương 58 ❤ Chương 59 ❤ Chương 60

Chương 61 ❤ Chương 62 ❤ Chương 63 ❤ Chương 64 ❤ Chương 65

Chương 66 ❤ Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71 ❤ Chương 72 ❤ Chương 73 ❤ Chương 74 ❤ Chương 75

 Chương 76 ❤ Chương 77 ❤ Chương 78 ❤ Chương 79 ❤ Chương 80

Chương 81 ❤ Chương 82 ❤ Chương 83 ❤ Chương 84 ❤ Chương 85

 Chương 86 ❤ Chương 87 ❤ Chương 88 ❤ Chương 89 ❤ Chương 90

Chương 91 ❤ Chương 92 ❤ Chương 93 ❤ Chương 94 ❤ Chương 95

 Chương 96 ❤ Chương 97 ❤ Chương 98 ❤ Chương 99

Cuốn 2 – Sóng gió ở nước ngoài

Chương 100 ❤ Chương 101 ❤ Chương 102 ❤ Chương 103 ❤ Chương 104

 Chương 105 ❤ Chương 106 ❤ Chương 107 ❤ Chương 108 ❤ Chương 109

Chương 110 ❤ Chương 111 ❤ Chương 112 ❤ Chương 113 ❤ Chương 114

 Chương 115 ❤ Chương 116 ❤ Chương 117 ❤ Chương 118 ❤ Chương 119

Chương 120 ❤ Chương 121 ❤ Chương 122 ❤ Chương 123 ❤ Chương 124

 Chương 125 ❤ Chương 126 ❤ Chương 127 ❤ Chương 128 ❤ Chương 129

Chương 130 ❤ Chương 131 ❤ Chương 132 ❤ Chương 133 ❤ Chương 134

 Chương 135 ❤ Chương 136 ❤ Chương 137 ❤ Chương 138 ❤ Chương 139

Chương 140 ❤ Chương 141 ❤ Chương 142 ❤ Chương 143 ❤ Chương 144

❤  Chương 145 ❤ Chương 146 ❤ Chương 147 ❤ Chương 148

Cuốn 3 Tranh dấu gay gắt

Chương 149 ❤ Chương 150 ❤ Chương 151 ❤ Chương 152 ❤ Chương 153

 Chương 154 ❤ Chương 155 ❤ Chương 156 ❤ Chương 157 ❤ Chương 158

Chương 159 ❤ Chương 160 ❤ Chương 161 ❤ Chương 162 ❤ Chương 163

 Chương 164 ❤ Chương 165 ❤ Chương 166 ❤ Chương 167 ❤ Chương 168

Chương 169 ❤ Chương 170 ❤ Chương 171 ❤ Chương 172 ❤ Chương 173

 Chương 174 ❤ Chương 175 ❤ Chương 176 ❤ Chương 177 ❤ Chương 178

Chương 179 ❤ Chương 180 ❤ Chương 181 ❤ Chương 182 ❤ Chương 183

 Chương 184 ❤ Chương 185 ❤ Chương 186 ❤ Chương 187 ❤ Chương 188

Chương 189 ❤ Chương 190 ❤ Chương 191 ❤ Chương 192 ❤ Chương 193

 Chương 194 ❤ Chương 195 ❤ Chương 196 ❤ Chương 197 ❤ Chương 198

Chương 199 ❤ Chương 200 ❤ Chương 201 ❤ Chương 202 ❤ Chương  203

 Chương 204 ❤ Chương 205 ❤ Chương 206 ❤ Chương 207 ❤ Chương 208

Chương 209 ❤ Chương 210 ❤ Chương 211 ❤ Chương 212 ❤ Chương 213

 Chương 214 ❤ Chương 215 ❤ Chương 216 ❤ Chương 217 ❤ Chương 218

Chương 219 ❤ Chương 220 ❤ Chương 221 ❤ Chương 222 ❤ Chương 223

 Chương 224 ❤ Chương 225 ❤ Chương 226 ❤ Chương 227 ❤ Chương 228

Chương 229 ❤ Chương 230 ❤ Chương 231 ❤ Chương 232 ❤ Chương 233

 Chương 234 ❤ Chương 235 Chương 236 ❤ Chương 237 ❤ Chương 238

Chương 239 ❤ Chương 240 ❤ Chương 241 ❤ Chương 242 ❤ Chương 243

 Chương 244 ❤ Chương 245 ❤ Chương 246 ❤ Chương 247 ❤ Chương 248

Chương 249 ❤ Chương 250 ❤ Chương 251 ❤ Chương 252 ❤ Chương 253

 Chương 254 ❤ Chương 255 ❤ Chương 256 ❤ Chương 257 ❤ Chương 258

Chương 259 ❤ Chương 260 ❤ Chương 261

Set pass từ đây

Thông báo cụ thể về việc set pass, đồng thời đã chốt danh sách pass, không mở thêm!

 Chương 262  Chương 263❤ Chương 264 ❤ Chương 265  ❤ Chương 266

 Chương 267 ❤ Chương 268❤ Chương 269 ❤ Chương 270  ❤ Chương 271

 Chương 272 ❤ Chương 273❤ Chương 274 ❤ Chương 275  ❤ Chương 276

 Chương 277 ❤ Chương 278❤ Chương 279 ❤ Chương 280  ❤ Chương 281

 Chương 282 ❤ Chương 283❤ Chương 284 ❤ Chương 285  ❤ Chương 286

 Chương 287 ❤ Chương 288❤ Chương 289 ❤ Chương 290  ❤ Chương 291

 Chương 292 ❤ Chương 293❤ Chương 294 ❤ Chương 295

Quyển 4 Con đường của nữ hoàng

Chương 296 ❤ Chương 297 ❤ Chương 298 ❤ Chương 299 ❤ Chương 300

  Chương 301 ❤ Chương 302 ❤ Chương 303 ❤ Chương 304 ❤ Chương 305

Chương 306 ❤ Chương 307 ❤ Chương 308 ❤ Chương 309 ❤ Chương 310

 Chương 311 ❤ Chương 312 ❤ Chương 313 ❤ Chương 314 ❤ Chương 315

Chương 316 ❤ Chương 317 ❤ Chương 318 ❤ Chương 319 ❤ Chương 320

 Chương 321 ❤ Chương 322 ❤ Chương 323 ❤ Chương 324 ❤ Chương 325

Chương 326 ❤ Chương 327 ❤ Chương 328 ❤ Chương 329 ❤ Chương 330

 Chương 331 ❤ Chương 332 ❤ Chương 333 ❤ Chương 334 ❤ Chương 335

Chương 336 ❤ Chương 337 ❤ Chương 338 ❤ Chương 339 ❤ Chương 340

 Chương 341 ❤ Chương 342 ❤ Chương 343 ❤ Chương 344 ❤ Chương 345

Chương 346 ❤ Chương 347 ❤ Chương 348 ❤ Chương 349 ❤ Chương 350

❤  Chương 351 ❤ Chương 352 ❤ Chương 353 ❤ Chương 354

❤❤❤ Phiên ngoại ❤❤❤

Chương 1 Chương 2 ❤ Chương 3

574 responses »

Comment navigation

 1. Ngọc Đinh nói:

  Đúng là 1 con sâu làm rầu nồi canh. Chính mấy bạn cứ copy tr of ng ta về trang mình để câu view này nọ nên những ng đọc chân chính như tụi mình bị thiệt thòi như thế này. Một tác phẩm rất hay of Thập tam xuân đáng lẽ rất đc nh ng biết đến nhưng h thì sao?, chỉ đc giới hạn hơn 100ng. Mình rất tiếc là tới bây h mới bít đc nhà of Heo nên mình cũng ko có pass mà đọc. Hy vọng 1 ngày nào đó bạn Heo có thể nhớ đc pass & gỡ pass cho những bạn đọc vẫn luôn theo dõi tr đc đọc trọn vẹn tr. Cám ơn Heo rất nh & chúc page ngày càng phát triển & đc yêu thích!!!

 2. helen2601 nói:

  Chị ui truyện rất hay, có nhiều kiến thức kinh tế và thực tế.
  Hy vọng chị sớm gỡ pass iem tiếp tục đọc truyện này ạ….

 3. phv038 nói:

  huhu, bao h bạn Heo mới mở pass đây? đợi mãi vẫn chưa có ebook :'( tớ ko dám xin pass vì biết xin cũng ko được, theo dõi bạn từng ngày. thanks bạn vì đã bỏ công edit truyện hay và dài như này. lót dép hóng ngày bạn ra ebook ^^

 4. helen2601 nói:

  Heo tỷ tỷ ui ngày nào em cũng mở page này của tỷ để hóng chương 262. Xem đc 10´ phim này thì phát hiện hồi bé TK và HT đã gặp nhau, như cố tình cho nó… Ko bit truyện thế nào. Nói chung là em vẫn hóng truyện của tỷ, cạch phim r…..

 5. Yennhi nói:

  Chj heo oi cho em hoi chung nao chi se go pass a , em rat thich bo truyen nay ah

 6. lenhung nói:

  Truyen rat hay.Hoi tiec nuoi vi khong doc het truyen duoc nhung du sao cung rat cam on ban da edit truyen.xin loi online, bang dt nen khong bo dau dc.

 7. bông nói:

  Heo ơi.mình rất thích đọc truyện của bạn.làm thế nào để có đc pass vậy?

 8. thuy an nói:

  Cam on heo nhieu. Truyen rat hay. Tiec la minh theo doi tre qua nen khong kip xin heo pass. Hi vong sau nay ban doi Y go pass cho moi nguoi doc het truyen nhe!

 9. nguyễn thảo nói:

  rất tiếc, giờ mình mới được đọc, và cũng không được đọc tiếp nữa, hix. hix

 10. Nguyễn thị ngọc anh nói:

  Nằm nhẩy ổ 1 tháng k có việc j làm tìm đc truyện này hay quá mà lại bị set pass.
  Buồn, bh bạn Heo mới gỡ pass vậy. Như thế này những ng muốn đọc truyện bị thiệt thòi quá.
  Đi đâu cũng tự hào là ng Việt Nam, nhưng thật sự những hành động của các bạn trẻ bh thật khó hiểu, đi trộm, vs giật công sức của ng khác thế này làm khó chịu quá. Ảnh hưởng đến bao nhiêu ng khác.
  Chẳng giám xin bạn Heo pass, chỉ mong sớm ngày bạn gỡ pass thôi

 11. thu huong nói:

  Truyen hay lam ban ak nhug ma m k doc tiep dk bun wa

 12. Loan U nói:

  truyen rat hay, k biet minh co co hoi de doc het nhung phan con lai k nhi???

 13. hang nói:

  ban oi co the cho minh xin pass dk ko ?ban gui cho minh vao mail nhe.cam on ban nhieu .minh rat mong dk doc het truyen

 14. linh2000 nói:

  nhung nguoi doc tham lang va “rat ngoan” nhu tui minh danh phai nhin truyen voi ve day tiec nuoi thoi. *khoc-ing*

 15. Su Hào nói:

  Đáng lẽ ra bộ truyện hay này được nhiều người biết tới nhưng chỉ vì 1 lý do chủ quan làm ảnh hưởng đến đại cục. Còn quá nhiều người muốn đọc tiếp nhưng ko đc,haizz tính ra chỉ những người biết bộ này sớm thì mới đọc hết đc, còn những người chỉ mới biết tới thì đành câm nín. Bạn chủ nhà quá cá tính, bộ này đọc thế này mới hay chứ đọc convert khó đọc quá, cứ theo 1 kiểu cổ đại hay sao ý. Haizz, nhưng mà có lẽ bạn chủ nhà ko bao giờ gỡ pass rồi.

 16. phv038 nói:

  Chờ đợi ko đáng sợ, đáng sợ là ko biết chờ đợi có kết quả hay ko :'( Bạn Heo ơi, tớ thiết tha muốn biết liệu có 1 ngày nào đó bạn gỡ pass hoặc là làm ebook ko? :'(

 17. Thanh hoa nói:

  Bạn ơi ! Xuất bản sách đi .mọi người yêu thích nhiều quá ,coi o được ,buồn lắm .thân!

 18. young.hans nói:

  Chào bạn heo,
  Mình là độc giả lần đầu tiên ghé thăm nhà bạn. Mình vừa mới đọc truyện của bạn từ trưa tới giờ, vốn là đứa không cẩn thận nên đọc 1 lèo hết cuốn 1 mới nhìn thấy t.báo set pass. Tuy thấy vô cùng có lỗi nhưng mình cũng thấy điên máu với editor luôn, thật ra mình cảm thấy buồn vì không thể thưởng thức hết bộ truyện, cũng hơi giận vì editor bất công với những đọc giả đến sau. Mong bạn thông cảm vì có những cảm xúc tiêu cực mặc dù bạn chẳng có lỗi gì nhưng chẳng qua là mình thích bộ truyện này của bạn quá thôi, đáng lẽ mình phải cảm ơn công bạn đã edit nhưng thứ lỗi vì mình vẫn ghét bạn quá đi àh, hjc.
  Dù sao mình cũng rất cảm ơn vì bạn đã edit 1 bộ truyện cuốn hút như thế này, nhưng mình thiết nghĩ nếu bạn tìm thấy lại pass bạn có thể đặt ra quy định share pass như trước kia không? Chứ đừng blog luôn vì tội nghiệp những bạn đến sau như mình.
  Mong bạn đừng giận gì hết, mình chỉ muốn theo dõi tiếp bộ truyện này thôi, còn nếu được bạn gợi ý cho mình thời gian bạn sẽ public bộ này với.
  Mình tiếc vì những chuyện ban gặp phải, hjc mình xem mà lòng cứ trăn trở miết đến giờ này chưa ngủ được luôn, mình mong sớm được theo dõi bộ này lắm luôn ý.
  Chúc bạn luôn vui và mình rất cảm ơn công sức của bạn khi dịch 1 truyện dài đáng kể như vậy

  • Con Cá Vàng nói:

   Đọc comment này xong mình cũng điên máu với cái loại độc giả như bạn luôn. Vô duyên không tưởng, mắt mũi vác lên giời đọc lấy đọc để chắc gì đã comment cảm ơn chủ nhà được chương nào trong số ngần ấy chương đọc mà thấy pass thì gào toáng lên như cái đứa dở hơi. Thế này thì chủ nhà khóa pass lại là đúng rồi, 10 ngày gặp một độc giả như bạn thôi là đủ mệt đầu rồi.
   Với cả blog là trang cá nhân, block mới là khóa, không biết thì đừng chơi chữ tiếng Anh người ta cười thối mũi :3

  • Mimi nói:

   Con thần kinh nào ở đâu chui ra thế này >_<
   Vừa vô ơn vừa dở hơi.

  • Long Y Hoàng nói:

   Cũng chả ai ưa bạn luôn. Người đâu lịch sự phát rồ :3
   Ghét thì lượn đi, lảm nhảm cái gì ở đây. Mắt mọc ngược trên đầu rồi giờ còn trạc ai.
   Cái loại này đi xin pass chó nó cho :3

  • Thanh Nhã nói:

   Giỏi giỏi giỏi!!!

   Câu trước thì điên máu chỉ trích người ta loạn xạ, cuối cùng lại chăm chăm vào xin pass nọ kia, bạn thực sự bị điên rồi nhưng là điên bẩm sinh và cũng có luyện tập.

   Hai là mắt bạn thực sự có vấn đề cần đi khám. Người ta treo to biển đang set pass còn cố đọc như lấy được xong lại kêu, mà người ta cũng nói rõ vấn đề public truyện rồi mà vẫn còn cố hỏi như để bắt chuyện à :]]

   Bản thân bạn tôi đoán chắc 100% là cũng chẳng comment cảm ơn chủ nhà được câu nào đâu mà dám nói mấy câu điên máu nọ kia là đủ biết bạn là loại vô ơn chỉ biết hưởng thụ thế nào rồi đấy. Ăn không được thì quay sang cắn càn. Tôi mà là chủ nhà tôi cũng khóa pass để tránh loại độc giả vô ơn như bạn.

   Bạn ghét người ta thì cũng đừng mong người ta ưa gì bạn, kể cả chủ nhà có đặt quy chế share pass như trước thì đảm bảo bạn cũng không có cửa đâu. Nói chung là người qua đường nhìn thấy cũng không ưa nổi bạn luôn chứ đừng nói ai khác.

   Comment được những dòng vô ơn như kia mà còn mong editor luôn vui, editor đọc xong không hủy quyết định public đã là may rồi. Bạn đừng vì bản thân ích kỉ mà làm ảnh hưởng đến người khác nữa đi.

   Dạo này đời lắm đứa chuyên bùng học giáo dục công dân ghê gớm.

   Khinh :]]

  • Shin nói:

   Trời, nhiều khi người ta nói vậy thôi chứ chả có ý gì mà sao bức xúc ghê vậy. Tôi nghiệp con nhỏ. Nhiều khi nó cũng chả có ý tứ gì lắm đâu… chủ yếu là đọc truyện thôi mà, haiz

   • Luc Lệ Thành nói:

    Các cụ dạy ăn trông nồi ngồi trông hướng để làm gì chứ bạn :D
    Mình đọc mình cũng thấy cáu đấy nhưng chẳng muốn nói nặng thôi. Cơ bản là trước khi đi đâu cũng nên tìm hiểu rõ phong tục tập quán nơi mình đến trước khi phát ngôn thiếu suy nghĩ. Mà phát ngôn thiếu suy nghĩ ăn gạch cũng chả trách được ai.

 19. Thanh hoa nói:

  Sao giờ con Người hay dữ hơi .!nói o vừa ý ,thì thôi đi ,tuổi còn nhỏ là vậy đó ,còn sức mà sân si lắm ,tới lúc Bạn o còn muốn nói gì nữa ,thì mới biết mình đã già ..!các Bạn đọc sách nhiều ,phải biết câu :”Tha nhân chẳng phải là Ta chứ ” có Người ngu thì mới có Người khôn chứ ….mình thích như Shin trả lời vậy đó ….thế giới có chiến tranh hoài là vậy…!

 20. Thanh hoa nói:

  Hồ nước mà ,công cộng chứ có phải tư nhân đâu mà cấm được,mặt Hồ có sóng ,mới là cuộc đời chứ bạn ?!

  • Heo Chảnh nói:

   Đây là nhà mình không phải chỗ công cộng mà thích làm gì thì làm :v Có là Hồ thì cũng là hồ mình xây. Ok?
   Các bạn nhớ cho điều này giúp.
   Đạo lý nọ kia thì cũng phải đặt đúng chỗ, không đúng chỗ thì không khác gì đang xả rác ra mặt hồ đâu. Tôn trọng người khác thì người khác mới tôn trọng mình được. Vô cớ vào nói chuyện như khiêu khích rồi đòi người khác đáp lại như Phật với chúng sinh là sao đây ta? Mình không phải là dạng thánh thiện hiền lành như ma sơ bạn ạ.

   • May_Day nói:

    Oaaaaa
    Đúng là phong cách của bạn Heo, chảnh với những đứa vớ vẩn (như ở trên) nhưng một khi đã nói thì câu nào đau câu đấy.
    “Đạo lý nọ kia thì cũng phải đặt đúng chỗ, không đúng chỗ thì không khác gì đang xả rác ra mặt hồ đâu. ”
    Câu này phải gọi là quá thâm luôn ý :D

  • Bọ Cạp nói:

   Miệng nói đạo lý nhưng đạo lý cơ bản là nhập gia tùy tục và tôn trọng chủ nhà lại không có. Cái bạn gì gì tự nhiên từ đâu nhảy ra chỉ trích người khác ai nhìn chả bực. Bạn không thấy bực thì chẳng qua vì bạn cũng chả có pass, cũng muốn được đọc truyện mà thôi. Đặt cái lợi cá nhân lên trên hết thì nói đạo lý nọ kia ra chẳng phải là quá nực cười à bạn?
   Kể cả thế giới có chiến tranh cũng là vì có người thích gây chuyện trước chứ chẳng ai đầu óc bình thường tự nhiên đi đánh một người không làm gì mình đâu bạn. Đời cũng chẳng có chuyện cứ bạn đánh tôi má phải tôi giơ nốt má trái ra cho bạn đánh rồi ôm bạn làm hòa đâu. Vô lý cũng phải vừa vừa thôi chứ đạo lý nỗi gì.

 21. tieuphiphi nói:

  huhuhu! sao mình chỉ bận việc một thời gian không thăm nhà mà đã không đọc được vậy hả trời! tại sao lại có những kẻ chuyên đi cop truyện rồi nhận xằng là công của mình thế nhỉ? chỉ khổ cho đọc giả chúng tôi thôi. Hy vọng 1 ngày gần nhất Heo có thể gỡ pass để tụi mình được thưởng thức trọn vẹn toàn bộ tác phẩm hay này! hihi

 22. Mình rất thich đọc truyện này, bạn Heo ơi, bạn gỡ pass đi được không???? Please :)))
  Hay bạn gửi pass vào mail cho những bạn yêu quý đọc như bọn m đi <3

 23. Mui Cao nói:

  bạn heo đã có thông báo gỡ pass rùi, mọi người cố gắng đợi đi, bạn ý cũng bận nhiều mà.

 24. mylanhoa nói:

  Chủ blog, cho mình hỏi 36 com sẽ tính cho cả blog hay chỉ tính com cho truyện này thế? Mình đọc truyện này nên phải hỏi kỹ một chút.

 25. nói:

  Bọn xu nịnh, ko cho thì thôi làm cái quái j
  *Ai đó trả lại đĩa bay cho mình với* =))

  • phv038 nói:

   vâng, cô tử tế đẹp đẽ cá tính, thế đi chỗ khác chơi. ngta edit ko công cho mà đọc, chả nhẽ cái quyền phải ứng với mấy đứa ăn cắp họ cũng ko có quyền? ko hiểu thế nào lf tôn trọng người khóc thì đừng tỏ ra ta đấy tự trọng, ngta cười cho

  • Phương nói:

   Nhập gia tuỳ tục bạn nhé! Chả ai bỏ công ra edit truyện rồi nhận lại cái thái độ vô ơn, cay cú như thế đâu. Hành xử văn minh đi bạn, có phải trẻ trâu đâu. Hãm!!!!

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s